Lortu 2023

Finantza-osasuna behar duten euskal enpresei laguntzen diegu

Lortu 2023

500.000 € industria-enpresei eta industriarekin lotutako zerbitzu-enpresei kanpoko laguntza profesionala jasotzeko, enpresaren jarraitutasuna eta etorkizuna bermatuko dituen finantza-osasuneko proiektua garatzeko, enpresaren lehiakortasuna zaindu eta indartu ahal izateko.

Lortu 2023 laguntza-programaren helburua da euskal industria-sarea babestea. Zehazki, beren finantza-osasuna lortzeko kanpo-aholkularitza behar duten enpresentzako dira laguntzak, aurre egin behar dieten zailtasunak gainditu ahal izateko, Covid-19ak eta Errusiak Ukrainari egindako inbasioak eragindakoak, besteak beste; izan ere, sarritan, zorpetzea handitu da, enpresen ustiapen-marjinak murriztu dira eta diruzaintzako tentsioak sortu dira.

Enpresa askok, aurrera jarraitu ahal izateko, berregituraketa-prozesuak negoziatu behar dituzte, eta bizirik iraun duten enpresa askok beren aktiboa berregituratzeko eta zorra birfinantzatzeko duten gaitasunari esker egin dute. Berregituratzea ez da soilik zorra birfinantzatzea; kasu gehienetan, aktiboak eta/edo parte operatiboa berregituratzea ere beharrezko egiten du birfinantzaketak.

Horretarako, kanpoko profesionalak kontratatzeko dirulaguntzak ematen dituzte Lortu laguntzek. Profesional horiek beharrezko ezagutzak eta baliabideak dituzte enpresei laguntzeko abiapuntuko egoeraren diagnostikoa egiten eta negozioaren bideragarritasuna bultzatzeko ekintza-plana prestatzen. Hala, beharrezkoa izanez gero, aukera izango da prozesuan parte hartzen duten hartzekodun guztiekin finantza-pasiboa birfinantzatzeko.

Euskadiko industria-enpresen eta industria-produktuarekin eta -prozesuarekin lotutako zerbitzu-enpresen jarraipena eta etorkizuna zaintzen dugu. Helburu horrekin, enpresei finantza-osasuna lortzen lagundu nahi diegu, beren enpresan egungo eta etorkizuneko bideragarritasuna bermatzeko, ingurune globalean lehiakorrak izaten jarraitu ahal izateko.

Birfinantzaketa-proiektuak egiteko, erabaki eta jarduera azkarrak eta egokiak behar dira, denbora-faktorea kritikoa baita!

 

Epeak

Hasiera data: 2023-06-29

Amaiera data:
2023-10-31, 23:59retan

Aurreko edizioko zifrak

%0

Proiektu onartu ziren

0

Lagundutako enpresa kopurua

0

Emandako diru-laguntzen
batez bestekoa

Lortu programaren 2022. edizioan 38 proiektu aurkeztu ziren guztira, eta horietatik 26ri dirulaguntza eman zitzaien. Horrek esan nahi du aurkeztutako proiektuen % 68k laguntza jaso zutela dirulaguntza honen bidez. Horrela, aurkeztutako proiektuen 1.207.873 €-etatik 499.610 €-ko dirulaguntzak onartu ziren, hau da, 19.215 € gutxi gorabehera proiektu bakoitzeko.

Zer eskaintzen du?

Lortuk eskaintzen dizu:

Itzuli beharrik gabeko 30.000 €-ko dirulaguntza enpresa bakoitzeko, bere finantza-osasuna lortzen lagunduko dion proiektua gauzatzeko.

Esperientzia handiko kanpoko espezialisten laguntza eta akonpainamendua izatea ekintza-plana diseinatzeko.

Zure enpresaren finantza-osasuna lortzeko neurriak izatea.

Zure enpresaren oraingo eta etorkizuneko bideragarritasuna hobetzea, haren jarraipena bermatzeko, lehiakortasuna indartuz.

Zertan laguntzen dizu?

Lortu honetan laguntzen zaitu

  • Aditu independente bat kontratatzea, abiapuntuaren diagnostikoa egin eta epe labur, ertain eta luzerako finantza-plan bat egin dezan.
  • Enpresa bideragarri egiteko behar diren likidezia operatiboa eta erlazionatutako baliabideak hobetzea.
  • Finantza-zorrak berriz negoziatzeko prozesua ekitea, enpresaren finantza-egonkortasuna eta bideragarritasuna lortzeko.
  • Ekintza-plana diagnostikatzeko, definitzeko eta gauzatzeko faseetan laguntza-aditua kontratatzeko gastuak.

Programa hau xehetasunez ezagutu

Araudia
Norentzat da?

Zure enpresak zorra birfinantzatu behar du?

Laguntza ematen diegu EAEn dauden eta finantza-osasuna behar duten industria-enpresei eta produktuarekin eta industria-prozesuarekin lotutako zerbitzu-enpresei.

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza emango dizugu, ekintza-plana egiteko eta gauzatzeko aholkularitza-gastuen % 80raino. Gehienez 30.000 € enpresa bakoitzeko.

Ohiko galderak

Zalantzak argitu

Dirulaguntzaren onuradunak 3 eskaintza eskatu behar ditu proiektuaren kostua 15.000 eurokoa edo handiagoa denean (BEZik gabe). Enpresak 3 eskaintza horiek gorde behar ditu espedienteko dokumentazioarekin batera, indarrean dagoen legeriak eskatzen duen denboran. Laguntza-eskaeran soilik atxiki beharko du proiektua gauzatzeko aukeratu duen hornitzailearen eskaintza. Erantzukizunezko adierazpenean aipatu beharko du badauzkala legeak eskatzen dituen 3 eskaintzak.

Kanpoko enpresek eta proposatutako lantaldeak esperientzia egiaztatua izan behar dute proiektuaren esparruan, eta eskaintzan honako alderdi hauek jaso beharko dira:

  • Proiektua gauzatzeko osatu den lantaldeko pertsonen izena, prestakuntza eta esperientzia.
  • Esperientzia antzeko operazioetan: Antzeko zenbat operaziotan parte hartu duen, operazio motak, operazio horiek zein sektoretan kokatzen diren, parte hartu duen 3 operazio garrantzitsuenen azalpen laburra, mota honetako operazioetan birfinantzatutako zorraren bolumena, operazio horietan izandako emaitzak / lorpenak.

Laguntza eskaera telematikoki aurkeztu behar da SPRIren web orriaren bidez. Enpresaren lege-ordezkariaren ziurtagiri aitortu bat behar da digitalki sinatzeko, eta baita ere txartel irakurle bat (ziurtagiriak). Baliozko ziurtagiriak erakunde hauek emandakoak dira: Polizia (NANe), Izenpe, FNMT eta Camerfirma.

Laguntza-eskaera dokumentu hauekin batera aurkeztuko da:

a) Erakundearen lege-ordezkariaren erantzukizunezko adierazpena, Oinarrien Aginduaren (SPRIren web orrian daude) 10. artikuluko 6.a puntuan zehaztutako inguruabarrak jasotzen dituena.

b) Lege-ordezkariaren notario-ahalordea (onuraduna langile autonomoa bada, dagokion Foru Aldundiaren edo Udalaren Ogasun Sailaren ziurtagiri eguneratua, jarduera ekonomikoa egiaztatzeko).

c) Erakunde onuradunaren IFZ.

d) Finantza-erakundearen egiaztagiriaren fotokopia, kontu korrontearen titulartasuna eta zenbakia (IBAN) onuradunaren izenean daudela egiaztatzeko.

e) Aditu independente baten aholkularitza- eta laguntza-zerbitzua eskatzeko beharraren justifikazio-memoria. Bertan, hainbat puntu landu beharko dira, eskaera egiten den egunean.

f) Aditu independenteak egindako eskaintzaren aurrekontua, 7.5 artikuluan deskribatutako irizpideen arabera, aholkularitza-taldearen esperientzia deskribatu eta egiaztatzen duen dokumentazioa erantsita, 7.10 artikuluan deskribatutako irizpideen arabera.

g) Enpresaren “negozio-plana”, enpresa laguntza-eskaera aurkeztu aurreko 12 hilabeteetan eratua izan bada.

Justifikazio-memorian puntu hauek jorratu behar dira:

a) Enpresaren jarduera eta egungo egoera.

b) Covid-19ak enpresaren arlo desberdinetan sortu dituen arazoak (bere jarduera ekonomikoan izan duen inpaktua).

c) Osasun-krisiak eragindako egoerari aurre egiteko egin diren edo egin ahal izango diren ekintza posibleak (alderdi operatiboa eta finantzarioa landuz).

d) Finantza-posizio garbiaren egoera.

e) Finantza-hartzekodunen zerrenda, eta horietako bakoitzaren zorraren posizioa.

f) Kanpoko adituen laguntza eskatzeko beharra eta arrazonamendua.

g) Dirulaguntza honen xede den zerbitzuarekin lortu nahi diren helburuen azalpena.

Eskatu hemen

Lortu laguntzak orain eta berfinantziatu zure enpresaren zorra

Eskatu aurretik, laguntza programa honi buruzko kontsultaren bat egin nahi baduzu, formulario honen bidez egin dezakezu. Zure laguntzak eskatzeko, sartu hemen.


  • SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak, datuen tratamenduaren arduradun gisa, zure datu pertsonalak biltzen ditu gure zerbitzu eta programekin zerikusia duten zerbitzuak emateko. Eskubidea duzu edozein unetan zure adostasuna erretiratzeko, tratamendua aurkatzeko, zure datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko, eta orobat beste eskubide batzuk erabiltzeko. Horretarako, posta elektroniko bat bidali beharko duzu lopd@spri.eus helbidera. Era berean, Datu Pertsonalen Babesari buruzko informazio gehigarriaren eta xehearen berri izateko, jo Pribatutasun politika atalera. “Bidali” botoia klikatuz adostasuna emango duzu zure datuak trata daitezen gorago adierazitako baldintzetan.

Laguntza eskatu nahi duzu orain?

Lorturen itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak eskuratu ahal izateko, bete zure eskabidea.

Zalantzaren bat duzu?

Euskal enpresarentzako arreta zerbitzua.

Deitu 900 929 393-ra

Galdetu hemen
Lotutako laguntzak

Zure Finantziazioa-proiektua bultzatzeko laguntza-programak diseinatzen ditugu