Filtros X
Tipos de Posts
Agenda

Erronka 2030

Euskadiko eragile ekintzaileen arteko lankidetzaren eta koordinazioaren sustapena

Erronka 2030

Euskadiko ekintzailetza-ekosistema sustatzeko eta hobetzeko proiektuentzako laguntza, eragile guztien arteko sinkronizazio eta koordinazio handiagoa lortzeko

Ekintzailetzarako ekosistema kohesionatua eta eraginkorra sustatzeko apustua SPRI Taldearen baitako konpromiso irmoa da. Helburu horrekin, inplikatuta dauden erakunde eta eragile guztien arteko lankidetza sustatu nahi da, enpresa-ekimen berritzaile berriak sortzea funtsezkoa baita gure erkidegoaren etorkizuneko hazkunderako.

Inkonformismoa eta proaktibitatea ekintzailetzako izaerari atxikita daude. Eragile ekintzaileak berak baino hoberik ez dago etorkizuneko erronkei aurre eginez Euskadiko sare ekintzaile osoa indartzen duten proiektuak bultzatzeko: belaunaldien arteko erreleboa, emakumeen ekintzailetza sustatzea, talentua ikusaraztea, eta teknologia eta berrikuntza barneratzea edo haren aldeko apustua egitea.

Autonomoak, elkarteak, unibertsitateak, fundazioak, ETEak edo enpresa handiak; guztiak izan daitezke euskal ekintzailetza-sarearen erreslientzia handitzeko sortutako Erronka 2030 laguntza-programaren onuradunak. Programak 150.000 euroko diru kopurua du.

Erronka 2030 Ekintzailetzako Erakundearteko Planarekin lerrokatuta dago. 2030era begira, erronkak identifikatzeko prozesuan euskal ekintzailetzarako 35 hobekuntza arlo planteatu zituen. Horrela, laguntza-prozesuak eta -dinamikak modu eraginkorragoan egituratzea du xede, eta ekintzailetzak Euskadiko hazkunde ekonomiko jasangarria lortzeko eragile gisa duen potentzial guztia aprobetxatu.


Berrikuntza eta lankidetza sustatzen ditugu Euskadin ekintzailetza erresilienteagoa eta arrakastatsuagoa finkatzeko

Epeak

Hasiera data: 2024-06-21
Amaiera data:
2024-09-30, 23:59retan

Aurreko edizioko zifrak

0

Aurkeztutako proiektuak

0

Onartutako proiektuak

0

Onartutako dirulaguntza

Zer eskaintzen du?

Ekintzailetzaren euskal ekosistema hobetzen duten proiektuak bultzatzeko finantzaketa

Gehienez % 90eko dirulaguntza emango zaie pertsona fisikoei, elkarteei, fundazioei eta unibertsitateei, eta % 70ekoa ETE-ei, eta % 50ekoa enpresa handiei.

Autonomoak, elkarteak, unibertsitateak, fundazioak, ETEak edo enpresa handiak. Guztiek eska dezakete eragile ekintzaileen dinamizazioa bultzatuko duen proiektu baterako finantzaketa.

Proiektuaren garapenari esker, tokiko ekintzaileekin eta startupekin harreman-sarea sortu ahal izango duzu, ezagutzen trukea, lankidetza eta talentuaren bilaketa errazteko.

Gainera, komunitate ekintzailearen hazkundeari ekarpena egiten lagundu eta beste enpresa eta erakunde batzuekin harreman sendoak ezarriko dituzu.

Ekintzailetza-sareko eragileak, sektore publikokoak zein pribatukoak, zuzenean harremanetan jarriko dituzten proiektuak bilatzen ditugu, sarearen koordinazioa eta elkarlana indartzeko, etorkizunari begira jarrita.

Ezagutu xehetasunez programa hau

2024ko Araudia

Etorkizunari begiratzeko laguntza, euskal ekintzailetzaren berezko balioak eta ezaugarriak aprobetxatuz

Laguntza integrala

 • Proiektuaren diseinu, aholkularitza eta plangintza arloetako gastuak finantzatzen ditugu.
 • Proiektua gauzatzeko behar diren espazioak alokatzea.
 • Ekintzailetza hobetzen lagunduko duten tresnak diseinatzea edo plataforma digitalak garatzea.

150.000 € laguntzatan

 • Ondoz ondoko emakida-prozeduraren arabera emango dira, eskabideak jasotzeko hurrenkeraren arabera.
 • Aurkeztutako proiektuak gutxienez 50 puntu lortu beharko ditu balorazioan.

Gastuak justifikatzean kobratuko duzu.

 • Proiektua amaitutakoan, bi hilabeteko tartea izango duzu memoria eta dirulaguntza kobratzeko gastuen justifikazioa aurkezteko.
Norentzat da?

Euskadiko ekintzailetzaren ekosistemari hobekuntzak egin nahi dizkiozu?

Euskadin jarduera-zentroa duen edozein ekintzailek edo enpresak eska dezake 10.000 euroko dirulaguntza hau.

Dirulaguntzaren zenbatekoa enpresa onuradunaren tipologiaren araberakoa izango da:

 • Pertsona fisikoa, elkartea, fundazioa eta unibertsitatea: % 90.
 • ETEa: % 70.
 • Enpresa handia: % 50.

Ekintzailetzarako euskal ekosistemako eragileen parte-hartzea eta koordinazioa sustatzeko ekimenak bilatzen ditugu

Diruz lagun daitezkeen proiektuen tipologia

Euskadiko ekintzailetzaren ekosistema sustatzeko eta hobetzeko proiektuak, hala nola:

Ekintzailetzaren kultura eta balioak


1. Inkonformismoa, proaktibotasuna, sormena... eta gisa horretako balioak sustatzea, ehun ekonomiko eta soziala berreskuratzeko eta mantentzeko mekanismo gisa.

2. Desio diren jokabideen eta balioen adibide gisa balio duten ekintzailetza-ereduak ezagutzera ematea, adibide positiboen hedapenari, porroten normalizazioari eta desinformazioaren aurkako borrokari laguntzeko.

Giza kapitala


1. Enpresek, startupek, ZTB eragileek eta eragile publikoek eskatzen dituzten profil profesional berrien eskaria eta eskaintza lotzea, profesionalen erakarpena barne, bereziki, RIS3 eremuetan.

2. Belaunaldien arteko erreleboari laguntzea, ekintzailetza eta ehun ekonomikoaren gaztetzea bultzatzeko abiapuntu gisa.

Ekintzailetzarako iturriak eta ideiak


1. OTEBBei laguntzeko apustuari jarraipena ematea, bereziki, RIS3 sektoreetan, eta enpresa, produktu eta zerbitzu berriak sortzeko, EAEn egiteko dagoen trantsizio hirukoitza bultzatzea maila teknologiko-digitalean, energia-ingurumenekoan eta demografiko-sozialean.

2. Ekintzailetza berdinzale eta homogeneoaren aldeko apustua, emakumeen ekintzailetzari arreta berezia jarriz.

Merkaturako sarbidea


1. Ekintzailetza kolaboratiboa sustatzea (langileen, ekintzaileen, enpresa berrien, enpresa sendoen... artean ), merkatura sartzea eta bertan mantentzea errazteko.

2. Ekintzaileen eta enpresari/zuzendari erretiratuen edo aurretik erretiratuen inplikazioa, ekintzailetza-proiektuei merkatura sartzen laguntzeko.

Azpiegitura adimendunak


1. Gutxi erabiltzen diren azpiegiturak aprobetxatzea, haien (eta haien proiektuen) arteko lotura sustatzea.

2. Datozen urteetan ekosisteman azpiegitura espezializatu berriak txertatzea, modu harmonikoan.

Ekosistema

1. Posizionamendua indartzea ekintzailetzarako lurralde erakargarri gisa, eta “ekintzailetzarako ekosistema industrial-teknologiko erakargarri” gisa.

2. Euskal ekosistema nazioartekotzea eta kanpoan ezagutzera ematea (eragileak, jarduera...).

Gastu hautagarriak

2030 Erronka: finantzatu zure proiektuak 10.000 euro arteko laguntzarekin

10.000 € arteko laguntza eskaintzen dizugu Euskadiko ekintzaletzan zure dinamizazio-proiektua diagnostikatu eta abian jarri ahal izateko.

Ekintzailetzaren euskal ekosistema sustatzeko eta oro har hobetzeko proiektuak (eskabidea aurkeztu den ekitaldi berean abian jarritakoak).

Proiektua diseinatu eta planifikatzeko gastuak, espazioak alokatzeko gastuak, tresnak eta/edo plataforma digitalak diseinatu eta garatzeko gastuak (baldin eta proiektua gauzatzeko hirugarren batzuek egindako lanei badagozkie).

Ez dira diruz laguntzeko moduko gastutzat hartuko onuradunaren baliabide propioei dagozkienak (mugatzeko asmorik gabe, onuradunaren langile propioei lotutako kostuak, hala nola soldatak ordaintzea), taldeko enpresenak barne.

Gehieneko zenbatekoa ez da 10.000 € baino handiagoa izango edo, eskatzailearen arabera, proiektuaren guztizko zenbatekoetan ehuneko hauek aplikatuko dira:

 • Pertsona fisikoa, elkartea, fundazioa eta unibertsitatea: % 90.
 • ETEa: % 70.
 • Enpresa handia: % 50.

ERRONKA 2030 dirulaguntzek Euskadiko ekintzailetza teknologikoaren etorkizuna sustatzeko dugun konpromisoa islatzen dute

Ohiko galderak

Zalantzak argitu

Erakunde onuradunek gehienez ere proiektu bakoitzeko 10.000 € jasoko dituzte, eta tipologiaren eta tamainaren arabera diruz lagun daitezkeen gastuen ehuneko hauek ezarriko dira:
 • % 90: pertsona fisikoa, elkartea, fundazioa eta unibertsitatea.
 • % 70: ETEa.
 • % 50: Enpresa handia

Pertsona fisikoa:

 • Nortasun-agiri nazionala.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko errolda-ziurtagiria.
 • Sinatutako erantzukizunpeko adierazpena, EHAAn argitaratutako programaren oinarrien eranskinean ageri den eredu normalizatuko edukiaren arabera.
 • Ordainketak egiteko emandako bankuko kontu korrontearen titulartasun-ziurtagiria.
 • Proiektuaren memoria, honako hauek zehaztuta: proiektuaren jatorria, helburuak, eragile sustatzaileak eta parte-hartzaileak, garatu beharreko jarduerak eta faseak, gauzatze-epeak, xede-publikoa eta espero den inpaktua. Horrez gain, datu sozioekonomikoei dagokienez, ekosisteman neurgarriak diren inpaktuak nabarmendu beharko dira).
 • Proiektuaren aurrekontua, hura deskribatzen eta egiaztatzen duen dokumentazioa erantsita. Diruz lagunduko diren kontu-sailen banakapena eta justifikazioa.
 • Aurreko hiru urtetan jasotako de minimis laguntzen zerrenda, bertan adierazi beharko da laguntza hori noiz eman zen, zer erakundek eman zuen, zein programaren baitan eta laguntzaren zenbatekoa.
 • Proiektu hori bera gauzatzeko beste erakunde publiko zein pribatu batzuei eskatutako edo/eta haiek emandako dirulaguntzak, bertan adieraziz laguntza hori noiz eskatu zen, eta, hala badagokio, zein organismok eman zuen, zein programaren baitan eta laguntzaren zenbatekoa.

Pertsona juridikoa:

 • Erakundeko lege-ordezkariaren izen-abizenak eta Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia (NAN) edo Atzerritarraren Identifikazio Zenbakia (AIZ).
 • Eratze-eskritura.
 • Legezko ordezkariaren notario-ahalordea. Onuraduna langile autonomoa baldin bada, dagokion Foru Aldundiaren edo Udaleko Ogasun Sailaren ziurtagiri eguneratua, jarduera ekonomikoa egiaztatuko duena.
 • Erakunde onuradunaren IFZ.
 • Sinatutako erantzukizunpeko adierazpena, EHAAn argitaratutako programaren oinarrien eranskinean ageri den eredu normalizatuko edukiaren arabera.
 • Ordainketak egiteko emandako bankuko kontu korrontearen titulartasun-ziurtagiria.
 • Proiektuaren memoria, honako hauek zehaztuta: proiektuaren jatorria, helburuak, eragile sustatzaileak eta parte-hartzaileak, garatu beharreko jarduerak eta faseak, gauzatze-epeak, xede-publikoa eta espero den inpaktua. Horrez gain, datu sozioekonomikoei dagokienez, ekosisteman neurgarriak diren inpaktuak nabarmendu beharko dira.
 • Proiektuaren aurrekontua, hura deskribatzen eta egiaztatzen duen dokumentazioa erantsita. Diruz lagunduko diren kontu-sailen banakapena eta justifikazioa.
 • Aurreko hiru urtetan jasotako de minimis laguntzen zerrenda, bertan adierazi beharko da laguntza hori noiz eman zen, zer erakundek eman zuen, zein programaren baitan eta laguntzaren zenbatekoa.
 • Proiektu hori bera gauzatzeko beste erakunde publiko zein pribatu batzuei eskatutako edo/eta haiek emandako dirulaguntzak, bertan adieraziz laguntza hori noiz eskatu zen, eta, hala badagokio, zein organismok eman zuen, zein programaren baitan eta laguntzaren zenbatekoa.
 • Programaren helburu eta gaien araberako proiektuaren egokitzapen maila (gehienez 15 puntu).
 • Proiektuaren argitasuna eta sormena (gehienez 10 puntu).
 • Parte-hartzaileak; kasu horretan, lehentasuna izango du eragile sustatzaileen arteko eta ekintzailetzaren euskal ekosisteman parte hartzen ez duten eragileen arteko aniztasunak (gehienez 15 puntu).
 • Proiektuaren eta garatu beharreko jardueren bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa eta legala (gehienez 25 puntu).
 • Espero den inpaktua, xede-publikoa kontuan hartuta. Kasu horretan, gainera, ekosisteman neur daitezkeen inpaktuak nabarmendu beharko dira honako hauekin lotutako datuei dagokienez: ekonomia, enplegua eta gizartea (gehienez 20 puntu).
 • Bazterkeria-arriskuan dauden kolektiboetan eragiteko eta emakumeen eta gazteen enplegua hobetzeko ahalmena (gehienez 15 puntu)

Bai.

Dirulaguntzak SPRIk ordainduko ditu, laguntza esleitu zaion onuradunari ordainketa bakarra eginda, likidazio-eskaera eta araudian eskatzen den justifikaziorako dokumentazioa behar bezala aurkeztu ondoren.

Zalantzaren bat duzu?

Euskal enpresarentzako arreta zerbitzua.

Deitu 900 929 393-ra

Eskatu hemen

Aurkez ezazu Euskadiko ekintzailetza hobetzeko zure proiektua

Eskatu aurretik, laguntza programa honi buruzko kontsultaren bat egin nahi baduzu, formulario honen bidez egin dezakezu. Zure laguntzak eskatzeko, sartu hemen.


 • SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak, datuen tratamenduaren arduradun gisa, zure datu pertsonalak biltzen ditu gure zerbitzu eta programekin zerikusia duten zerbitzuak emateko. Eskubidea duzu edozein unetan zure adostasuna erretiratzeko, tratamendua aurkatzeko, zure datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko, eta orobat beste eskubide batzuk erabiltzeko. Horretarako, posta elektroniko bat bidali beharko duzu lopd@spri.eus helbidera. Era berean, Datu Pertsonalen Babesari buruzko informazio gehigarriaren eta xehearen berri izateko, jo Pribatutasun politika atalera. “Bidali” botoia klikatuz adostasuna emango duzu zure datuak trata daitezen gorago adierazitako baldintzetan.

Dirulaguntza eskatu nahi duzu?

ERRONKA 2030 dirulaguntzak jasotzeko, osa ezazu eskaera.

Lotutako laguntzak

Zure Emprendimiento-proiektua bultzatzeko laguntza-programak diseinatzen ditugu