Joan blog-era Euskal enpresaren blog-a

Zure enpresarentzat garrantzitsua den eguneroko informazioa

Albisteak 1 urria, 2021 Berrikuntza Hazinnova programa

Hazinnova, laguntza emango dizugu berritzen hasteko eta inpaktu handiko emaitzak lortzeko

 • Berrikuntza txikiak, onura handiak: 353 enpresak dagoeneko martxan jarri dituzte 410 proiektu. Hazinnova programak doako aholkularitza ematen die euskal ETEei, berrikuntzako mikroproiektuak bultzatu ditzaten produktu eta prozesuetan.
 • Hazinnovaren laguntzaren bidez, enpresek irtenbide berriak aurkitzen dituzte antolakunde askotako ohiko arazoak konpontzeko, hala nola kontrol eza errentagarritasun arloan, gastu logistikoak, epe ez lehiakorrak edo bezero berriak lortzeko zailtasunak.

Gaur egungo testuinguru ekonomikoan, enpresentzat ezinbestekoa da berrikuntza aplikatzea lehiakor izaten jarraitzeko. Erronka konplexua da, ez bakarrik enpresa handientzat, baita ere ETEentzat, zeintzuei batzuetan zaila egiten baitzaie berrikuntzako prozesuei ekitea, baliabide gutxiago dituztelako. Halere, berrikuntzaren bidez lortzen diren onurek aise gainditzen dute egin beharreko ahalegina.

 

Berritu gauzak egiteko moduak aldatuz!

Berrikuntza produktu edo zerbitzu berriak asmatzearekin erlazionatu ohi da, baina askotan negozio-eredu berritzaileak garatzean datza gakoa. Era berean, ez du esan nahi proiektu bat hutsetik hasi behar dugunik. Ia beti, berritzea da berriro planteatzea lehendik existitzen den produktu edo zerbitzu bat, bezeroen edo gizartearen beharrizan berrietara egokitzeko.

Enpresan berrikuntza-prozesua aplikatzeak esan nahi lezake aldaketa txikiak egitea gauzak egiteko moduetan, antolakundearen erronkei konponbide berriak bilatzeko. Hona hemen enpresaren lehiakortasunean eragin zuzena duten ohiko arazo batzuk: kontrol eza errentagarritasun arloan, barne-prozesuen inefizientziak edo plantillaren motibazio eza.

Berrikuntza-proiektu txikiak martxan jarriz, posible da prozesu eta ekintza berriak aplikatzea horrelako erronkei erantzuteko. Era berean, berrikuntzak aukera ematen du gure bezeroak hobeto ezagutzera bideratutako ekimenak garatzeko, enpresa beste merkatu batzuetara irekitzeko edo zaharkiturik geratu den produktu bat eguneratzeko.

Berrikuntzak hainbat onura eskaintzen ditu enpresa lehiakideengandik bereizteko eta bere errentagarritasuna handitzeko. Baina ez da erraza bide horri lotzea inolako laguntzarik gabe. Horregatik abiarazi du SPRIk (Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak) Hazinnova programa. Laguntza horiek bereziki pentsatuta daude euskal enpresei berrikuntza-proiektuak bultzatzen laguntzeko.

 

Hazinnova, berrikuntzako mikroproiektuak fabrikazio, logistika, merkaturatze eta kudeaketa arloetan

Programa honen helburua da laguntza ematea enpresei berrikuntza ez teknologikoko proiektu txikiak abiaraz ditzaten euren antolakundeetan, proiektu horien bidez euren lehiakortasuna hobetu dezaten. Hala, programak enpresa onuradunen esku jartzen du hurbileko agente bat (Hazinnova agentea), prozesu osoan lagunduko diena, eta baita ere berrikuntza arloan aditua den aholkularitza baten zerbitzuak, 50 orduko aholkularitza pertsonalizatu eta presentziala jaso dezaten.

Enpresak berrikuntza-prozesu osoan izango du laguntza espezializatu hori. Laguntza zerbitzuen bidez jakin dezake zeintzuk diren jorratu behar dituen beharrizan zehatzak, zeintzuk konponbide aproposenak eta nola jarri behar dituen praktikan. Bermatuta dago enpresak emaitza ukigarriak eskuratuko dituela proiektua abiarazi eta 3 hilabeteko epean.

Hala, enpresa onuradunek berrikuntzako mikroproiektu bat abiaraziko dute, hau da, produktuan edo negozio-prozesuan inpaktu handia sortzeko gai den berrikuntza bat. Mikroproiektu bakoitzak helburu jakin batzuk izango ditu, bai eta aldez aurretik definitutako muga batzuk aurrekontuan eta epeetan, eta aukera emango dio enpresari emaitza ukigarriak lortzeko gehienez 90 eguneko epean.

Programa hau bereziki pentsatuta dago berrikuntza-proiektuen garapenean esperientziarik ez duten enpresei laguntzeko. Bere lehentasuna da antolakunde horiei laguntzea berrikuntzaranzko bidean urrats txikiak ematen, epe laburrean emaitza ikusgarriak sortzeko enpresarentzat karga administratiborik sortu gabe.

 

Plantillan 10 pertsona baino gehiago dituzten enpresak izan daitezke Hazinnova programaren onuradunak

Hazinnova laguntzak zuzentzen zaizkie 10 langile edo gehiagoko plantillak dituzten eta Euskadin kokatuta dauden enpresei, baldin industriakoak edo industriari lotutako zerbitzuetakoak badira edo jarduera-eremutzat badituzte IKTak, handizkako merkataritza, garraioa, biltegiratzea, finantza-jarduerak edo aseguruak.

Ezingo dute laguntzarik jaso 2018, 2019 edo 2020. ekitaldietan Innobideak edo Hazitek programen onuradun izan direnek. Ezta ere uneko ekitaldi fiskalean eta aurreko 2 ekitaldietan 200.000 eurotik gorako de minimis laguntzak jaso dituztenek.

Hazinnova laguntzak minimis laguntzak dira, hots, garrantzi txikikoak. Itzuli beharrik gabeko gauzazko laguntzak dira, gehienez 6.000 eurokoak proiektu bakoitzeko, eta zerbitzuak eskuratzera bideratuta daude. 2021eko deialdian, Hazinnova programak 2,3 milioi euroko aurrekontua izango du gauzazko laguntzak esleitzeko.

 

Hazinnovak negozioaren alderdi zehatzetarako konponbideak eskaintzen ditu

Hazinnova programan parte hartzen duten ETEek irtenbide berriak bilatu ahal izango dituzte enpresetan sortu ohi diren eta euren lehiakortasuna eragozten duten arazoentzat. Programaren helburu nagusia da mikroproiektu zehatzak garatzea hainbat erronkari aurre egiteko, adibidez, inefizientziak prozesuetan, gehiegizko gastuak logistikan, plantillaren motibazio eza edo bezero berriengana iristeko zailtasunak.

Adituen laguntza pertsonalizatuaren bitartez, enpresek hobekuntzak lortuko dituzte euren negozioen alderdi zehatzetan, esaterako:

 • Errentagarritasunaren kontrol hobea.
 • Logistika eraginkorragoa: gastuak edo entrega-epeak murriztea.
 • Bezero segmentu berrietara iristea.
 • Produktu eta zerbitzu berriak diseinatzea.
 • Prozesuak hobetzea produktibitate handiagoa lortzeko.
 • Langileen motibazioa eta konpromisoa handitzea.
 • Premia teknologikoak identifikatzea.
 • Jabetza industrialaren babesa.
 • Merkatuko kuota handitzea.

Onura handiak ematen dituzten mikroproiektuak

Programa honen bidez euskal ETEen lehiakortasuna hobetu nahi da berrikuntza ez teknologikoa bultzatuz, eta horretarako helburua da konponbideak identifikatu eta ezartzea.

Enpresa bakoitzak gehienez 2 mikroproiekturentzako laguntza eskura dezake, betiere arlo desberdinetakoak badira eta Hazinnovak ezarritako esparru hauetakoren baten barruan badaude:

 • Ekonomiko-finantzarioa: enpresaren kudeaketa finantzario eta estrategikoa hobetzea, errentagarritasuna kontrolatzeko.
 • Barneko administrazio prozesuak: eskaeren kudeaketa, kobrantza eta ordainketarekin, bezeroen kudeaketarekin edo berankortasunarekin lotutako prozesuak birdiseinatzea eraginkortasuna hobetzeko.
 • Produkzioa: enpresaren kalitatea, jasangarritasuna, segurtasuna edo produktibitatea hobetzera bideratutako konponbideak.
 • Logistika: hornikuntza- edo banaketa-katea hobetzea, gastuak murrizteko, ingurumen inpaktua gutxitzeko eta entrega-epeak laburtzeko.
 • Pertsonak: plantillak enpresako helburuekiko duen konpromisoa handitzeko ekintzak.
 • Bezeroak: bezeroak hobeto ezagutzeko, atzemateko eta leialtzeko prozesu berriak.
 • Merkatu berriak: enpresa beste merkatu batzuetara (merkatu nazionalak eta nazioartekoak edo bezero segmentu berriak) irekitzeko aukera ematen duten marketineko estrategiak.
 • Produktua: produktu eta zerbitzu berriak garatzeko edo lehendik daudenak hobetzeko berrikuntzak, helburutzat izanik negozio-bolumena handitzea.

 

Hazinnova programan parte hartzeko jarraitu beharreko urrats txikiak

Hazinnova laguntzak jaso nahi dituzten enpresek SPRI Taldearen web orrian argitaratuta dagoen eskaera-inprimakia bete behar dute. Une horretatik aurrera, hurbileko Hazinnova agente bat esleituko zaie, eta agente horrek lagunduko die garatu beharreko proiektua definitzen eta programarako behin betiko eskaera aurkezten.

2021eko abenduaren 2a baino lehen aurkeztu behar da eskaera, atxiki beharreko dokumentazio guztiarekin batera. SPRIk eskaeren jasotze-ordenaren arabera emango ditu laguntzak, proiektuak ahalik eta azkarren jar daitezen martxan.

Hortik aurrera, enpresa onuradun bakoitzari aholkularitza bat esleituko zaio, zeinak bere laguntza-zerbitzuak emango baitizkio prozesu osoan, banan-banako 50 aholkularitza-ordu presentzialen bidez. Aholkularitza espezializatua esleitu eta gehienez 7 eguneko epean, enpresak lanaren Memoria aurkeztu beharko du. Aholkularitzak eta hurbileko Hazinnova agenteak lagunduko diote dokumentu hori prestatzen.

 

Zertan datza laguntza prozesua?

Hazinnova laguntza esleitu ondoren, enpresak aholkularitza adituarekin eta hurbileko agentearekin batera lan egingo du berrikuntzako mikroproiektua martxan jartzeko. Hurrengo 90 egunetan proiektua garatzeko eta praktikan jartzeko laguntza jasoko du. Aholkularitza banan-banan eta enpresa onuradunaren instalazioetan eskainiko da, edo bestela telematikoki, egoerak hala justifikatzen badu.

Berrikuntzako mikroproiektua ezarrita dagoenean, aholkularitzak Itxiera txostena idatziko du. Dokumentu hori enpresa onuradunak baliozkotu beharko du, eta bere baitan jasoko du prozesu osoa, hau da, identifikatu den erronka, lan-plana bere helburuekin, kronograma eta aplikatutako metodologia, gauzatu diren ekintzak eta lortu diren emaitzak.

 

Hazinnovan parte hartu duten enpresen % 96k arrakastaz bukatu dute laguntza prozesua

Hazinnova programa 2019an sortu zen Eusko Jaurlaritzak, SPRI Taldeak eta Innobasque Berrikuntza Agentziak bultzaturik, eta bere helburua da enpresei euren lehen berrikuntza-proiektuak abiarazten laguntzea ahalik eta azkarren eta kosturik gabe.

Laguntza programa hau abian jarri zenetik 353 euskal enpresak parte hartu dute programan, zeintzuek 410 berrikuntza mikroproiektu jarri baitituzte martxan euren antolakundeetan. Mota oso desberdinetako proiektuak garatu dituzte, betiere helburutzat harturik enpresa onuradunaren arazo zehatzak konpontzea berrikuntzako estrategiak martxan jarriz.

Hona hemen garatu diren konponbideetako batzuk: nazioarteko merkatu berriak identifikatzea enpresak bere produktua zabaldu dezan; kudeaketako tresnak garatzea eraginkorrak ez diren logistikako ibilbideak identifikatzeko, edo tresnak sortzea gatazkak konpontzeko eta plantillaren motibazioa hobetzeko.

 

Nondik hasi?

Hazinnova programaren bidez, berrikuntza-prozesuen garapenean esperientziarik ez duten enpresek aukera bat dute hobetzeko konponbideak ezartzen hasteko. Antolakunde guztietan daude erronkak eta lehiakortasuna hobetzeko aukerak, baina egunerokotasunean zaila da baliabideak aurkitzea aldaketak abian jartzeko. Horregatik, Hazinnova programak adituen aholkularitza- eta laguntza-zerbitzu bat eskaintzen du enpresaren beharrizan zehatzei erantzungo dien berrikuntza-proiektu bat martxan jartzeko modu sinple eta azkarrean eta guztiz doan.

Errazagoa da antolakunde barruan berritzen hastea, adituen laguntza badugu bidean aurrera egiteko. Horregatik, zure zerbitzura gaude erronka berriei aurre egiten laguntzeko.

Gogoan izan, Hazinnova ez da:

soilik plan bat edo azterlan bat prestatzeko, ziurtagiri bat eskuratu edo berritzeko edo konponbide teknologiko bat inplementatzeko laguntza bat. Ados? Baliabide hau bereziki sortu dugu zure negozioak bere onena eman dezan!

Zalantzaren bat? Jar zaitez harremanetan gure BEZEROEN ARRETA zerbitzuarekin: 900 92 93 93 | Hasi oraintxe bertan eta HAZI!!

Lotutako albisteak

30 Azaroa, 2022 Berrikuntza
SPRIk “Euskal Politika Industriala” plataforma argitaratu du Euskadiko politika industrialaren historia berreskuratu eta zabaltzeko
Irakurri gehiago
29 Azaroa, 2022 Berrikuntza
Euskal teknologia olatu-igerilekuan egingo den Munduko Surf Ligako lehen txapelketa ofizialean
Irakurri gehiago
25 Azaroa, 2022 Berrikuntza
Enterprise Europe Network-ek aholkularitza eskaintzen die euskal enpresei produktu eta zerbitzu berritzaileen garapen teknologikorako eta nazioarteko komertzializaziorako.
Irakurri gehiago
24 Azaroa, 2022 Berrikuntza
ULMAk soluzio eskuragarriak diseinatzen ditu, automatizazioaren bidez intralogistika optimizatzeko
Irakurri gehiago
18 Azaroa, 2022 Berrikuntza
Orkestraren iritziz, Euskal Autonomia Erkidegoak lehiakortasuneko eta ongizateko oinarri sendoak ditu
Irakurri gehiago
Joan blog-era

Laguntza berriei buruzko azken orduko albisteak

ETEentzako, merkatuak dibertsifikatzeko, atzerriko bekak, nazioarteko lizitazioak, itzuli beharrik gabeko dirulaguntzak esportazioak sendotzeko, ezarpenak egiteko laguntzak edo nazioartekotzeko prestakuntza espezifikoa.

Interesgarria, ezta?
// Kanal espezializatuak

Jarrai iezaguzu. Kanal espezializatuak
eta eguneroko berriak