Innobideak Kudeabide 2021


Kudeaketa aurreratuko metodologia, tresna eta printzipioak ezartzea

Innobideak Kudeabide

Hasi hasierako kontrastetik eta Proiektu Pilotuak definitzetik, eta Sendotze proiektuak ezartzeraino.

Programa honek Kudeaketa Aurreratuko Ereduen ezarpena bultzatzen du enpresetan. Itzuli beharrik gabeko dirulaguntzak ematen ditu euskal enpresek behar dituzten ezagutzak eta metodoak txerta ditzaten euren gaitasunak eta baliabideak ordenatzeko, arrazionalizatzeko, lehenesteko eta, ondorioz, optimizatzeko. Era berean, laguntza ematen du aukerak identifikatzeko eta Administrazioek enpresei eskaintzen dizkieten tresnak ahalik eta modu eraginkorrenean erabiltzeko.

Innobideak Programa sortu zen premia ikusi zelako euskal enpresen lehiakortasuna mantentzeko, batez ere ETEena. Helburu hori lortu nahian, laguntza emango zaie COVID-19aren ondorengo egoerak dakartzan erronkei aurre egin eta oinarri sendo batzuk ezartzeko, euskal enpresak lehiakorrak izan daitezen testuinguru disruptibo batean.

Helburu hori 3 laguntza-ildoren bidez egituratzen da: Innobideak LehiabideInnobideak Kudeabide eta Innobideak Pertsonak. Eta asmoa da gorago  aipatutako aldaketa garrantzitsuen ondoriozko premiei erantzutea, zeintzuek orobat aldatuko baitituzte produktu eta zerbitzuak, prozesuak, kudeaketa-moduak eta pertsonekiko harremanak.

Zalantzak badituzu

Euskal Industriarentzako
Arreta Zerbitzua

Jarri harremanetan gurekin

Téléfono 900 929 393
email info@spri.eus

Innobideak kudeabidek eskaintzen dizu

Gastuen % 60eko itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

 

 

Eraginkortasun operatiboa handitzea prozesuak hobetuz

 

Zure enpresaren lehiakortasun-posizioa indartzea

Metodoa, zorroztasuna eta erritmoa aplikatzea estrategiak garatzean

(*) Dirulaguntzaren gehienezko zenbatekoa 25.000 eurokoa izango da proiektuko.

Innobideak kudeabidek lagunduko dizu

  • Estrategia. Gogoeta estrategikoko proiektu parte-hartzaileak.
  • Bezeroak. Bezeroekiko harremanak eta balio-katearen eraginkortasuna sustatzen dituzten proiektuak
  • Pertsonak. Hautaketa- eta ordainketa-prozesuak, ezagutzaren garapena, eskumenak eta lidergo-gaitasuna hobetzera bideratutako proiektuak.
  • Gizartea. Lan soziala eta ingurumenaren sostengarritasuna ahalbidetuko duten neurriak bultzatzea.
  • Berrikuntza. Helburuak eta estrategiak definitzea berritzeko eta enpresaren nahiz bere ingurunearen potentzial berritzailea aprobetxatzeko
  • Emaitzak. Emaitza estrategikoak neurtzeko, ebaluatzeko eta kontrolatzeko mekanismoak bezeroengan, pertsonengan, gizartean eta berrikuntzan.

Ezagutu xehetasunez
programa hau

 

Zure enpresak laguntza hau jaso dezake

Industria-enpresa bat edo IKTen sektoreko enpresa bat zara?
Industria sortzaile bat (moda, diseinu industriala…) zara?
Logistikan lan egiten duzu, baina ez garraioan?
Euskadin zaude eta gutxienez 50 langile dituzu?

*Talka-plan bat edo Hasierako kontraste bat egina izan behar duzu gure agenteekin. Innobideak Lehiabiden eska dezakezu

Kudeaketa aurreratua funtsezkoa da enpresen lehiakortasunerako. Aprobetxa ezazu.

Txertatu zure enpresaren gaitasunak eta baliabideak ikuspegi estrategiko batetik ordenatzen, arrazionalizatzen, lehenesten eta optimizatzen lagunduko dizuten ezagutzak eta kudeaketa aurreratuko ereduak.

Innobideak programak 3 laguntza eskaintzen ditu helburu desberdinekin. Aukeratu zurea.

Innobideak Lehiabide

Laguntzen dizu egoera berri honi aurre egiten talka-plan batekin, zeinaren bitartez negozio-eredu berriak eta berrikuntza-proiektuak garatuko dituzun eta, funtsean, zure enpresaren tamaina handituko duzun.

// Eskuratu laguntza hau

Innobideak Pertsonak

Aukera ematen dizu talka-planak eskatzen dituen ekintzak martxan jartzeko eta, batez ere, helburutzat du langileen enpresako parte-hartzea bultzatzea eta langileek ezagutzarekin eta emaitzekin duten lotura indartzea.

// Eskuratu laguntza hau

Innobideak Kudeabide

Kudeaketa, estrategiak eta potentzial berritzailea hobetu behar duten enpresa sendoagoentzat.

// Hemen zaude. Eskatu orain

Preguntas frecuentes

Enpresak likidazio-eskaera aurkeztu ahal izango du laguntza-eskaeran adierazitako hasierako amaiera-data baino lehen, baldin eta proiektua osorik bukatuta badago eta dagozkion faktura guztiak ordaindu baditu. Behin likidazio-eskaera aurkeztutakoan, enpresak ezingo du beste likidazio-eskaerarik aurkeztu edo proiektuaren exekuzio-epea luzatu, eta proiektua amaitutzat joko da.
Lankidetza-proiektu bat osatzeko bi enpresa behar dira gutxienez. Halere, kontuan hartu behar da enpresa guztiek bete behar dituztela INNOBIDEAK Programaren araudian erakunde onuradun izateko ezarritako baldintzak. Era berean, justifikatu egin beharko da proposatutako enpresa guztien parte-hartzea beharrezkoa dela proiektua gauzatzeko, ez dadin sortu lankidetza-proiekturik partzuergoaren sorrera beharrezkoa ez denean edo behartua denean.
EZ. Aurkeztutako laguntza-eskaera dokumentu ofizial bat da eta ez du aldaketarik onartzen irismenari, kostuei edo parte-hartzaileei dagokienez. Behin proiektu-eskaera aurkeztu ondoren, ulertzen da itxia eta irmoa dela. Proiektuaren konfigurazioan aldaketak egin behar badira, enpresak uko egin beharko dio aurkeztutako espedienteari, eta bakarrik laguntza-eskaerak aurkezteko epeak zabalik jarraitzen badu aurkeztu ahal izango du beste eskaera bat, zeinari erantsiko dion hornitzaile, kostu eta irismen berriei buruzko informazioa eta dagokion justifikaziozko dokumentazioa
BAI. Behin INNOBIDEAK Programarako laguntza-eskaera aurkeztu ondoren, enpresa has daiteke lanean proiektuan. Halere, kontuan hartu behar da posible dela laguntza ukatzea. Beraz, enpresa arrisku horrekin ariko litzateke lanean, proiektuaren kostuak bere gain hartuz Programaren kofinantzaketarik gabe. Nolanahi ere, SPRIn laguntza-eskaera aurkeztu ondoren hasi beharko da proiektua, eta hasiera-datak bat etorri beharko du eskaera horretan adierazitako datarekin.
EZ. Kudeabide ildoan enpresari eskatzen zaion batez besteko plantilla 50 lanpostukoa edo gehiagokoa da. Plantilla hori “Txostena: alta egoeran dauden langileen batez besteko plantilla” agiriaren bidez egiaztatu behar da. Agiri hori Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiak ematen du eta argi adierazi behar du enpresak gutxienez 50 langileko plantilla duela laguntza-eskaera egin aurreko 12 hilabeteetan. Kopuru hori lortzen ez bada, hamarren batzuengatik bada ere, enpresak ez du beteko programa honen onuradun izateko ezarritako baldintza.
Lehenik eta behin, jakin behar da enpresa horrek egin ote duen Plan Estrategikorik lehenago. Hala bada, Innobideak Programaren ezein ildok ez dio dirulaguntzarik emango Plan Estrategikoa egiteko, ez baita Lehiabide ildoak babestu dezakeen berrikuntza proiektu bat, ezta Kudeabide ildoak ere, kasu honetan ez baita tresna berri bat sartuko enpresaren kudeaketan, Plan Estrategikoa aurretik txertatua zegoelako. Beste gauza bat litzateke enpresaren lehen Plan Estrategikoa balitz, zeren kasu horretan ulertuko litzateke proiektuaren helburua dela tresna berri hori txertatzea enpresaren kudeaketan. Hala balitz, Kudeabide ildoko laguntza jaso lezake.
Lehenik eta behin, jakin behar da ea enpresak 50 langiletik gorako batez besteko plantilla duen laguntza eskatu aurreko 12 hilabeteetan. Halakorik ez badu, enpresak bere lurralde historikoari dagokion Foru Aldundian indarrean dagoen Kudeabide programan aurkeztu beharko du eskaera. Kasu horretan, “derrigorrezkoa” izango da Euskaliten laguntzarekin eginiko kontrastea edukitzea. Aitzitik, 50 langile edo gehiagoko batez besteko plantilla duten enpresek INNOBIDEAK-Kudeabide ildoko laguntza-eskaera aurkeztu ahal izango diote SPRIri eta Euskaliten kontrastearen ordez posible izango dute dokumentu hauetariko bat aurkeztea: enpresak berak eginiko kontrastea, barneko baliabideekin edo kanpoko aholkulari baten laguntzarekin; Plan Estrategikoa edo Kudeaketa Plana, non behar bezala identifikatuko baita dirulaguntza jasotzeko aurkeztu nahi den proiektua.
INNOBIDEAK Programaren araudia oso argia da puntu honetan. Kanpoko enpresa adituek jaulkitako fakturak ordainduta daudela egiaztatzeko, araudiak dio finantza-erakundearen ordainagiriak aurkeztu behar direla. Ordainagiri horietan argi eta garbi adierazi behar dira gutxienez datu hauek: ordainketa egin duen erakundea, zein erakunderi ordaindu zaion, ordainketaren data, ordainketaren zenbatekoa eta, oso garrantzitsua, ordaindu d(ir)en faktur(ar)en zenbakia.
EZ. Araudia oso argia da puntu honetan. Bankuko dokumentazio bidez egiaztatu behar da proiektuan parte hartu duten enpresa adituek jaulkitako fakturen ordainketa, eta dokumentazio horrek argi eta garbi jaso beharko du, gutxienez, informazio hau: ordainketa egin duen erakundea, zein erakunderi ordaindu zaion, ordainketaren data, ordainketaren zenbatekoa eta, oso garrantzitsua, ordaindu d(ir)en faktur(ar)en zenbakia. Ordainketa-sorta enpresak berak sortutako informazioa da, eta ez du balio fakturak ordaindu direla egiaztatzeko.
EZ. INNOBIDEAK Programaren onuradun izateko ezinbestekoa da enpresa eskatzaileak onuradun izateko baldintza guztiak betetzea Euskadin daukan instalazioan. Jarduera komertziala ez da sartzen INNOBIDEAK Programak diruz laguntzen dituen jardueren barruan. “Industri arloko enpresak eta produktu-prozesu industrialarekin lotutako zerbitzu-enpresak” izan behar dira.

Lortu orain enpresaren kudeaketa, estrategiak eta potentzial berritzailea hobetzeko laguntza.

Bete zure eskaera Innobideak Kudeabide programako dirulaguntzak lortzeko.

Zalantzaren bat duzu?

Deituguzu.

Euskal enpresarentzako
arreta zerbitzua.