Lortu 2022

Birfinantzaketa proiektuak behar dituzten euskal enpresei laguntzen diegu

Lortu 2022

500.000 € enpresa industrialei bai lotura daukaten zerbitzuei kanpoko laguntza profesionala eman eta enpresaren jarraipena eta etorkizuna zainduko duen birfinantzaketa-proiektu bat garatzeko.

2022ko Lortu laguntza programaren helburua euskal industria sarea babestea da. Zehazki, COVID-19aren eragina gainditu eta haien jarduerarekin jarraitzeko zorra birfinantzatu behar duten enpresei zuzentzen zaie.

Enpresa askoren jarraipena berregituraketa prozesuak negoziatzean datza, eta bizirik iraun duten enpresa askoren kasuan, aktiboa berregituratzeko eta zorra erabat birfinantzatzeko gaitasunari esker izan da. Berregituraketak ez du zorra birfinantzatzea bakarrik eskatzen; kasu gehienetan, birfinantzaketak aktiboak eta/edo atal operatiboa berregituratzea ere eskatzen du.

Horretarako, Lortu laguntzek diruz laguntzen dute hasierako egoeraren diagnostikoa egiten eta negozioaren bideragarritasuna errazteko ekintza-plan bat garatzeko beharrezkoak diren ezagutzak eta baliabideak dituzten laguntzarako kanpoko profesionalak kontratatzeko, hala badagokio, prozesuan parte hartzen duten hartzekodun guztiekin finantza-pasiboa birfinantzatzea ahalbidetuz.

Euskadiko produktu-prozesuari lotutako enpresa industrialen eta lotura duten zerbitzuen jarraipena eta etorkizuna zaintzeko lan egiten dugu. Helburu honekin, zorra modu eraginkorrean berregituratzea erraztu nahi dugu, enpresen biziraupena eta bideragarritasuna ahalbidetzeko.

Birfinantzaketa-proiektuak egiteko, erabaki eta jarduera azkar eta egokiak behar dira, eta horretan, denbora faktore kritikoa da. Ez utzi aukera hau pasatzen!

 

Epeak

Hasiera data: 2022-04-13
Amaiera data:
2022-10-27, 23:59retan
Zer eskaintzen du?

Lortuk eskaintzen dizu:

Itzuli beharrik gabeko 30.000 euroko diru-laguntza enpresa bakoitzeko, birfinantzaketa-proiektua gauzatzeko.

Ekintza-plan bat diseinatzen lagunduko dizuten kanpoko espezialisten laguntza eta esperientzia izatea.

Ez ordaintzeko arriskua saihestea eta, azken batean, enpresa ixtea ekiditzea

Finantza-egoera zailean dagoen zure enpresaren bideragarritasuna hobetzea.

Zertan laguntzen dizu?

Lortu honetan laguntzen zaitu

  • Aditu independente bat kontratatzea, abiapuntuaren DIAGNOSTIKOA egin eta epe labur, ertain eta luzerako FINANTZA-PLAN bat egin dezan.
  • Enpresa bideragarri egiteko behar diren LIKIDEZIA operatiboa eta erlazionatutako BALIABIDEAK hobetzea.
  • FINANTZA-ZORRAK berriz NEGOZIATZEKO prozesua ekitea, enpresaren finantza-egonkortasuna eta bideragarritasuna lortzeko.
  • Ekintza-plana diagnostikatzeko, definitzeko eta gauzatzeko faseetan LAGUNTZA-ADITUA KONTRATATZEKO GASTUAK.

Programa hau xehetasunez ezagutu

Araudia

Bazkideak, inbertitzaileak edo zure enpresaren berregituraketa finantzatu nahi duzu?

Ondo garatutako azterketak eta ondo definitutako finantza-plan bat izatea ezinbestekoa da edozein enpresaren gaur egungo eta biharamuneko bideragarritasuna bermatzeko. Baina batzuetan, erronka handia suposa dezake bazkide, inbertsore edo baliabide berriak aurkitzea, aldaketak gauzatzeko, hala nola enpresak berregituratzeko. Badakigu horrek zailtasunak ekar ditzakeela. Horregatik, BasKeep plataforma eta Bideratu Berria laguntza-programa ezagutzera gonbidatzen zaituztegu.

  • Baskeep-ek inbertsoreak aurkitzen laguntzen dizu zure enpresaren jarraipena bermatzeko.
  • Bideratu Berriak aurrerakin itzulgarriak ematen dizkizu zure enpresaren finantza-bideragarritasuna bermatzeko.
Norentzat da?

Zure enpresak zorra birfinantzatu behar du?

EAEn kokatutako produktu-prozesuari lotutako industria eta zerbitzu enpresa guztiei laguntzen diegu.

Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza ematen dizugu, aholkularitzako eta finantza-plan bat egiteko gastuen % 80raino. 30.000 € gehienez enpresa bakoitzeko.

Lortu 2021 programaren emaitzak

Lortu programaren 2021eko edizioan, 26 proiektu aurkeztu ziren bere egoera ekonomikoa birfinantzatzeko eta sendotzeko, eta hauetatik 22 enpresa diru-laguntza honen onuradunak izan dira. Horrezkeroz, aurkeztutako proiektuen % 85ek diru-laguntza jaso zuten. Horrela, aurkeztutako proiektuen 784.291 €-tik 421.490 €-ko diru-laguntzak onartu ziren, hau da, proiektu bakoitzak 19.158 €-ko laguntza jaso zuten batez besteko.

%

Proiektu onartu ziren

Lagundutako enpresa kopurua

Emandako diru-laguntzen batez bestekoa

Ohiko galderak

Ohiko galderak

Dirulaguntzaren onuradunak 3 eskaintza eskatu behar ditu proiektuaren kostua 15.000 eurokoa edo handiagoa denean (BEZik gabe). Enpresak 3 eskaintza horiek gorde behar ditu espedienteko dokumentazioarekin batera, indarrean dagoen legeriak eskatzen duen denboran. Laguntza-eskaeran soilik atxiki beharko du proiektua gauzatzeko aukeratu duen hornitzailearen eskaintza. Erantzukizunezko adierazpenean aipatu beharko du badauzkala legeak eskatzen dituen 3 eskaintzak.

Kanpoko enpresek eta proposatutako lantaldeak esperientzia egiaztatua izan behar dute proiektuaren esparruan, eta eskaintzan honako alderdi hauek jaso beharko dira:

  • Proiektua gauzatzeko osatu den lantaldeko pertsonen izena, prestakuntza eta esperientzia.
  • Esperientzia antzeko operazioetan: Antzeko zenbat operaziotan parte hartu duen, operazio motak, operazio horiek zein sektoretan kokatzen diren, parte hartu duen 3 operazio garrantzitsuenen azalpen laburra, mota honetako operazioetan birfinantzatutako zorraren bolumena, operazio horietan izandako emaitzak / lorpenak.

Laguntza eskaera telematikoki aurkeztu behar da SPRIren web orriaren bidez. Enpresaren lege-ordezkariaren ziurtagiri aitortu bat behar da digitalki sinatzeko, eta baita ere txartel irakurle bat (ziurtagiriak). Baliozko ziurtagiriak erakunde hauek emandakoak dira: Polizia (NANe), Izenpe, FNMT eta Camerfirma.

Laguntza-eskaera dokumentu hauekin batera aurkeztuko da:

a) Erakundearen lege-ordezkariaren erantzukizunezko adierazpena, Oinarrien Aginduaren (SPRIren web orrian daude) 10. artikuluko 6.a puntuan zehaztutako inguruabarrak jasotzen dituena.
b) Lege-ordezkariaren notario-ahalordea (onuraduna langile autonomoa bada, dagokion Foru Aldundiaren edo Udalaren Ogasun Sailaren ziurtagiri eguneratua, jarduera ekonomikoa egiaztatzeko).
c) Erakunde onuradunaren IFZ.
d) Finantza-erakundearen egiaztagiriaren fotokopia, kontu korrontearen titulartasuna eta zenbakia (IBAN) onuradunaren izenean daudela egiaztatzeko.
e) Aditu independente baten aholkularitza- eta laguntza-zerbitzua eskatzeko beharraren justifikazio-memoria. Bertan, hainbat puntu landu beharko dira, eskaera egiten den egunean.
f) Aditu independenteak egindako eskaintzaren aurrekontua, 7.5 artikuluan deskribatutako irizpideen arabera, aholkularitza-taldearen esperientzia deskribatu eta egiaztatzen duen dokumentazioa erantsita, 7.10 artikuluan deskribatutako irizpideen arabera.
g) Enpresaren “negozio-plana”, enpresa laguntza-eskaera aurkeztu aurreko 12 hilabeteetan eratua izan bada.

Justifikazio-memorian puntu hauek jorratu behar dira:

a) Enpresaren jarduera eta egungo egoera.
b) Covid-19ak enpresaren arlo desberdinetan sortu dituen arazoak (bere jarduera ekonomikoan izan duen inpaktua).
c) Osasun-krisiak eragindako egoerari aurre egiteko egin diren edo egin ahal izango diren ekintza posibleak (alderdi operatiboa eta finantzarioa landuz).
d) Finantza-posizio garbiaren egoera.
e) Finantza-hartzekodunen zerrenda, eta horietako bakoitzaren zorraren posizioa.
f) Kanpoko adituen laguntza eskatzeko beharra eta arrazonamendua.
g) Dirulaguntza honen xede den zerbitzuarekin lortu nahi diren helburuen azalpena.

Laguntza jaso dezaketen gastuak 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera sortu edo fakturatu beharko dira, proiektua gauzatzeko epean, hau da, 9 hilabeteko epean, proiektua hasten den egunetik zenbatzen hasita.

Dokumentu hauek aurkeztu behar dira likidazio-eskaerekin batera:

a) Eginiko gastuen justifikazio-memoria eta gastu hautagarrien fakturak, kostuak banakatuta.
b) Finantza-erakundeak diruz lagun daitezkeen gastuak ordaindu izanaren frogagiriak.
c) Finantza-erakundearen egiaztagiria, kontu korrontearen titulartasuna eta zenbakia (IBAN) onuradunaren izenean daudela egiaztatzeko, baldin eta kontu korrontea aurretik adierazitakoaren desberdina bada.

Proiektua gauzatu ondoren erakunde hornitzaileak egindako lanak egiaztatzen dituen memoria teknikoa, honako informazio hau jaso beharko duena:

a) Enpresa onuradunaren abiapuntuaren diagnostikoa, ikuspegi operatibo zein finantzariotik.
b) Abiapuntuaren diagnostikoan oinarrituta, proiektua gauzatzean egindako ekintzen edo hobekuntzen deskribapena eta etorkizunean ezartzeko dauden neurrien deskribapen laburra jasoko dituen Ekintza Plan bat.
c) Zorraren birfinantzazioa: hasita dauden eta hasi gabe dauden ekintzak, aurreko bi puntuetan jasotako jarduerak gauzatzeko behin betiko kronograma eta finantza-aholkularitzak finantza-pasiboa birnegoziatzeko egindako laguntza-ekintzak, bai eta planean jasotako neurriak gauzatzen laguntzea ere.

Laguntza industria-arloko enpresei eta/edo industria-produktuarekin eta -prozesuarekin lotutako zerbitzu-enpresei zuzenduta dago.

Laguntza hau ETEei eta enpresa handiei zuzenduta dago.

Eskatu hemen

Lortu laguntzak orain eta berfinantziatu zure enpresaren zorra.

Lorturen itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak eskuratu ahal izateko, bete zure eskabidea.

Zalantzaren bat duzu?

Euskal enpresarentzako arreta zerbitzua.

Deitu 900 929 393-ra

Galdetu hemen