Lortu 2022

Birfinantzaketa proiektuak behar dituzten euskal enpresei laguntzen diegu

Lortu 2022

500.000 € enpresa industrialei bai lotura daukaten zerbitzuei kanpoko laguntza profesionala eman eta enpresaren jarraipena eta etorkizuna zainduko duen birfinantzaketa-proiektu bat garatzeko.

2022ko Lortu laguntza programaren helburua euskal industria sarea babestea da. Zehazki, COVID-19aren eragina gainditu eta haien jarduerarekin jarraitzeko zorra birfinantzatu behar duten enpresei zuzentzen zaie.

Enpresa askoren jarraipena berregituraketa prozesuak negoziatzean datza, eta bizirik iraun duten enpresa askoren kasuan, aktiboa berregituratzeko eta zorra erabat birfinantzatzeko gaitasunari esker izan da. Berregituraketak ez du zorra birfinantzatzea bakarrik eskatzen; kasu gehienetan, birfinantzaketak aktiboak eta/edo atal operatiboa berregituratzea ere eskatzen du.

Horretarako, Lortu laguntzek diruz laguntzen dute hasierako egoeraren diagnostikoa egiten eta negozioaren bideragarritasuna errazteko ekintza-plan bat garatzeko beharrezkoak diren ezagutzak eta baliabideak dituzten laguntzarako kanpoko profesionalak kontratatzeko, hala badagokio, prozesuan parte hartzen duten hartzekodun guztiekin finantza-pasiboa birfinantzatzea ahalbidetuz.

Euskadiko produktu-prozesuari lotutako enpresa industrialen eta lotura duten zerbitzuen jarraipena eta etorkizuna zaintzeko lan egiten dugu. Helburu honekin, enpresa hauen finantza-osasuna hobetzen lagundu nahi dugu, biziraupen ekonomikoa eta bideragarritasuna sustatuz.

Birfinantzaketa-proiektuak egiteko, erabaki eta jarduera azkar eta egokiak behar dira, eta horretan, denbora faktore kritikoa da. Ez utzi aukera hau pasatzen!

 

Epeak

Hasiera data: 2022-04-13
Amaiera data:
2022-10-27, 23:59retan
Zer eskaintzen du?

Lortuk eskaintzen dizu:

Itzuli beharrik gabeko 30.000 euroko diru-laguntza enpresa bakoitzeko, birfinantzaketa-proiektua gauzatzeko.

Ekintza-plan bat diseinatzen lagunduko dizuten kanpoko espezialisten laguntza eta esperientzia izatea.

Ez ordaintzeko arriskua saihestea eta, azken batean, enpresa ixtea ekiditzea

Finantza-egoera zailean dagoen zure enpresaren bideragarritasuna hobetzea.

Zertan laguntzen dizu?

Lortu honetan laguntzen zaitu

  • Aditu independente bat kontratatzea, abiapuntuaren DIAGNOSTIKOA egin eta epe labur, ertain eta luzerako FINANTZA-PLAN bat egin dezan.
  • Enpresa bideragarri egiteko behar diren LIKIDEZIA operatiboa eta erlazionatutako BALIABIDEAK hobetzea.
  • FINANTZA-ZORRAK berriz NEGOZIATZEKO prozesua ekitea, enpresaren finantza-egonkortasuna eta bideragarritasuna lortzeko.
  • Ekintza-plana diagnostikatzeko, definitzeko eta gauzatzeko faseetan LAGUNTZA-ADITUA KONTRATATZEKO GASTUAK.

Programa hau xehetasunez ezagutu

Araudia
Norentzat da?

Zure enpresak zorra birfinantzatu behar du?

EAEn kokatutako produktu-prozesuari lotutako industria eta zerbitzu enpresa guztiei laguntzen diegu.

Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza ematen dizugu, aholkularitzako eta finantza-plan bat egiteko gastuen % 80raino. 30.000 € gehienez enpresa bakoitzeko.

Lortu 2021 programaren emaitzak

Lortu programaren 2021eko edizioan, 26 proiektu aurkeztu ziren bere egoera ekonomikoa birfinantzatzeko eta sendotzeko, eta hauetatik 22 enpresa diru-laguntza honen onuradunak izan dira. Horrezkeroz, aurkeztutako proiektuen % 85ek diru-laguntza jaso zuten. Horrela, aurkeztutako proiektuen 784.291 €-tik 421.490 €-ko diru-laguntzak onartu ziren, hau da, proiektu bakoitzak 19.158 €-ko laguntza jaso zuten batez besteko.

%

Proiektu onartu ziren

Lagundutako enpresa kopurua

Emandako diru-laguntzen batez bestekoa

Ohiko galderak

Zalantzak argitu

Dirulaguntzaren onuradunak 3 eskaintza eskatu behar ditu proiektuaren kostua 15.000 eurokoa edo handiagoa denean (BEZik gabe). Enpresak 3 eskaintza horiek gorde behar ditu espedienteko dokumentazioarekin batera, indarrean dagoen legeriak eskatzen duen denboran. Laguntza-eskaeran soilik atxiki beharko du proiektua gauzatzeko aukeratu duen hornitzailearen eskaintza. Erantzukizunezko adierazpenean aipatu beharko du badauzkala legeak eskatzen dituen 3 eskaintzak.

Kanpoko enpresek eta proposatutako lantaldeak esperientzia egiaztatua izan behar dute proiektuaren esparruan, eta eskaintzan honako alderdi hauek jaso beharko dira:

  • Proiektua gauzatzeko osatu den lantaldeko pertsonen izena, prestakuntza eta esperientzia.
  • Esperientzia antzeko operazioetan: Antzeko zenbat operaziotan parte hartu duen, operazio motak, operazio horiek zein sektoretan kokatzen diren, parte hartu duen 3 operazio garrantzitsuenen azalpen laburra, mota honetako operazioetan birfinantzatutako zorraren bolumena, operazio horietan izandako emaitzak / lorpenak.

Laguntza eskaera telematikoki aurkeztu behar da SPRIren web orriaren bidez. Enpresaren lege-ordezkariaren ziurtagiri aitortu bat behar da digitalki sinatzeko, eta baita ere txartel irakurle bat (ziurtagiriak). Baliozko ziurtagiriak erakunde hauek emandakoak dira: Polizia (NANe), Izenpe, FNMT eta Camerfirma.

Laguntza-eskaera dokumentu hauekin batera aurkeztuko da:

a) Erakundearen lege-ordezkariaren erantzukizunezko adierazpena, Oinarrien Aginduaren (SPRIren web orrian daude) 10. artikuluko 6.a puntuan zehaztutako inguruabarrak jasotzen dituena.

b) Lege-ordezkariaren notario-ahalordea (onuraduna langile autonomoa bada, dagokion Foru Aldundiaren edo Udalaren Ogasun Sailaren ziurtagiri eguneratua, jarduera ekonomikoa egiaztatzeko).

c) Erakunde onuradunaren IFZ.

d) Finantza-erakundearen egiaztagiriaren fotokopia, kontu korrontearen titulartasuna eta zenbakia (IBAN) onuradunaren izenean daudela egiaztatzeko.

e) Aditu independente baten aholkularitza- eta laguntza-zerbitzua eskatzeko beharraren justifikazio-memoria. Bertan, hainbat puntu landu beharko dira, eskaera egiten den egunean.

f) Aditu independenteak egindako eskaintzaren aurrekontua, 7.5 artikuluan deskribatutako irizpideen arabera, aholkularitza-taldearen esperientzia deskribatu eta egiaztatzen duen dokumentazioa erantsita, 7.10 artikuluan deskribatutako irizpideen arabera.

g) Enpresaren “negozio-plana”, enpresa laguntza-eskaera aurkeztu aurreko 12 hilabeteetan eratua izan bada.

Justifikazio-memorian puntu hauek jorratu behar dira:

a) Enpresaren jarduera eta egungo egoera.

b) Covid-19ak enpresaren arlo desberdinetan sortu dituen arazoak (bere jarduera ekonomikoan izan duen inpaktua).

c) Osasun-krisiak eragindako egoerari aurre egiteko egin diren edo egin ahal izango diren ekintza posibleak (alderdi operatiboa eta finantzarioa landuz).

d) Finantza-posizio garbiaren egoera.

e) Finantza-hartzekodunen zerrenda, eta horietako bakoitzaren zorraren posizioa.

f) Kanpoko adituen laguntza eskatzeko beharra eta arrazonamendua.

g) Dirulaguntza honen xede den zerbitzuarekin lortu nahi diren helburuen azalpena.

Eskatu hemen

Lortu laguntzak orain eta berfinantziatu zure enpresaren zorra.

Lorturen itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak eskuratu ahal izateko, bete zure eskabidea.

Zalantzaren bat duzu?

Euskal enpresarentzako arreta zerbitzua.

Deitu 900 929 393-ra

Galdetu hemen
Lotutako laguntzak

Zure Finantziazioa-proiektua bultzatzeko laguntza-programak diseinatzen ditugu