Euskadiko eremu ahuletan kokatutako industri arloko enpresei laguntzen diegu euren produkzio-gaitasuna handitzen

Indartu 2021

Enplegua sortzen duen produkzio arloko inbertsioa sustatzen dugu, industri garapenaren eta desberdintasun sozialak murriztearen aldeko apustu irmo gisa.

Indartu programak 12 milioi euroko laguntzak ematen ditu enpresa-inbertsioak egiteko, eta babes integrala eskaintzen die enplegu-aukera berriak sortzen dituzten sustatzaile berriei, diskriminazio positiboa eginaz, batik bat, Nerbioi Itsasadarraren Ezkerraldean eta Oiartzualdean kokatutako inbertsioei, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko urteko batez bestekoaren % 15tik gorako langabezia-tasa duten udalerrietan estrategikotzat eta lehentasunezkotzat jotzen diren inbertsioei.

Deialdi honetako laguntzek oinarrizko ezaugarri hauek dituzte:

Helburutzat dute produkzio arloko inbertsioak sustatzea, baldin eta lehiakortasuna hobetzen eta ekonomia garatzen badute aipatutako eremuetan nahiz Euskal Autonomia Erkidegoko urteko batez bestekoaren % 15tik gorako langabezia-tasa duten gainerako udalerrietan. Inbertsio horiek enpresa berriek edo lehendik daudenek egin ditzakete, eta lehentasuna izango dute zuzenean produktuaren eraldaketa prozesua hobetzera, gaitasunak handitzera edo jarduera berriak garatzera bideratutako inbertsioek.

Diskriminazio positiboko neurriak hartuko dira langabezia handia duten zenbait eskualdetan, bai ekonomia-krisiak beste leku batzuetan baino eragin handiagoa izan duelako, bai hondatutako egitura bat dutelako garapena zailtzen duena.

Inbertsioek behar bezala finantzatuta egon behar dute, hala, bai enpresa berriei, bai lehenagotik daudenei eskatzen zaie inbertsioaren hasieran Baliabide Propioekin estal dezatela diruz lagundu daitezkeen inbertsioen gutxienez % 25 (laguntza publikoak kontuan hartu gabe).

Gehieneko laguntza 3 milioi eurokoa izango da enpresa edo enpresa talde bakoitzeko, diruz lagundu daitekeen inbertsioaren arabera, edozein dela ere sortuko den enplegu bolumena.

Indartu 2022 programaren aurre-eskaera epea irekita

Indartu programaren aurre-eskaerak, 2022. urteko ediziorako programaren deialdia baino lehen hasitako inbertsioak diruz laguntzeko modukoak izateko aukera ematen du. Beraz, 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera aurre-eskaera hau aurkez daiteke, inbertsioak hasteko aldia adieraziz. Horrela, aurre-eskaera aurkezten denetik eskaera formala egiten den arte egindako inbertsioak, programaren deialdia argitaratu ondoren, diruz lagundu ahal izango dira.

Aurre-eskaera urtarrilaz geroztik eskuragarri

Hasiera data: 2022-01-01


Amaiera data:
2022ko edizioaren argitalpen ofiziala

Aurre-eskaera deskargatu

Eguneratzea Malgutze-neurriak

zure ordainketa-betebeharrei aurre egiten laguntzeko, eta denbora gehiago zure inbertsioak gauzatzeko eta enplegu sorkuntzarako konpromisoa betetzeko

2021/06/23an hainbat malgutze-neurri hartu ziren itzulketa-datak atzeratzeko eta inbertsioak gauzatzeko edo/eta enplegua sortzeko epeak luzatzeko, programa honen onuradunek ez dezaten izan likidezia- eta kaudimen-arazorik. Borondatezko epean itzulketak sortzen dituzten deialdi guztietan, posible izango da 2021eko uztaileko eta 2022ko otsaileko kuotak dirulaguntza ematerakoan edo haien luzapenetan (halakorik balego) ezarritako egutegiaren amaieran ordaintzea. Onuradun izateko, behar bezala egiaztatu beharko dute krisiaren eragina nozitzen ari direla, jarduerarik gabeko aldiak izan dituztela edo izaten ari direla, eta baita ere galerak izan dituztela fakturazioan, murrizketak eskaeretan edo etenaldiak hornikuntza-katean eta, beraz, zail edo ezinezko egiten zaiela itzulketa-betebeharrei aurre egitea. Enplegu-murrizketaren kasuan, aldi baterako enplegu erregulazioko (ABEE) espedientea aurkeztu beharko da.

Berria irakurri

// Zer eskaintzen du?

Indartu programak eskaintzen dizu

Eginiko inbertsioaren % 15erainoko itzuli beharrik gabeko dirulaguntza, gehienez 3 milioi euro enpresako.

Zure enpresaren garapena, lehiakortasuna eta merkatuan duen posizioa hobetzea.

Instalazio produktibo berriak erostea, eta instalazioak berritu eta ekipatzea.

Zure eremua ekonomikoki dinamizatzen laguntzea, enplegua sortuz.

// Zertan laguntzen dizu?

Indartu programak laguntzen dizu

  • Zure enpresarentzako lursail eta eraikin berriak erosten.
  • Makina, tresna edo instalazio teknikoekin ekipatzen.
  • Ekipo eta programa informatikoak erosten.
  • Jabetza industrialeko eta patenteen arloko gastuak ordaintzen.
// Norentzat da?

Zure enpresak ekimen honetan parte har dezake

Industri arloko edo zerbitzu aurreratuetako Enpresa Handi, ETE edo Mikroenpresa bat duzu?

Zure enpresak zerbitzu logistikoak eskaintzen ditu (garraioa izan ezik)?

Nerbioi Itsasadarraren Ezkerraldean, Oiartzualdean edo EAEko urteko batez bestekoaren % 15tik gorako langabezia-tasa duen udalerri batean dago?

Enpresak baliabide propioekin estali beharko du, gutxienez, inbertsioaren % 10, eta gutxieneko denbora-tarte batez mantendu beharko ditu eginiko inbertsioak.

Tresna eta programa egokiak eskaintzen ditugu enpresa-inbertsioak bultzatzeko eta laguntza integrala ematen diegu enplegu-aukera berriak sortzen dituzten sustatzaile berriei.

// Eskatu hemen

Lortu orain laguntzak eta inbertitu zure enpresan

Indartu 2022 programako laguntzak une honetan bertan eskuratzeko, bete eta aurkeztu zure aurre-eskaera, inbertsioak egiten hasi baino lehen. Horrela, diruz laguntzeko moduko inbertsio bezala sailkatu ahal izango dituzu aurre-eskaera aurkeztu denetik eskaera formala (programaren deialdia argitaratu ondoren) aurkeztu bitartean egindako inbertsioak. Aurre-eskaera deskargatu.

Zalantzaren bat duzu?

Euskal enpresarentzako arreta zerbitzua

TELEFONO ZENBAKIA 900 929 393

GALDETU HEMEN