Zure ete-a berrikuntzan
duen atea

Hazinnova 2021

Hazi egin nahi duten eta produktu, prozesu, marketin eta antolakuntza arloetan berrikuntzak dakartzaten mikro-proiektuak dituzten ETEentzat.

HAZINNOVA doako aholkularitza eta laguntza zerbitzua da lana antolatzeko modu berriak edo zeure enpresako produktu eta zerbitzuak merkaturatzeko modu berriak ezartzeko.

Berrikuntza txikiei esker hazten dira gure produkzio-prozesuak eta gehiago nahiz azkarrago saltzen dugu.

Berritu fabrikazioan, merkaturatze-prozesuan eta kudeaketan.
Has zaitez orain eta hazi.

Epeak

Hasiera data: 2021-06-11
Amaiera data:
2021-12-02, 23:59retan
// Zer eskaintzen du?

Hazinnova-k eskaintzen dizu

DOAKO AHOLKULARITZA ESPEZIALIZATUA 50 ORDU

HAZINNOVA AGENTEA PROZESU OSORAKO LAGUNTZA

GUTXIENEKO KARGA ADMINISTRATIBOA

EMAITZEN LORPENA 3 HILABETE

// Zertan laguntzen dizu?

Hazinnova lagungarria izan daiteke honexetarako

  • Zure enpresako ERRENTAGARRITASUNA hobeto kontrolatzeko
  • Zure prozesuen ERAGINKORTASUNA hobetzeko
  • GASTU do entrega-EPEAK murrizteko
  • Zure erakundeko pertsonak MOTIBATZEKO
  • MERKATU-KUOTA handitzeko
  • BEZERO-SEGMENTU BERRIETARRA gerturatzeko
  • JABETZA INDUSTRIALA babesteko
  • Produktu edo zerbitzu berriak DISEINATZEKO
  • Zure beharrizan teknologikoak DEFINITZEKO

Zure ETE-ak berrikuntzan duen atea

ARAUDIA ETA BESTE KONTZIDERAZIO ERABILGARRI BATZUK

Hazinnovak hainbat mikro-proiektutan aholkatuko zaitu, hona hemen batzuk:

01. Ekonomiko-finantzarioa
Enpresaren kudeaketa ekonomikofinantzario eta estrategikoa hobetzea, errentagarritasuna kontrolatzeko.


Adierazleak aztertu / aginte-koadro bat sortzea erabakiak hartzeko prozesua hobetzeko asmoz.
Enpresaren errentagarritasuna eta kostuen kontrola hobetzea.
Enpresaren kudeaketa ekonomiko-finantzarioa hobetzea.
Enpresetan kostuen analisia egitea.
Kostuen eta tarifen inputazioa errebisatzea.
Zorraren birfinantzaketa eta likidezia handitzea.
Kudeaketa ekonomiko-finantzarioa eta estrategikoa nabarmen hobetzeko aukera ematen duten konponbide teknologiko berrien bideragarritasun eta beharrizana aztertzea.

Eskatu aholkularia

02. Produkzioa
Produkzio prozesuak hobetzea, enpresaren produktibitatea, kalitatea, iraunkortasuna edo segurtasuna handitzeko.


Enpresan produkzio prozesua optimizatu eta hobetzea (layout).
5S metodologia ezartzea.
Enpresaren produkzio kostuen azterketa eta errebisioa egitea.
Enpresaren produktibitatea hobetzea.
Lantegiko produkzioaren plangintza hobetzea.
WIP inplementatzea.
Lean manufacturing pilotu bat ezartzea.
TPM sistema ezartzea.
Konponbide teknologiko berrien inguruko bideragarritasun eta beharrizanak aztertzea, produkzio prozesuak eta kudeaketa hobetzeko.
Produkzioaren ingurumen eta energia arloko eragin eta kostuak nabarmen murrizteko hobekuntzak aplikatzea (ekoproduktibitatea).
Aukerak identifikatu eta produktuen bermanufakturatzea testatzea.

Eskatu aholkularia

03. Pertsonak
Pertsonen kudeaketa nabarmen hobetzea, beren konpromiso eta motibazioa handitzeko.


Enpresako langileen motibazioa eta inplikazioa handitzea.
Langileen arteko giroa hobetzea.
Taldeko pertsonen arteko komunikazioa hobetzea.
Lanpostu bakoitzaren funtzio eta erantzukizunen definizioa eta diseinua.
Taldearen produktibitatea hobetzea.
Profil eta lanpostu berriak definitzea.
Une bakoitzean dagoen lana tele-lanaren arabera edo aurrez aurreko eta urruneko lana uztartzen dituen ereduaren arabera egokitzea.

Eskatu aholkularia

04. Bezeroak
Bezeroen inguruko ezagutza, kaptazioa, arreta eta fidelizazioa hobetzea, merkatu-kuota handitzeko.


Bezero berriak identifikatu eta erakartzea.
Produktuen merkaturatzea hobetzea.
Promozio bide eta bezeroengana heltzeko modu berriak aztertzea.
Bezeroen fidelizazioa.
Markaren posizionamendua hobetzea.
Bezeroen segmentazioa egitea.
Bezero-zorroaren dibertsifikazioa.
Bezero berriekin, berankorrekin, eta abar jarduteko protokolo berriak sortzea.
Bezeroen inguruko ezagutza, kaptazio, arreta edota fidelizazioa hobetzeko IKT konponbide berrien inguruko bideragarritasun eta beharrizan azterketak.
Online salmentarako estrategia garatzea eta online marketin eta e-commerce ildoak sustatzea.
Marka berdearen bidez posizionamendua hobetzea (ingurumen arloko etiketak, eta abar).

Eskatu aholkularia

05. Logistika
Hornikuntza- edo banaketa-katea hobetzea, entrega-epeak murriztu eta bezeroei zuzendutako zerbitzua hobetzeko.


Biltegiaren kudeaketaren eraginkortasuna eta optimizazioa.
Logistika prozesuaren eraginkortasuna aztertu eta hobetzea.
Izakinen kudeaketa hobetzea.
Horniketa edo banaketa katea berriz diseinatzea.
Ibilbide logistikoak optimizatzea.
Eskaera aurreikuspenak burutzeko metodologia bat ezartzea.
Logistikaren kudeaketa hobetzeko konponbide berrien beharrizan eta bideragarritasuna aztertzea.
Biltegiaren kudeaketaren edo logistikaren ingurumen arloko eraginak edo kostuak nabarmen murrizteko moduko hobekuntzak ezartzea.
Produktuak biltzeko diseinua hobetzea.

Eskatu aholkularia

06. Barneko administrazio prozedurak
Administrazio prozedurak berriz diseinatzea, enpresaren eraginkortasuna hobetze aldera.


Enpresaren barneko administrazio prozedurak (eskaera, kobrantza eta ordainketen kudeaketa, dokumentazioaren kudeaketa, bezeroen inguruko kudeaketa administratiboa, erreklamazioak, berankortasuna…) errebisatu eta hobetzea.
Laneko proiektuak kudeatzeko eredu berriak ezartzea.
Kudeaketa administratiboa automatizatu eta hobetzeko konponbide teknologiko berrien beharrizan eta bideragarritasuna aztertzea.
Ingurumen arloko iraunkortasuna eta errentagarritasuna hobetzeko erosketa prozedura lantzea.

Eskatu aholkularia

07. Merkatu berriak
Produktu eta zerbitzuak (berriak edo badaudenak) merkatu berrietara egokitzea (nazionalak, nazioartekoak edota sektore berriak), edo enpresaren marketina egokitzea, merkatu geografiko edo bezero segmentu berrietara zabaltzeko.


Produktu bat edo batzuk merkatu berri batean barneratzeko edo dibertsifikatzeko aukerak aztertzea.
Produktu bat edo produktu sorta berri bat merkaturatzeari buruzko analisia.
Merkatu berrietan sartzeko marketin estrategiak egokitu edo aplikatzea.
Produktuek merkatuan eduki dezaketen harreraren inguruan kontsumitzailearekin kontrastatzea.
Online salmentarako estrategia garatu eta e-commerce ildoa sustatzea.
Jarduera sektore berrietara zabaltzea.
Produktuaren kontzeptua definitzea, gerora prototipoa egiteko.
Merkatu berrietako konponbide berdeen eskaera aztertzea, posizionamendu berdearen bidez sartzeko.
Marketina merkatu berrietara egokitzeko IKT konponbide berrien beharrizana eta bideragarritasuna aztertzea.

Eskatu aholkularia

08. Produktua
Produktu mailako konponbideak identifikatu eta ezartzea, negozio-bolumena handitzeko aukera izateko.


Dauden zerbitzu eta produktuak nabarmen hobetzea
Produktua aztertu eta langile, bezero eta abarren inguruan izan ditzakeen hobekuntzak identifikatzea.
Produktu eta zerbitzuen zorroa aztertzea.
Identifikatutako hobekuntzen ikusgarritasuna aztertzea.
Produktua hobetzeko beharrizan teknologikoak definitzea.

Produktu eta zerbitzu berrien diseinua
Merkatuaren eskaerak aztertzea (bezeroen beharrizanak, legeria, iraunkortasuna…).
Produktu berri potentzialen ideia eta kontzeptualizazioa.
Bezero potentzialekin produktu edo prototipo ideiak lantzea.
Produktu berrien garapenerako beharrizan teknologikoak definitzea.
Trantsizio posibleak aztertu eta definitzea: ondasunen salmenta, zerbitzuen eskaintza… (serbitizazioa).
Produktuaren garapenerako prozesua hobetzea metodologia berrien bidez (Agile, MVP, eta abar).

Jabetza intelektualaren kudeaketa
Egindako inbertsioak nazioarte mailan errentagarri egiteko (EPO eta PCT patenteak eta marka komertzialak eta europar diseinu industrialak) kudeaketa patente, marka komertzial eta diseinu industrialei dagokienez.

Eskatu aholkularia

// Norentzat da?

Zure enpresak ekimen honetak parte har dezake

Euskadin kokatutako 10 pertsonako edo gehiagoko plantillak dituzten eta jarduera hauek garatzen dituzten enpresei zuzendua: industria-jarduerak, industriari lotutako zerbitzuen arlokoak, informazioaren eta komunikazioen gizartekoak, logistikakoak eta handizkako merkataritzakoak.

* Ekimenean ezin izango dute parte hartu 2018, 2019 edo 2020an Innobideak eta Hazitek programen onuradun izandakoak, salbuespen honekin: soilik Innobideak Kudeaketa Contraste edota Innobideak -Kudeabide 2. Faseko onuradun izandakoak.

Zenbat proiektu aurkeztu ditzake enpresa bakoitzak?

Enpresek 2 mikroproiektu egin ditzakete gehienez, eta mikroproiektu horiek gorago aipatutako 8 tipologietakoren batekoak izan behar dute.

Hazinnova ekimena 2019an jarri zen abian, berrikuntza bultzatzeko euskal enpresa txikien artean.

iconos-03
%

 

Lagundutako proiektuen % 96 arrakastatsuak izan dira.

iconos-04

 

Enpresek 8,82ko batez besteko nota eman diote programari.

iconos-02

 

enpresak parte hartu dute guztira.

Aholkularitza bat eta Hazinnova agente bat enpresaren zerbitzura egongo dira prozesu osoan, premiak zehazteko eta berrikuntza-proiektua modu erraz, arin eta indibidualizatu batean ezartzeko, enpresarentzat inolako karga administratiborik gabe.

producto_hazinnova-02

AGENTEA

Bete ezazu eskaera-inprimaki hau. Zure kasua aztertuko dugu eta Hazinnova Agente bat esleituko dizugu prozesu osoan lagundu diezazun.

BEHARRIZANA

Beharra zehaztu zeure agentearekin. Zenbat eta zehatzagoa izan konpondu beharreko erronka, orduan eta zehatzagoa eta eragionkorragoa izango da irtenbidea.

IRTENBIDEA

Definitu konponbidea eta berrikuntzako mikroproiektua zure HAZINNOVA Agentearekin eta esleitu dizugun aholkularitzarekin. Eurek lagunduko dizute laguntza-eskaera aurkezten.

EZARPENA

Jarri martxan mikroproiektua. Aprobetxatu emandako 50 aholkularitza-orduak. Zure HAZINNOVA agentea bide-lagun izango duzu fase horretan ere.

// Eskatu hemen

Interesatzen zaizu?

2021eko proiektu berritzaileetako bat izan nahi baduzu, bete ezazu inprimaki hau.

Baduzu sarbide-kodea?

Hazinnova Agenteak emandako kodea baduzu, osatu dezakezu zure eskaera-espedientea.

Zalantzaren bat duzu?

Euskal enpresarentzako arreta zerbitzua

TELEFONO ZENBAKIA 900 929 393

GALDETU HEMEN