Filtros X
Tipos de Posts
Agenda

Ekintzaile + 2024

100.000 €-rainoko laguntza ematen diegu garapen-itxaropen handienak eta inpaktu edo disrupzio teknologiko handiak dituzten EAEko Startupei

Ekintzaile + 2024

Itzuli beharrik gabeko laguntzak, hazteko ahalmen handia duten enpresa txikien (gazela edo adarbakar izenarekin ezagutzen direnak) hazkunde azkarra ahalik eta gehien bizkortzeko beharrezkoak diren gastuei laguntzeko

SPRI taldeak ekintzailetza bultzatzen du enpresa-ekimen berriei laguntza integrala ematen dieten ekintzen bidez. Finantza-laguntza eta laguntza integrala eskaintzen ditugu BICen bidez, ekintzaileek beren proiektu berritzaileak sustatu ahal izan ditzaten. Gure helburua laguntzea da, haien beharretara egokituz, merkatuan arrakasta izan dezaten.

1M €-ko zuzkidura duen Ekintzaile + programa Ekintzaile programaren jarraipena da. Laguntza-lerro berri bat, garapen-itxaropen handienak dituzten proiektuak, inpaktu handiko proiektuak edo disrupzio teknologikoa dutenak babesten dituena, eta enpresaren operatiboarekin berarekin lotutako gastuak finantzatzen dituena, talentua sartzearekin lotutako gastuak nabarmenduz.

Ekintzaile + laguntza-programaren bidez, Enpresa Plana gauzatzeko funtsezko gastuak finantzatzen dira: talentua duten pertsonak kontratatzea, kanpoko aholkularitza teknikoa, alokairuak, jabetza industriala eta proiektuaren sustapena.

Itzuli beharrik gabeko laguntza da, diruz lagundu daitezkeen gastuen % 70erainokoa, eta gehienez 100.000 € proiektu bakoitzeko.

 


Bizkortu zure enpresa txikiaren hazkundea, finantza-oreka arriskuan jarri gabe

Epeak

Hasiera data: 2024-05-03
Amaiera data:
2024-06-10, 23:59retan
Zer eskaintzen du?

Ekintzaile + programak eskaintzen dizu

Ezagutza intentsiboko edo disrupzio teknologiko handiko enpresa-proiektuak garatzea

Zure negozio-ideia gauzatzea, Enpresa Plana abian jarriz

Proiektuaren berrikuntza eta kalitatea bermatuko duten adituek gidatutako berrikuntza

Produktu- eta zerbitzu-, talentu-, berrikuntza- eta bezero-oinarri sendoa eraikitzea, hazkunde azkar eta iraunkorra lortzeko

Zertan laguntzen dizu?

Ekintzaile + programak laguntzen dizu

 • Ekintzailetza-proiektua garatzeko talentudun langile berriak kontratatzen
 • Kanpoko lankidetza eta aholkularitza tekniko aditua jasotzen
 • Bulego edo lokal komertzial berriak alokatzen.
 • Patenteak, ziurtagiriak eta homologazioak eskatzen
 • Proiektua sustatzeko eta zabaltzeko gastuetan

Diruz lagundu daitezkeen gastuak 70.000 eurokoak izango dira gutxienez.

Ezagutu xehetasunez programa hau

Araudia
Norentzat da?

Baduzu industriarako edo bere zerbitzuetarako teknologian edo ezagutzan berrikuntzak egiten dituen ekintzailetza-proiekturik?

 • 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera sortutako 50 langile baino gutxiagoko enpresentzat
 • Gure BICetako batek zaindu edo berrikusi duen Enpresa Plan bat izan behar duzu
 • Hurrengo 3 urteetan gutxienez 3 enplegu sortzea aurreikusi behar duzu

Zure Enpresa Plana abian jartzeko unea iritsi da

Hasierako erronkak gainditzen eta zure gazela enpresa altuera berrietara eramaten lagunduko dizugu.

Ohiko galderak

Zalantzak argitu

Ez. Ekintzaile + programak 70.000 €-raino eskaintzen ditu langile berriak -talde sustatzailekoak ez direnak-, proiektuaren garapenari lotutakoak, sustatzaileen gaitasunak osatuko dituztenak eta Euskadin lan egiten dutenak kontratatzeko. Ondorio horietarako, autonomia-, ekimen- eta erantzukizun-maila handiko lanbide-kategorietan sartzen direnak soilik hartuko da kontuan, baldin eta lan konplexuak egiten badituzte, eduki intelektual edo giza harreman espezializatuekin, eta ordainsari-kontzeptu errepikariei dagozkien gastuak badira. Bestalde, ez dira diruz lagunduko enpresa berriko bazkideak kontratatzeko gastuak, ez eta talde bereko enpresetakoak diren pertsonak lekuz aldatzeko gastuak ere.

Ez. Minimis laguntzatzat ez kalifikatzeko arrazoia da laguntzen erakunde onuradunak ez izatea diruz lagundu daitezkeen gastu berberetarako beste laguntza-programa batzuen onuradun izan direnak.

Bai, Ekintzaile + programak jarraipena ematen dio Ekintzaile eta Barnekintzaile programaren proiektu onuradunei emandako laguntzari.

Gainera, potentzial handiko proiektuak finantzatzeko beste programa batzuekin osatzen da, hala nola Basque Funtsa, AURRERA, Gauzatu Industria, Basque Tek Ventures, Renove Industria 4.0.

 1. Erakundearen legezko ordezkariaren izen-abizenak eta Nortasun Agiri Nazionalaren (NAN) zenbakia edo Atzerritarraren Identifikazio Zenbakia (AIZ).
 2. Sozietatearen eratze-eskritura eta, hala badagokio, haren aldaketak.
 3. Sozietatearen ordezkariaren ahalordea.
 4. Identifikazio fiskaleko txartela.
 5. Emandako kontu korrontearen banku-titulartasunaren ziurtagiria.
 6. Erakundearen legezko ordezkariaren erantzukizunpeko adierazpena.
 7. Urteko batezbesteko plantillaren egiaztagiria eta amaitutako azken ekitaldiari dagokion Sozietateen gaineko Zergaren adierazpena.
 8. Datu orokorrak (proiektuaren jatorria, garatu beharreko produktua edo zerbitzua, merkatu objektiboa), diruz lagundu daitezkeen gastuen aurrekontu zenbatetsia eta datozen hiru urteetarako inbertsioaren, fakturazioaren eta enpleguaren aurreikuspen-datuak.
 9. 30.000 eurotik gorako laguntza-eskaeretarako, erantzukizunpeko adierazpena, KAEOn inskribatutako auditorearen ziurtagiria edo adostutako prozeduren txostena.
 10. Enpresa Planaren ale bat.
 11. Erakunde eskatzailea enpresa txikia dela egiaztatzen duen dokumentazioa.

SPRIk beste agiri eta/edo informazio osagarri batzuk eskatu ahal izango dizkio erakunde eskatzaileari, beharrezkotzat jotzen badu aurkeztutako eskabidea behar bezala ulertu, ebaluatu eta izapidetzeko.

EAEn gutxienez jarduera-zentro bat duten pertsona juridiko guztiek eska dezakete, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoan garatzen den Enpresa Plana badute eta hura «Business Innovation Center» (BIC) baten tutoretzapean egin bada, edo honen oniritzia lortu badu enpresa-proiektu berritzaile bati buruz, oinarri teknologikoa, industriala, produktuari-prozesuari lotutako zerbitzuak dituena, edo ezagutza intentsiboko enpresa-proiektu bati buruz, eta honako baldintza hauek betetzen badituzte:

 • Sortu berriak izatea, hau da, 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera Merkataritza Erregistroan (edo antzeko erregistroan) eratu eta inskribatutako enpresa guztiak.
 • 3 urteko epean gutxienez 3 enplegu sortzea aurreikustea.
 • Enpresa txikia izatea.
 • EAEko Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari dagokion enpresa-jardueraren epigrafean alta emanda egotea.
 • Enpresak gutxienez 30.000 euroko kapital soziala –edo kapital soziala gehi jaulkipen- edo onarpen-prima– izatea, guztiz ordainduta eta dagokion erregistroan inskribatuta eskaera aurkeztu aurretik.
 • Enpresak ez kotizatzea balore-burtsa batean.
 • Enpresak mozkinak banatu ez izana, eta ez banatzea, laguntzak kitatu arte.
 • Enpresak beste enpresa baten jarduera bere gain hartu ez izana.
 • Bere enpresa-plana (Ekintzaile eta Barne-Ekintzaile programen bidez «Business Innovation Center» (BIC) baten tutoretzapean egindakoa), edo, hala badagokio, BIC horien oniritzia duten enpresa-planak gauzatzeko konpromisoa hartzea.

Zalantzaren bat duzu?

Euskal enpresarentzako arreta zerbitzua.

Deitu 900 929 393-ra

Ekintzaile + programa Ekintzaileren 1. lerroan parte hartu duten eta laguntza horren 2. lerroan sartzea lortzen ez duten hazkunde-gaitasun handiko enpresei zuzenduta dago.

Eskatu hemen

Lortu orain zure Enpresa Plana garatzeko laguntzak

Zure enpresa-proiektua abian jartzeko Ekintzaile + laguntza eskatu nahi baduzu, eskatu hemen elkarrizketa bat hurbilen duzun Enpresa eta Berrikuntza Zentroarekin (BIC): Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa.


 • SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak, datuen tratamenduaren arduradun gisa, zure datu pertsonalak biltzen ditu gure zerbitzu eta programekin zerikusia duten zerbitzuak emateko. Eskubidea duzu edozein unetan zure adostasuna erretiratzeko, tratamendua aurkatzeko, zure datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko, eta orobat beste eskubide batzuk erabiltzeko. Horretarako, posta elektroniko bat bidali beharko duzu lopd@spri.eus helbidera. Era berean, Datu Pertsonalen Babesari buruzko informazio gehigarriaren eta xehearen berri izateko, jo Pribatutasun politika atalera. “Bidali” botoia klikatuz adostasuna emango duzu zure datuak trata daitezen gorago adierazitako baldintzetan.

Zure BICak laguntza eskatzeko sarbidea eman dizu?

Lotutako laguntzak

Zure Emprendimiento-proiektua bultzatzeko laguntza-programak diseinatzen ditugu