Innobideak Lehiabide 2021


Produktuan, prozesuan, merkatuan eta antolakuntzan berritzeko eta negozio-eredu berriak garatzeko proiektuak

Innobideak Lehiabide

Ekintzak definitu, aztertu eta diseinatzea euskal enpresak tamainaz handitzeko.

 

Programa honen helburua da enpresen lehiakortasuna hobetuko duten ekintzak sustatzea, produktu, zerbitzu edota merkatuko dibertsifikazio handiagoa lortzeko balioko duten proiektuak bultzatuz.

Epeak

Hasiera data: 2021/04/20

Amaiera data: 2021/09/23, 24:00retan

Innobideak Programa sortu zen premia ikusi zelako euskal enpresen lehiakortasuna mantentzeko, batez ere ETEena. Helburu hori lortu nahian, laguntza emango zaie COVID-19aren ondorengo egoerak dakartzan erronkei aurre egin eta oinarri sendo batzuk ezartzeko, euskal enpresak lehiakorrak izan daitezen testuinguru disruptibo batean.

Helburu hori 3 laguntza-ildoren bidez egituratzen da: Innobideak LehiabideInnobideak Kudeabide eta Innobideak Pertsonak. Eta asmoa da gorago  aipatutako aldaketa garrantzitsuen ondoriozko premiei erantzutea, zeintzuek orobat aldatuko baitituzte produktu eta zerbitzuak, prozesuak, kudeaketa-moduak eta pertsonekiko harremanak.

Zalantzak badituzu

Euskal Industriarentzako
Arreta Zerbitzua

Jarri harremanetan gurekin

T.: 900 929 393
email info@spri.eus

Innobideak Lehiabide programak eskaintzen dizu

Gastuen % 60eko itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

Enpresaren dibertsifikazio eta hazkunderako planen eta estrategien diseinua.

Zure enpresaren tamaina handitzea negozio- eta lankidetza-eredu berrien bitartez

Berrikuntza produktuan, prozesuan, antolakuntzan edo merkatuan

(*) Dirulaguntzaren gehienezko zenbatekoa 25.000 eurokoa izango da proiektuko, baldin eta proiektuak berrikuntza bat badakar konpainiarentzat edo/eta merkatuarentzat, eta 35.000 eurokoa proiektuko, berrikuntzek inpaktu handia badute antolakuntzan.

Innobideak Lehiabide programak lagunduko dizu

  • Produktu edo zerbitzu berriak diseinatzen, kontzeptualizatzen eta haien bideragarritasun azterketak egiten.
  • Funtzionaltasun berriak diseinatzen enpresako produktu edo zerbitzuentzat.
  • Lehendik erabiltzen diren materialak propietate hobetuak dituzten material berriez ordezkatzeko aukera aztertzen.
  • Erosketa- eta hornikuntza-metodoak edo banaketa-sistemak eta sistema logistikoak diseinatzen eta martxan jartzen.
  • Berrikuntzak txertatzen prezioak ezartzean eta bezeroaren onlineko esperientzian.
  • Produktu edo zerbitzuak sustatzeko metodo berriak erabiltzen egungo merkatuetan edo merkatu berrietan.
  • Negozio-eredu berriak eta barnekintzailetzako estrategiak sortzen.
  • Enpresaren tamaina handitzeko operazioak (enpresak erostea, bat-egiteak…) egiten.
  • Hornikuntza-katearen kudeaketarako sistema berri bat diseinatzen eta ezartzen edo enpresen eta euren bezero eta hornitzaileen arteko kolaborazioa bideratzeko beste proiektu batzuk diseinatzen eta abiarazten.

Zure enpresak laguntza hau jaso dezake

Industria-enpresa bat edo IKTen sektoreko enpresa bat zara?
Produktu edo prozesu industrialari lotutako zerbitzuen industria bat zara?
Logistika industrialean aritzen zara, baina ez garraioan?
Euskadin zaude eta gutxienez 10 langile dituzu?

Prestatu COVID-19ari aurre egiteko zure talka-plana

Gure teknikariek Talka-plan bat eta Negozioaren Jarraipen- edo Berrabiarazte-plan bat prestatzen lagunduko dizute, zure enpresak aurre egin diezaion pandemiaren ondoren sortu den egoera berri honi

Innobideak programak 3 laguntza eskaintzen ditu helburu desberdinekin. Aukeratu zurea.

Innobideak Lehiabide

Laguntzen dizu erronka estrategiko berriei aurre egiten, konpainiaren dibertsifikazioa handitzera bideratutako produktuen edo/eta negozio-prozesuen berrikuntzako proiektuak babestuz.

// Hemen zaude. Eskatu orain

 

Innobideak Pertsonak

Aukera ematen dizu eredu berriak ezartzeko enpresako pertsonek kudeaketan, emaitzetan eta/edo jabetzan duten partaidetzarako, eta enpresen ezagutzarekin eta emaitzekin duten lotura sendotzeko.

// Eskuratu laguntza hau

Innobideak Kudeabide

Enpresa-kudeaketa hobetu behar duten enpresa finkatuagoentzat, eraginkortasuna hobetzen lagunduko dieten metodologiak aplikatuz.

// Eskuratu laguntza hau

 

Ohiko galderak

Enpresak likidazio-eskaera aurkeztu ahal izango du laguntza-eskaeran adierazitako hasierako amaiera-data baino lehen, baldin eta proiektua osorik bukatuta badago eta dagozkion faktura guztiak ordaindu baditu. Behin likidazio-eskaera aurkeztutakoan, enpresak ezingo du beste likidazio-eskaerarik aurkeztu edo proiektuaren exekuzio-epea luzatu, eta proiektua amaitutzat joko da.
Lankidetza-proiektu bat osatzeko bi enpresa behar dira gutxienez. Halere, kontuan hartu behar da enpresa guztiek bete behar dituztela INNOBIDEAK Programaren araudian erakunde onuradun izateko ezarritako baldintzak. Era berean, justifikatu egin beharko da proposatutako enpresa guztien parte-hartzea beharrezkoa dela proiektua gauzatzeko, ez dadin sortu lankidetza-proiekturik partzuergoaren sorrera beharrezkoa ez denean edo behartua denean.
EZ. Aurkeztutako laguntza-eskaera dokumentu ofizial bat da eta ez du aldaketarik onartzen irismenari, kostuei edo parte-hartzaileei dagokienez. Behin proiektu-eskaera aurkeztu ondoren, ulertzen da itxia eta irmoa dela. Proiektuaren konfigurazioan aldaketak egin behar badira, enpresak uko egin beharko dio aurkeztutako espedienteari, eta bakarrik laguntza-eskaerak aurkezteko epeak zabalik jarraitzen badu aurkeztu ahal izango du beste eskaera bat, zeinari erantsiko dion hornitzaile, kostu eta irismen berriei buruzko informazioa eta dagokion justifikaziozko dokumentazioa
BAI. Behin INNOBIDEAK Programarako laguntza-eskaera aurkeztu ondoren, enpresa has daiteke lanean proiektuan. Halere, kontuan hartu behar da posible dela laguntza ukatzea. Beraz, enpresa arrisku horrekin ariko litzateke lanean, proiektuaren kostuak bere gain hartuz Programaren kofinantzaketarik gabe. Nolanahi ere, SPRIn laguntza-eskaera aurkeztu ondoren hasi beharko da proiektua, eta hasiera-datak bat etorri beharko du eskaera horretan adierazitako datarekin.
Dirulaguntzaren onuradunak 3 eskaintza eskatu behar ditu proiektuaren kostua 15.000 eurokoa edo handiagoa denean (BEZ gabe). Enpresak 3 eskaintza horiek gorde behar ditu espedienteko dokumentazioarekin batera, indarrean dagoen legeriak eskatzen duen denboran. Laguntza-eskaeran soilik atxiki beharko du proiektua gauzatzeko aukeratu duen hornitzailearen eskaintza. Erantzukizunezko adierazpenean aipatu beharko du badauzkala legeak eskatzen dituen 3 eskaintzak.
Bai, onartuko dira Laguntza Eskaera aurkeztu aurretik sortu edo fakturatutako gastuak, 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako proiektuei badagozkie.
Bai, proiektua gauzatzeko kontratatutako agenteak Basque Digital Innovation Hub zentroko gune desberdinetakoak izan daitezke.
Kanpoko enpresek eta proposatutako lantaldeak esperientzia egiaztatua izan behar dute proiektuaren esparruan, eta alderdi hauek adierazi beharko dituzte euren eskaintzan: Proiektua gauzatzeko osatu den lantaldeko pertsonen izena, prestakuntza eta esperientzia. Esperientzia antzeko operazioetan: Antzeko zenbat operaziotan parte hartu duen, operazio motak, operazio horiek zein sektoretan kokatzen diren, parte hartu duen 3 operazio garrantzitsuenen azalpen laburra, mota honetako operazioetan birfinantzatutako zorraren bolumena, operazio horietan izandako emaitzak / lorpenak.
Laguntza eskaera telematikoki aurkeztu behar da SPRIren web orriaren bidez. Enpresaren lege-ordezkariaren ziurtagiri aitortu bat behar da digitalki sinatzeko, eta baita ere txartel irakurle bat (ziurtagiriak). Baliozkoak izango dira erakunde hauek emandako ziurtagiriak: Polizia (NANe), Izenpe, FNMT eta Camerfirma.
Ez, enpresa onuradun bakoitzeko urteko gehienezko dirulaguntza diruz lagundu daitekeen ekintza bakarra gauzatzeko erabiliko da, beraz, eskaera bat baino ez da onartuko erakunde bakoitzeko.

Lortu orain enpresaren kudeaketa, estrategiak eta potentzial berritzailea hobetzeko laguntza.

Bete zure eskaera Innobideak Lehiabide programako dirulaguntzak lortzeko.

Zalantzaren bat duzu?

Deituguzu.

Euskal enpresarentzako
arreta zerbitzua.