Filtros X
Tipos de Posts
Agenda

Lortu 2024

Finantza-osasuna behar duten euskal enpresei laguntzen diegu

Lortu 2024

500.000 € industria-enpresei eta industriarekin lotutako zerbitzu-enpresei kanpoko laguntza profesionala jasotzeko, enpresaren jarraitutasuna eta etorkizuna bermatuko dituen finantza-osasuneko proiektua garatzeko, enpresaren lehiakortasuna zaindu eta indartu ahal izateko.

Lortu 2024 laguntza-programaren helburua da euskal industria-sarea babestea. Zehazki, beren finantza-osasuna lortzeko kanpo-aholkularitza behar duten enpresentzako dira laguntzak, aurre egin behar dieten zailtasunak gainditu ahal izateko; izan ere, sarritan, zorpetzea handitu da, enpresen ustiapen-marjinak murriztu dira eta diruzaintzako tentsioak sortu dira.

Enpresa askok, aurrera jarraitu ahal izateko, berregituraketa-prozesuak negoziatu behar dituzte, eta bizirik iraun duten enpresa askok beren aktiboa berregituratzeko eta zorra birfinantzatzeko duten gaitasunari esker egin dute. Berregituratzea ez da soilik zorra birfinantzatzea; kasu gehienetan, aktiboak eta/edo parte operatiboa berregituratzea ere beharrezko egiten du birfinantzaketak.

Horretarako, kanpoko profesionalak kontratatzeko dirulaguntzak ematen dituzte Lortu laguntzek. Profesional horiek beharrezko ezagutzak eta baliabideak dituzte enpresei laguntzeko abiapuntuko egoeraren diagnostikoa egiten eta negozioaren bideragarritasuna bultzatzeko ekintza-plana prestatzen. Hala, beharrezkoa izanez gero, aukera izango da prozesuan parte hartzen duten hartzekodun guztiekin finantza-pasiboa birfinantzatzeko.

Euskadiko industria-enpresen eta industria-produktuarekin eta -prozesuarekin lotutako zerbitzu-enpresen jarraipena eta etorkizuna zaintzen dugu. Helburu horrekin, enpresei finantza-osasuna lortzen lagundu nahi diegu, beren enpresan egungo eta etorkizuneko bideragarritasuna bermatzeko, ingurune globalean lehiakorrak izaten jarraitu ahal izateko.


Birfinantzaketa-proiektuak egiteko, erabaki eta jarduera azkarrak eta egokiak behar dira, denbora-faktorea kritikoa baita!

Epeak

Hasiera data: 2024-04-16

Amaiera data:
2024-10-31, 23:59retan

Aurreko edizioko zifrak

%0

Proiektu onartu ziren

0

Lagundutako enpresa kopurua

0

Emandako diru-laguntzen
batez bestekoa

Lortu programaren 2022. edizioan 43 proiektu aurkeztu ziren guztira, eta horietatik 31ri dirulaguntza eman zitzaien. Horrek esan nahi du aurkeztutako proiektuen % 72k laguntza jaso zutela dirulaguntza honen bidez. Horrela, aurkeztutako proiektuen 1.049.176 €-etatik 500.000 €-ko dirulaguntzak onartu ziren, hau da, 16.129 € gutxi gorabehera proiektu bakoitzeko.

Zer eskaintzen du?

Lortuk eskaintzen dizu:

Itzuli beharrik gabeko 30.000 €-ko dirulaguntza enpresa bakoitzeko, bere finantza-osasuna lortzen lagunduko dion proiektua gauzatzeko.

Esperientzia handiko kanpoko espezialisten laguntza eta akonpainamendua izatea ekintza-plana diseinatzeko.

Zure enpresaren finantza-osasuna lortzeko neurriak izatea.

Zure enpresaren oraingo eta etorkizuneko bideragarritasuna hobetzea, haren jarraipena bermatzeko, lehiakortasuna indartuz.

Zertan laguntzen dizu?

Lortu honetan laguntzen zaitu

  • Aditu independente bat kontratatzea, abiapuntuaren diagnostikoa egin eta epe labur, ertain eta luzerako finantza-plan bat egin dezan.
  • Enpresa bideragarri egiteko behar diren likidezia operatiboa eta erlazionatutako baliabideak hobetzea.
  • Finantza-zorrak berriz negoziatzeko prozesua ekitea, enpresaren finantza-egonkortasuna eta bideragarritasuna lortzeko.
  • Ekintza-plana diagnostikatzeko, definitzeko eta gauzatzeko faseetan laguntza-aditua kontratatzeko gastuak.

Programa hau xehetasunez ezagutu

2024 Araudia
Norentzat da?

Zure enpresak zorra birfinantzatu behar du?

Laguntza ematen diegu EAEn dauden eta finantza-osasuna behar duten industria-enpresei eta produktuarekin eta industria-prozesuarekin lotutako zerbitzu-enpresei.

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza emango dizugu, ekintza-plana egiteko eta gauzatzeko aholkularitza-gastuen % 80raino. Gehienez 30.000 € enpresa bakoitzeko.

Ohiko galderak

Zalantzak argitu

Dirulaguntzaren onuraduna den enpresak 3 eskaintza eskatu beharko ditu proiektuaren kostua 15.000 eurokoa (BEZik gabe) edo gehiagokoa denean eta proiektua eskaera egin ondoren hastekoa denean. Kasu horietan, aukeratu ez diren bi eskaintzak ere gehitu behar dira dirulaguntzaren eskaeran. Eskaintzarik ekonomikoena aukeratu ez bada, aukeraketaren arrazoiak justifikatzeko dokumentua erantsi beharko da.

Kanpoko enpresek eta proposatutako lantaldeak esperientzia egiaztatua izan behar dute proiektuaren esparruan, eta eskaintzan honako alderdi hauek jaso beharko dira:

  • Proiektua gauzatzeko osatu den lantaldeko pertsonen izena, prestakuntza eta esperientzia.
  • Esperientzia antzeko operazioetan: Antzeko zenbat operaziotan parte hartu duen, operazio motak, operazio horiek zein sektoretan kokatzen diren, parte hartu duen 3 operazio garrantzitsuenen azalpen laburra, mota honetako operazioetan birfinantzatutako zorraren bolumena, operazio horietan izandako emaitzak / lorpenak.

Laguntza eskaera telematikoki aurkeztu behar da SPRIren web orriaren bidez. Enpresaren lege-ordezkariaren ziurtagiri aitortu bat behar da digitalki sinatzeko, eta baita ere txartel irakurle bat (ziurtagiriak). Baliozko ziurtagiriak erakunde hauek emandakoak dira: Polizia (NANe), Izenpe, FNMT eta Camerfirma.

Erakundearen erantzukizunpeko adierazpena, honako hauekin: Oinarrien 11.1 artikuluan adierazitako baldintzak, legezko ordezkariaren notario-ahalordea (onuraduna autonomoa baldin bada, Foru Aldundiko Ogasun Sailaren edo dagokion Udalaren ziurtagiri eguneratua, jarduera ekonomikoa egiaztatzen duena), erakunde onuradunaren IFZ, onuradunaren izenean dagoen kontu korrontearen titulartasuna egiaztatzen duen finantza-erakundearen ziurtagiriaren kopia eta kontu korrontearen zenbakia (IBAN), aditu independente baten aholkularitza- eta laguntza-zerbitzua eskatzeko beharraren memoria justifikatiboa, 11.2 artikuluan adierazitako puntuak jorratuz, aditu independenteak egindako eskaintzaren aurrekontua 7.6 artikuluan deskribatutako irizpideen arabera, aholkularitza-taldearen esperientzia deskribatu eta egiaztatzen duen dokumentazioa erantsiz, 7.11 artikuluan adierazitako irizpideen arabera, eta enpresa onuraduna dirulaguntzaren eskaera aurkeztu aurreko 12 hilabetetan sortu bada, “Negozio Plana” aurkeztu beharko da.

Enpresaren egungo jarduera eta egoera; enpresaren arloetan identifikatutako arazo operatibo eta finantzarioak (inpaktua enpresaren jarduera ekonomikoan); alderdi operatiboa zein finantzarioa jorratzeko egin diren ekintzak edo egin daitezkeela hauteman diren ekintzak; posizio finantzario garbiaren egoera; hartzekodun finantzarioen zerrenda eta bakoitzak zorrarekiko duen posizioa; aditu independente bati laguntza eskatzeko beharra, eta arrazonamendua eta dirulaguntza honen xede-zerbitzuarekin lortu nahi diren helburuak.

Zalantzaren bat duzu?

Euskal enpresarentzako arreta zerbitzua.

Deitu 900 929 393-ra

Eskatu hemen

Lortu laguntzak orain eta berfinantziatu zure enpresaren zorra

Eskatu aurretik, laguntza programa honi buruzko kontsultaren bat egin nahi baduzu, formulario.


  • SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak, datuen tratamenduaren arduradun gisa, zure datu pertsonalak biltzen ditu gure zerbitzu eta programekin zerikusia duten zerbitzuak emateko. Eskubidea duzu edozein unetan zure adostasuna erretiratzeko, tratamendua aurkatzeko, zure datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko, eta orobat beste eskubide batzuk erabiltzeko. Horretarako, posta elektroniko bat bidali beharko duzu lopd@spri.eus helbidera. Era berean, Datu Pertsonalen Babesari buruzko informazio gehigarriaren eta xehearen berri izateko, jo Pribatutasun politika atalera. “Bidali” botoia klikatuz adostasuna emango duzu zure datuak trata daitezen gorago adierazitako baldintzetan.

Laguntza eskatu nahi duzu orain?

Lorturen itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak eskuratu ahal izateko, bete zure eskabidea.

Lotutako laguntzak

Zure Finantziazioa-proiektua bultzatzeko laguntza-programak diseinatzen ditugu