Hazitek 2022

Euskal enpresen ikerketa industriala eta garapen esperimentala babesten dugu

Hazitek 2022

95 M € laguntzatan euskal enpresetako ikerketa eta garapena bultzatzeko.

 

I+G-rako Hazitek 2022 laguntzen programa bereziki diseinatu da Ikerketa eta Garapen Proiektuak sustatzeko ETEetan, enpresa handietan eta euskal enpresen elkarteetan.

Programa honek dirulaguntza ez itzulgarriak ematen ditu Ikerketa Industrialeko edo Garapen Esperimentaleko jardueretarako, eta bere aurrekontua bi multzotan banatzen da, bata proiektu lehiakorrentzat eta bestea estrategikoentzat.

Epeak

Hasiera data: 2022-02-12
Amaiera data:
2022-04-08, 23:59retan

Hazitek programako 2021 ekitaldiko justifikazio-kontuen aurkezpenerako epeen luzatzea (2019, 2020 eta 2021 deialdietan onartutako proiektuena)

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 32.4 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, HAZITEK programaren 2019, 2020 eta 2021 deialdietan onartutako proiektuei dagozkien 2021 urteko justifikazio-kontuak aurkezteko sistemaren ohiko funtzionamenduan eragina izan duen gorabehera tekniko bat egon denez- Ekonomiaren Garapen eta Azpiegituretako sailburuaren 2017ko urtarrilaren 31ko Aginduak eta Agindu hori aldatu duen 2018ko abenduaren 17ko Aginduak arautzen du sistema hori- justifikazio-kontuak aurkezteko epea 14 egun baliodun luzatuko da, gorabehera hori konpontzen den egunetik aurrera. Gorabehera teknikoa konpondu eta sistemaren ohiko funtzionamendua berrezarrita, HAZITEK programako justifikazio-kontuak aurkezteko epea 2022ko apirilaren 19a arte luzatuko da.

Diruz lagun daitezkeen proiektuak

Ikerketa eta Garapen arloko proiektu lehiakorrak


 • Gutxieneko aurrekontua: 100.000€/urte
 • Partaideen aurrekontua: Gutxienez 50.000€/urte
 • Produktu/prozesu/zerbitzu originalak eta daudenak baino hobeak garatzera bideratutako I+G jarduerak
 • Enpresa berriak sortzeko ezagutza merkaturagarria erabiltzera edo sortzera bideratutako I+G jarduerak
 • Banaka edo bi erakunde edo gehiagoren arteko lankidetzan garatutako I+G proiektuak

Sektore estrategikoetan ikerketa industriala eta garapen esperimentala egiteko proiektuak


 • Gutxieneko aurrekontua: 4 M €
 • Gehienez 3 urteko iraupena
 • Industria Adimendunaren, Energia Garbiaren eta Osasun Pertsonalizatuaren arloko proiektu estrategikoak
 • Euskadiko ekonomian trakzio-efektua eragiten duten proiektuak, ETEen esku-hartzea eta Horizonte Europa Programarako sarbidea bultzatuz.
 • Gutxienez ZTBESko 3 enpresa eta eragileren arteko lankidetzako ikerketa, azpikontratatu gisa.
Zer eskaintzen du?

Hazitek-ek eskaintzen dizu

Produktu, prozesu eta zerbitzu berriak garatzea

Ikertzea nola hobetu zure enpresaren zerbitzuak edo produktuak

Zure enpresaren lehiakortasuna hobetzea I+G-ren bidez

Zertan laguntzen dizu?

Hazitek-ek laguntzen dizu:

 • Produktu eta prozesu berriak diseinatu eta inplementatzen.
 • Oinarri zientifiko eta teknologikoko enpresa berriak martxan jartzen.
 • Langileen zuzeneko eta zeharkako gastuak estaltzen.
 • I+G-ko jardueran erabilitako azpiegitura eta ekipoak amortizatzen.
 • Jabetza intelektualeko gastuak estaltzen.

Ezagutu xehetasunez programa hau

Araudia
Norentzat da?

Zure I+G proiektuetarako baliabideen bila zabiltza?

ETE bat, enpresa handi bat edo enpresa-elkarte bat daukazu eta I+G-a garatu nahi duzu posible izateko produktu, prozesu edo zerbitzuak hobetzea edo berriak garatzea Industria Adimendun, Energia edo Osasun arloetan?

Lagundu nahi dizugu zure enpresaren lehiakortasuna hobetuko duten produktu, prozesu edo zerbitzu berriak ikertzen eta garatzen.

Aurreko ekitaldiko balantzea

Hazitek 2021 programaren emaitzak

Hazitek programaren aurreko edizioan 1.116 proiektu aurkeztu ziren, eta horietatik 868 onartu ziren. Onartutako proiektuen artean, 825 Ikerketa eta Garapen arloko proiektu lehiakorrei zegozkien, eta 43 Sektore estrategikoetan ikerketa industriala eta garapen esperimentala egiteko proiektuei.

Horrela, onartutako proiektuek 95.865.763 €-ko diru-laguntza jaso zuten, 43.247.755 € leihakortasuna sustatzeko proiektuentzat eta 52.618.008 € proiektu estrategikoak garatzeko.

(43,2 M €)

Ikerketa eta Garapen arloko proiektu lehiakorrak


 • 412 IA, Big Data y Data Science-arekin lotutakoak
 • 347 IoT y 5G teknologiarekin lotutakoak
 • 329 Material Aurreratuekin lotutakoak
 • 316 Sistema Ziberfisikoekin lotutakoak
 • 150 Ekonomia Zirkularrarekin lotutakoak
 • 61 beste teknologia batzuekin lotutakoak
 • 17 Nanoteknologiarekin lotutakoak
 • 3 Teknologia kuantiko eta neutronikoekin lotutakoak

*Proiektu batzuk hainbat kategoriatan kontabilizatzen dira

(52,6 M €)

Ikerketa eta Garapen arloko proiektu lehiakorrak


 • 26 IA, Big Data eta Data Science-arekin lotutakoak
 • 19 sistema ziberfisikoekin lotutakoak
 • 14 IoT eta 5G teknologiekin lotutakoak
 • 13 Material Aurreratuekin lotutakoak
 • 9 Ekonomia Zirkularrarekin lotutakoak
 • 7 Zibersegurtasunarekin lotutakoak
 • 1 Teknologia kuantiko eta neutronikoekin lotutakoa
 • 1 Nanoteknologiarekin lotutakoa

*Proiektu batzuk hainbat kategoriatan kontabilizatzen dira

 

Behar duzun gauza bakarra da gutxienez 100.000€ inbertitzea proiektu lehiakor batean, edo 4.000.000€ hiru urteko proiektu estrategiko batean.

 

Argitu zure zalantzak

Ohiko galderak

Programa honen onuradunak ENPRESAK (handiak zein ETTak), enpresa-erakundeak eta taldeak. Oinarri zientifiko eta teknologikoa duten enpresa berriak sortzeko, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarea ere onuraduna izango da.
Fondo galdurako laguntza da.
Subentzioa jasotzen duen enpresak 3 eskaintza eskatu behar ditu proiektuaren kostua 15.000 euro (BEZ gabe) baino gehiagokoa bada. Subentzionatu beharreko kontzeptu bera hainbat fakturatan banaturik balego, zenbatekoak metatuko lirateke. Hiru eskaintzen eskaera hau obrarako konpromezua hartu, zerbitzua aurkeztu edota ondasuna eman aurretik egin beharko da. Hiru eskaintzak aurkeztu beharko dira justifikazioko unean, eta ekonomia-abantaila gehienekoa hautatzen ez bada, aukeraketa hau justifikatzen duen memoria bat aurkeztu behar da. Era berean, zerbitzua eman edo hornitzen duen entitate nahikoa ez balego, zerbitzu edo ondasuna ohiz kanpokoa delakoan, hiru eskaintzak ezin aurkeztearen justifikatzen duen memoria eman beharko da.
Lehiatuko duten ikerketa eta garapenerako proiektuen urteko aurrekontua gutxienez 100.000 eurokoa izan beharko da. Kooperazio-proiektua izatekotan, enpresa partehartzaile bakoitzeko kantitatea urteko 50.000 eurokoa izango da. Bestalde, Industria-Ikerketa eta Garapen Esperimentaleko Proiektu Estrategikoek, gutxienez 4 milioi euroko aurrekontua eta gehienez 3 urteko iraupena izango dute. Gainera, enpresa bakoitzeko aurrekontua urteko 50.000 eurokoa izango da.
Laguntzak bi ordainketan egiten dira, modu honetan: Proiektu lehiakorrentzat:
 1. Subentzioaren %70a eskainia, eskaintza bermatzen duen notifikazioaren ostean.
 2. Gainontzeko %30a subentzioa justifikatzen duen dokumentazioa aurkeztu ondoren ordainduko da, subentzionatutako aktibitateak eta lortutako helburuen neurria frogatu ondoren.
Proiektu estrategikoentzat:
 1. Lehenengo urterako subentzioari dagokion kantitatearen %50a ordainduko da erresoluzioaren notifikazioaren ostean.
 2. Lehenengo urterako gainontzeko kopurua eta gainerako urteetakoa, urtean egindako aktibitatearen, finkatutako helburuen eta izan duen gastuaren justifikazioa eman ostean.
Justifikazioa adierazi bezala egin ondoren, justifikatutako urteko ordainketaren partearen eta hurrengo urteko kopuruaren %50aren aldibereko libramendua egingo da.
Ez!
Aukera daitezke soilik proiektuaren ikerketa-aktibitatearekin harreman zuzena duten bidaiak.
Lehiakorrak diren Industria Ikerketako Proiektuek laguntzaren %30a jasoko dute. Garapen Teknologikoko Proiektu estrategikoek %25a jasoko dute. Bestalde, Industria Ikerketako Proiektu lehiakorrek %40a jaso ahal izango dute, eta Garapen Teknologikoko proiektu estrategikoek %25eko laguntza.
Urteko eskuzko zinadura eskaneatua eta digitala onartzen dira.
Proiektu lehiakorretan ez da beharrezkoa. Proiektu estrategikoetan, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko agente bat edo batzuk azpikontratatu beharra dago, aurkeztutako aurrekontu totalaren %20az gutxienez.
Eskatu hemen

Lortu oraintxe laguntzak eta inbertitu I+G-n

Bete zure eskaera itzuli beharrik gabeko Hazitek dirulaguntzak eskuratzeko.

Zalantzaren bat duzu?

Euskal enpresarentzako arreta zerbitzua

Telefono zenbakia 900 929 393

Galdetu hemen