Bideratu Berria 2022

Berregituratzeko eta berrabiarazteko laguntza ematen diegu krisian dauden industri arloko enpresei

Bideratu Berria 2022

3,5 milioi euroko aurrerakin itzulgarriak, krisian dauden enpresek euren bideragarritasuna bermatu dezaten epe ertain eta luzera.

Bideratu Berria laguntza programa zuzentzen zaie krisian dauden enpresak berregituratu eta berrabiarazteko proiektuei. Krisian dauden enpresen berregituratze-planetan jasotako berregituratze- eta berrabiarazte-neurriak sustatuko dira. Izaera industrial eta finantzarioko neurriak izan daitezke eta helburutzat izango dute enpresa horien bideragarritasuna berreskuratzea epe ertain eta luzera.

Programa honen helburu nagusia da ez dadila desagertu euskal enpresa bideragarririk edo ez dakiola kalterik egin bere lehiakortasunari, honelako ekimenik ez egoteagatik. Egungo atzeraldiaren testuinguruan, eta azkenaldian ez bezala, finantzaketa faktore kritiko bihurtu da lehiakortasunerako, eta gure inguruko enpresek -batik bat ETEek- zailtasun handiak dituzte euren lan operatiboa eta hazteko edo inbertitzeko planak finantzatzeko, edozein dela ere euren osasun ekonomikoa. Asmoa da finantzaketa eskaintzea proiektu bideragarriei, biziraun dezaten eta sendotu daitezen.

Epeak

Hasiera data: 2022-03-04
Amaiera data:
2022-10-14, 15:00retan

Eguneratzea Malgutze-neurriak

zure ordainketa-betebeharrei aurre egiten laguntzeko, eta denbora gehiago zure inbertsioak gauzatzeko eta enplegu sorkuntzarako konpromisoa betetzeko

2021/06/23an hainbat malgutze-neurri hartu ziren itzulketa-datak atzeratzeko eta inbertsioak gauzatzeko edo/eta enplegua sortzeko epeak luzatzeko, programa honen onuradunek ez dezaten izan likidezia- eta kaudimen-arazorik. Bideratu, Bideratu Berria eta Bideratu COVID-19 programen borondatezko epean itzulketak sortzen dituzten deialdi guztietan, posible izango da 2021eko uztaileko eta 2022ko otsaileko kuotak dirulaguntza ematerakoan edo haien luzapenetan (halakorik balego) ezarritako egutegiaren amaieran ordaintzea.

Onuradun izateko, behar bezala egiaztatu beharko dute krisiaren eragina nozitzen ari direla, jarduerarik gabeko aldiak izan dituztela edo izaten ari direla, eta baita ere galerak izan dituztela fakturazioan, murrizketak eskaeretan edo etenaldiak hornikuntza-katean eta, beraz, zail edo ezinezko egiten zaiela itzulketa-betebeharrei aurre egitea. Enplegu-murrizketaren kasuan, aldi baterako enplegu erregulazioko (ABEE) espedientea aurkeztu beharko da.

Berria irakurri

Zer eskaintzen du?

Bideratu Berria programak eskaintzen dizu

Milioi 1 eurorainoko eta berregituratze-planaren kostuaren % 50erainoko finantzaketa.

Zure enpresa sendotzeko aukera, lehiakor izan arren krisiaren ondorioak jasaten ari delako.

Zure enpresa-jarduerak berrantolatu eta arrazionalizatzeko laguntza, errentagarri izan daitezen.

Jarduera defizitarioen azterketa, birformulatu, murriztu edo baztertu egin behar diren erabakitzeko.

Zertan laguntzen dizu?

Bideratu Berria programak laguntzen dizu

Diruz laguntzeko moduko kostutzat hartzen dira berregituratze- eta berrabiarazte-planean jasotako neurriak aplikatzearen ondoriozko kostuak. Plan horrek baldintza hauek bete behar ditu:

  • Planean jasotako neurriek ahalik eta gutxien iraun behar dute, eta enpresari lagundu behar diote bere bideragarritasuna berreskuratzen arrazoizko epe batean.
  • Berregituratze-planean jasotako barneko neurrien bitartez lortu behar da bideragarritasuna hobetzea. Bakarrik onartuko dira aintzatespen orokorra duten kanpoko faktoreak.
  • Zailtasunak eragin dituzten zirkunstantziak aztertu behar dira, hipotesi baikorrak, ezkorrak eta tartekoak planteatuz, eta arreta emanaz enpresaren indar-gune eta ahuluneei.
Norentzat da?

Zure enpresa krisian dago?

Laguntza honen onuradun izan daitezke jarduera-zentro bat EAEn duten enpresa handi eta ertain (ETE) guztiak, baldin industri arloko enpresak edo produktu-prozesu industrialarekin lotutako zerbitzu enpresak badira.

Planak bere baitan hartu behar du aplikatu beharreko neurrien azalpen xehea, eta bertan jasoko dira enpresako akziodunen finantza arloko konpromisoak.

1.000.000 eurorainoko dirulaguntza emango dizugu zure enpresa berriro bideragarri izan dadin epe ertain eta luzera. Hauxe da zure aukera!

Eskatu hemen

Atera aurrera zure enpresa laguntza hauekin.

Bete zure eskaera Bideratu Berria programako aurrerakin itzulgarriak eskuratzeko.

Zalantzaren bat duzu?

Euskal enpresarentzako arreta zerbitzua

TELEFONO ZENBAKIA 900 929 393

Galdetu hemen