Sektoreko enpresen arteko lankidetza teknikoa eta komertziala sustatuz

Kluster bateko kide izateak esan nahi du aukera dugula beste enpresa batzuekin koordinatzeko, sektorerako esanguratsua den informazioa eskuratzeko, ezagutza eta aukerak partekatzeko, beste kolaboratzaile batzuekin lan egiteko geure kabuz nekez gauzatuko genituzkeen proiektuetan, eta Estatu mailako zein nazioarteko ikusgarritasuna lortzeko. Esan nahi du aukera dugula berrikuntza teknologikoa eta enpresa arloko berrikuntza garatzeko, eta gure enpresak nazioartekotzeko.

Euskadin, kluster-sare handi bat sortu dugu, enpresen lehiakortasuna handitzeko euren arteko lankidetzaren bitartez eta erakundeen eta unibertsitateen laguntza baliatuz, eta horrela lortu dugu euskal industria-sarea sendotzea.

Kluster Politikako Administrazio Eraginkorrenaren Saria, Estatuko Kluster elkarteak ematen duena eta mundu osoan ezaguna dena.

Izan zaitez denon gaitasunak batzen dituen antolakunde bateko kide

Enpresa berrikuntza

 • Jarduera-kate osoak sortzen lagundu, hasi I+G-tik eta merkaturaino.
 • Barne ekintzailetzako ekimenak bultzatu klusterreko enpresetan.
 • Enpresen dimentsionamendua eta konbergentzia.
 • Erraztasunak eman pertsonek enpresan parte har dezaten.
 • Negozio-eredu berriak garatu eta sarbidea eman kluster arteko aukera-esparru berrietara, elkarrekin konbinatuz lehendik dauden gaitasunak eta  teknologia konbergenteak.
 • Finantzaketako tresna espezializatu berriak garatu.
 • Kluster-ekintzak espezializazio adimentsuko estrategiarekin lerrokatu.

Berrikuntza Teknologikoa

 • Klusterreko enpresen produktuen  eduki teknologiko eta berritzailea handitu.
 • Teknologia konbergenteak aplikatu kluster arteko lankidetzako ekimen eta proiektuak  garatzeko.
 • ZTBESren eta klusterreko enpresen arteko lankidetza erraztu teknologia garatzeko eta  transferitzeko proiektu bateratuetan.
 • Ingurumen eta  energia arloko sostengarritasuna handitu,  klusterraren balio-kateko eraginkortasuna emendatuz eta baliabideak aurreztuz.
 • Manufaktura aurreratuko prozesuak eraldaketa produktiboko kate-begietan txertatu.
 • Teknologia  bideratzaile berriak ekoizpen prozesuan eta  produktu bukatuetan  txertatu: EIKTak, BIO, NANO, Energia sostengarria eta ekonomia berdea.

Nazioartekotzea

 • Enpresei sarbidea emanez  merkatu eta nitxo global berrietara  eta enpresak balio-kate globaletan txertatuz.
 • Lankidetzako  ekimen eta  proiektuak  garatu  kluster arteko aukera-esparruetan, hala nola  offshore, hiri adimentsuak, e.a., sarbidea izateko nitxo eta  merkatu global berrietara.
 • Laguntza eman kanpoko jarduera eta enpresak, bai eta kluster bakoitzaren balio-kateak osatzen lagunduko duten industria proiektu estrategikoak erakartzeko.

¿Bazenekien Euskadiko kluster politika mundu mailako erreferentea dela, eta aztergai dutela Harvarden bere emaitza onengatik?

Euskadiko kluster sistemak -duela hogei urte baino gehiago abiarazi zenak- bere baitan kontzentratzen ditu sektore ekonomiko eta estrategiko zehatz batekiko interesa partekatzen duten enpresa txiki eta ertainak, erakundeak eta unibertsitateak. Kluster desberdinetan biltzen diren bazkideek lankidetzan lan egiten dute, Euskadin sinetsirik baikaude, isolatuki lan eginaz, ez dela posible lehiatzea eta globalizazioari, berrikuntzari edo jasangarritasunari aurre egitea.

Ereduaren bilakaeratik 22 enpresa-talde sortu dira, Euskadiko kluster eta aurreklusterren sarea osatzen dutenak.

Lankidetza-ekintzek iturburua dute Klusterraren Plan Estrategikoaren logikatik eratortzen den matrizean eta Eusko Jaurlaritzaren lehiakortasun eta ekonomia estrategian zehaztutako Ekintza Estrategikoko Guneetan: Industrializazio Plana, Nazioartekotzea, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza, Espezializazio Adimenduneko RIS3 Estrategia, e.a.

Deskargatu Plana

22 kluster eta aurrekluster

SPRI Taldeak Euskadiko kluster eta aurreklusterrak koordinatzen ditu 15 pertsonatik gorako lantalde baten bidez, eta talde horren zeregina da komunikazio ireki eta bideratzailea mantentzea kluster eta aurreklusterren ekintza-planen jarraipena egitean

Sortu zirenetik, klusterrak hobekuntza-prozesu batean sartuta egon dira, baina orain beren kudeaketa beste esparru batera dago bideratuta: beren ekintza-esparru estrategikoen gaineko ekintza-planak inplementatzeko lankidetza-piramidea pixkanaka garatzera

Beren helburua da beren kideen arteko lankidetza sustatzea kluster bakoitzaren erronka estrategikoei aurre egiterakoan, ETEak indartzera bideratutako estrategia argi baten barruan.

Euskal ekonomiaren adimen estrategiko eta
lehiakorraren arloko eragile aktibo, inplikatu eta trakziogileak dira.

Aeronautika eta Espazioa
HEGAN

www.hegan.com

Automozioa
ACICAE

www.acicae.es

Ekonomia sortzailearen industriak
EIKEN

www.eikencluster.com

Ezagutza
ACEDE

www.acede.org

Elektronika, Informatika eta Telekomunikazioak
GAIA

www.gaia.es

Itsas sektorea
EUSKAL HERRIKO ITSAS FOROA

www.foromaritimovasco.com

Makina-erreminta
AFM

www.afm.es

Ingurumena
ACLIMA

aclima.eus

Papera
CLUSPAP

www.clusterpapel.com

Portuak
UNIPORT

www.uniportbilbao.es

MUGIKORTASUNA ETA LOGISTIKA

www.mlcluster.com

Klusterrei Buruzko Aktualitatea

Ezagutu azken albisteak euskal enpresaren blogaren bidez

No hay datos

Egon informatuta. Zoaz blogera