Indartu zure enpresaren nazioarteko presentzia

Zabaldu 2021

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza atzerriko presentzia handitu nahi duten eta fakturazioaren % 50etik beherako esportazio-jarduera duten ETEentzat.

Zabaldu programaren helburua da nazioartekotze-maila handirik ez duten enpresei atzerrian duten presentzia handitzen laguntzea eta garapen jasangarria sustatzea nazioartekotze-prozesu osoan.

ZABALDU programaren laguntzak itzuli beharrik gabeko dirulaguntza publikoak dira, eta helburutzat dute euskal enpresen sustapen- eta lan-jarduera sostengatzea, kanpoko merkatuetan duten sarpen-maila hobetzeko eta nazioartekotzeari aurre egiteko orduan izan ditzaketen zailtasun objektiboak gainditzeko.

Laguntzak onartutako gastuaren % 50eraino iritsi daitezke, eta gehienez 45.000 €-koak izango dira enpresa bakoitzeko (gehienez hiru eskaera egin ahal izango dira). Eskaerak egiteko epea 2021ko urriaren 29an bukatuko da edo bestela funtsak agortzen direnean.

Epeak

Hasiera data: 2021-05-07
Amaiera data:
2021-10-29, 23:59retan
// Zer eskaintzen du?

Zabaldu programak eskaintzen dizu

Itzuli beharrik gabeko 45.000 €rainoko laguntzak enpresa bakoitzeko

Nazioarteko estrategia abiaraztea edo sendotzea

Produktuak eta zerbitzuak merkatu globaletara egokitzea

Sustapen ekintzak eta merkatu azterketak

// Zertan laguntzen dizu?

Zabaldu programak lagunduko dizu

 • Kanpoko aholkularitza kontratatzen nazioartekotze-estrategia prestatzeko.
 • Helmuga-herrialdean patenteak eta markak erregistratzeko kudeaketa-gastuak eta tasak ordaintzen.
 • Helmuga-herrialdean eskatutako homologazio-gastuak eta atzerriko bezero handiek eskatzen dituzten ziurtagiriak ordaintzen.
 • Nazioarteko azoketan parte hartzen erakusle gisa.
 • Bisitari bezala parte hartzen nazioarteko kongresu, foro espezializatu eta azoketan.
 • Prospekzio-bidaiak egiten merkatuak aztertzeko edota bezero izan daitezkeen enpresekin kontaktatzeko.
 • Alderantzizko misioak egiten eta bezero izan daitezkeen enpresak gonbidatzen.
 • Katalogoak edo kartelak egiten, webguneak garatzen eta nazioarteko merkatura egokitzen.
 • Publizitate-espazioak kontratatzen hedabide sektorialetan edo digitaletan, produktu/zerbitzua merkaturatzeko .
 • Produktu edo zerbitzuen aurkezpenak eta aldi baterako erakusketak egiten helmuga-herrialdeko merkataritza-guneetako corner-etan.
 • Harreman publikoetako edo komunikazioko agentziak kontratatzen nazioarteko merkatura zabaltzeko .
 • Kanpo-aholkularitza kontratatzen, enpresak helmuga-herrialdean duen inpaktuari buruzko jasangarritasun-txostenak egiteko.
 • Atzerriko ezarpen produktibo eta komertzialekin lotutako gastuak ordaintzen.
 • Atzerriko langileen hautaketa-prozesuarekin lotutako gastuak ordaintzen.
 • Merkatuetan sartzeko beharrezkoak diren sustapen-ekintzak edo ikerketak eta azterlanak egiten.
// Norentzat da?

Zure enpresak laguntza hau jaso dezake

Mikroenpresa edo ETE bat zara eta zure esportazio-jarduera fakturazioaren % 50 baino txikiagoa izan zen 2020an?

* Zure esportazio-jarduera zifra hori baino handiagoa bada, SAKONDU Programako laguntzak eskuratu ditzakezu

Nazioartekotze inclusibo eta jasangarriago baten alde gaude

Lagunduko dizugu nazioartekotze-estrategia bat garatzen zure lehen urratsak ematen hasteko atzerriko merkatuetan. Estrategia bat, kontuan hartuko dituena helmuga-herrialdearentzat abantailatsuak diren irizpide ekonomikoak, sozialak eta ingurumenekoak.

// Ohiko galderak

Ohiko galderak

Bai, onartuko dira Laguntza Eskaera aurkeztu aurretik sortu edo fakturatutako gastuak, 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako proiektuei badagozkie.

Enpresa eskatzaileek gehienez 3 eskaera aurkeztu ditzakete Zabaldu programaren deialdian.

Enpresa bakoitzak gehienez 9 prospekzio-bidaia sar ditzake gastu bezala aurkeztu dituen eskaera guztietarako.

Enpresa bakoitzak gehienez 9 alderantzizko misio sar ditzake gastu bezala aurkezten dituen eskaera guztietarako.

Ez, ez da beharrezkoa denbora-tarte bat uztea eskaera baten eta bestearen artean.

Ez dago gehieneko kopururik, enpresek edozein herrialdetarako eskaerak aurkeztu ditzakete.

Laguntzak onartutako aurrekontuaren % 50erainokoak izan daitezke, eta dirulaguntza gehienez 45.000 eurokoa izango da enpresako.

Zabaldu laguntza eskatzeko dokumentu hauek aurkeztu behar dira:

a) Eskaera telematikoa, behar bezala beteta eta erakunde eskatzailearen behar besteko ahala duen legezko ordezkariak sinatuta. Eskaera horretan erakundeari nahiz proiektuari buruzko datuak jasoko dira, eta horiek izango dira berau egoki baloratzeko oinarria.

b) Proiektua baloratzeko galdetegi normalizatua, Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoaren zuzentarauen arabera definituta (ikusi 6. eranskina).

c) Enpresako eskriturak edota ordezkaritza ahalordea.

d) Emandako kontu korrontearen titulartasunaren ziurtagiria.

e) Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete direla egiaztatzen duen ziurtagiria, baldin eta ez bazaio baimenik eman erakunde-emaileari egiaztapen hori zuzenean lortzeko.

f) ETEa dela egiaztatzeko erantzukizunpeko adierazpena, Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EE Gomendioan (2003-05-20ko L 124, 0036 – 0041 or.) adierazitakoaren arabera.

g) Nazioartekotzeko Euskal Agentziaren (BaqueTrade & Investment) kanpo-sareko bulegoaren bitartez erantzun ezin diren zerbitzuak (5. artikuluko B atalean jasotakoak) jasotzen dituzten eskaerek inguruabar horren berri eman beharko dute erantzukizunpeko adierazpen baten bidez.

h) Aurreko bi zerga ekitaldietan eta indarrean dagoen zerga ekitaldian jasotako minimis laguntzak, Batzordearen minimis laguntzei buruzko 1407/2013 (EB) Araudiaren menpe daudenak.

j) Laguntza bat eskatzen bada ezarpenak egiteko eta exijitzen bada ezarpena 2021. urtean egitea, eskatzaileak ezarpena deialdiaren urtean egin dela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du.

Era berean, enpresa nazioartekotzeko proiektuaren balorazio egokia egiteko, honako hauek atxiki behar dira:

a) Lankidetza-modalitatea egiaztatzen duen ziurtagiria.

b) Ingurumen-jasangarritasun, genero berdintasun, euskararen sustapen eta erantzukizun sozial korporatiboko ziurtagiriak.

Dokumentu hauek aurkeztu behar dira likidazio-eskaerarekin batera:

a) Dirulaguntzarekin finantzatu diren jarduerak gauzatu izanaren justifikazio memoria.

b) Ekintza bakoitzaren gastuen eta zenbatekoen zerrenda sailkatua.

c) Onartutako gastuen fakturak, kostuak banakatuta, jaulkipen-data adierazita eta hornitzailea identifikatuta, eta baita ere ordainagiriak, bakoitza bere zenbatekoarekin eta ordainketa-datarekin.

d) Egindako bidaiak justifikatzeko, beharrezkoa izango da garraio-txartelak edo ostatuaren fakturak aurkeztea -benetako kostua egiaztatuta- bidaiaren egiaztagiri gisa.

Egiaztagiriak telematikoki aurkeztu behar dira, enpresa onuradunaren legezko ordezkariak sinatuta, laguntza esleitu izanaren ebazpena jasotzen denetik 2022ko otsailaren 28ra bitartean.

Oraindik ez baduzu gogoan erabili nazioartekotzea, edo indartu nahi baduzu zure nazioartekotze-proiektua eta zure esportazio-jarduerak ez badu gainditzen zure fakturazioaren %50a. Hitz egizu gurekin. Ez itxaron gehiago!

// Eskatu hemen

Lortu orain zure enpresaren atzerriko presentzia indartzeko laguntzak

Bete zure eskaera Zabaldu programako dirulaguntzak eskuratzeko.

Zalantzaren bat duzu?

Euskal enpresarentzako arreta zerbitzua

TELEFONO ZENBAKIA 900 929 393

GALDETU HEMEN