Produktuan, prozesuan, merkatuan eta antolakuntzan berritzeko eta negozio-eredu berriak garatzeko proiektuak

Innobideak Lehiabide

Ekintzak definitu, aztertu eta diseinatzea euskal enpresak tamainaz handitzeko.

Programa honen helburua da enpresen lehiakortasuna hobetuko duten ekintzak sustatzea, produktu, zerbitzu edota merkatuko dibertsifikazio handiagoa lortzeko balioko duten proiektuak bultzatuz.

Innobideak Programa sortu zen premia ikusi zelako euskal enpresen lehiakortasuna mantentzeko, batez ere ETEena. Helburu hori lortu nahian, laguntza emango zaie COVID-19aren ondorengo egoerak dakartzan erronkei aurre egin eta oinarri sendo batzuk ezartzeko, euskal enpresak lehiakorrak izan daitezen testuinguru disruptibo batean.

Helburu hori 3 laguntza-ildoren bidez egituratzen da: Innobideak LehiabideInnobideak Kudeabide eta Innobideak Pertsonak. Eta asmoa da gorago  aipatutako aldaketa garrantzitsuen ondoriozko premiei erantzutea, zeintzuek orobat aldatuko baitituzte produktu eta zerbitzuak, prozesuak, kudeaketa-moduak eta pertsonekiko harremanak.

Epeak

Hasiera data: 2021-04-20
Amaiera data:
2021-09-23, 23:59retan
// Zer eskaintzen du?

Innobideak Lehiabide programak eskaintzen dizu

Gastuen % 60eko itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

Enpresaren dibertsifikazio eta hazkunderako planen eta estrategien diseinua.

Zure enpresaren tamaina handitzea negozio- eta lankidetza-eredu berrien bitartez

Berrikuntza produktuan, prozesuan, antolakuntzan edo merkatuan

(*) Dirulaguntzaren gehienezko zenbatekoa 25.000 eurokoa izango da proiektuko, baldin eta proiektuak berrikuntza bat badakar konpainiarentzat edo/eta merkatuarentzat, eta 35.000 eurokoa proiektuko, berrikuntzek inpaktu handia badute antolakuntzan.

// Zertan laguntzen dizu?

Innobideak Lehiabide programak lagunduko dizu

  • Produktu edo zerbitzu berriak diseinatzen, kontzeptualizatzen eta haien bideragarritasun azterketak egiten.
  • Funtzionaltasun berriak diseinatzen enpresako produktu edo zerbitzuentzat.
  • Lehendik erabiltzen diren materialak propietate hobetuak dituzten material berriez ordezkatzeko aukera aztertzen.
  • Erosketa- eta hornikuntza-metodoak edo banaketa-sistemak eta sistema logistikoak diseinatzen eta martxan jartzen.
  • Berrikuntzak txertatzen prezioak ezartzean eta bezeroaren onlineko esperientzian.
  • Produktu edo zerbitzuak sustatzeko metodo berriak erabiltzen egungo merkatuetan edo merkatu berrietan.
  • Negozio-eredu berriak eta barnekintzailetzako estrategiak sortzen.
  • Enpresaren tamaina handitzeko operazioak (enpresak erostea, bat-egiteak…) egiten.
  • Hornikuntza-katearen kudeaketarako sistema berri bat diseinatzen eta ezartzen edo enpresen eta euren bezero eta hornitzaileen arteko kolaborazioa bideratzeko beste proiektu batzuk diseinatzen eta abiarazten.
// Norentzat da?

Zure enpresak laguntza hau jaso dezake

Industria-enpresa bat edo IKTen sektoreko enpresa bat zara?
Produktu edo prozesu industrialari lotutako zerbitzuen industria bat zara?
Logistika industrialean aritzen zara, baina ez garraioan?
Euskadin zaude eta gutxienez 10 langile dituzu?

Prestatu COVID-19ari aurre egiteko zure talka-plana

Gure teknikariek Talka-plan bat eta Negozioaren Jarraipen- edo Berrabiarazte-plan bat prestatzen lagunduko dizute, zure enpresak aurre egin diezaion pandemiaren ondoren sortu den egoera berri honi

Innobideak programak 3 laguntza eskaintzen ditu helburu desberdinekin. Aukeratu zurea.

Innobideak Lehiabide

Laguntzen dizu erronka estrategiko berriei aurre egiten, konpainiaren dibertsifikazioa handitzera bideratutako produktuen edo/eta negozio-prozesuen berrikuntzako proiektuak babestuz.

// Hemen zaude. Eskatu orain

 

Innobideak Pertsonak

Aukera ematen dizu eredu berriak ezartzeko enpresako pertsonek kudeaketan, emaitzetan eta/edo jabetzan duten partaidetzarako, eta enpresen ezagutzarekin eta emaitzekin duten lotura sendotzeko.

// Eskuratu laguntza hau

Innobideak Kudeabide

Enpresa-kudeaketa hobetu behar duten enpresa finkatuagoentzat, eraginkortasuna hobetzen lagunduko dieten metodologiak aplikatuz.

// Eskuratu laguntza hau

 

// Ohiko galderak

Ohiko galderak

Enpresak likidazio-eskaera aurkeztu ahal izango du laguntza-eskaeran adierazitako hasierako amaiera-data baino lehen, baldin eta proiektua osorik bukatuta badago eta dagozkion faktura guztiak ordaindu baditu. Behin likidazio-eskaera aurkeztutakoan, enpresak ezingo du beste likidazio-eskaerarik aurkeztu edo proiektuaren exekuzio-epea luzatu, eta proiektua amaitutzat joko da.
Lankidetza-proiektu bat osatzeko bi enpresa behar dira gutxienez. Halere, kontuan hartu behar da enpresa guztiek bete behar dituztela INNOBIDEAK Programaren araudian erakunde onuradun izateko ezarritako baldintzak. Era berean, justifikatu egin beharko da proposatutako enpresa guztien parte-hartzea beharrezkoa dela proiektua gauzatzeko, ez dadin sortu lankidetza-proiekturik partzuergoaren sorrera beharrezkoa ez denean edo behartua denean.
EZ. Aurkeztutako laguntza-eskaera dokumentu ofizial bat da eta ez du aldaketarik onartzen irismenari, kostuei edo parte-hartzaileei dagokienez. Behin proiektu-eskaera aurkeztu ondoren, ulertzen da itxia eta irmoa dela. Proiektuaren konfigurazioan aldaketak egin behar badira, enpresak uko egin beharko dio aurkeztutako espedienteari, eta bakarrik laguntza-eskaerak aurkezteko epeak zabalik jarraitzen badu aurkeztu ahal izango du beste eskaera bat, zeinari erantsiko dion hornitzaile, kostu eta irismen berriei buruzko informazioa eta dagokion justifikaziozko dokumentazioa
BAI. Behin INNOBIDEAK Programarako laguntza-eskaera aurkeztu ondoren, enpresa has daiteke lanean proiektuan. Halere, kontuan hartu behar da posible dela laguntza ukatzea. Beraz, enpresa arrisku horrekin ariko litzateke lanean, proiektuaren kostuak bere gain hartuz Programaren kofinantzaketarik gabe. Nolanahi ere, SPRIn laguntza-eskaera aurkeztu ondoren hasi beharko da proiektua, eta hasiera-datak bat etorri beharko du eskaera horretan adierazitako datarekin.
EZ. Kudeabide ildoan enpresari eskatzen zaion batez besteko plantilla 50 lanpostukoa edo gehiagokoa da. Plantilla hori “Txostena: alta egoeran dauden langileen batez besteko plantilla” agiriaren bidez egiaztatu behar da. Agiri hori Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiak ematen du eta argi adierazi behar du enpresak gutxienez 50 langileko plantilla duela laguntza-eskaera egin aurreko 12 hilabeteetan. Kopuru hori lortzen ez bada, hamarren batzuengatik bada ere, enpresak ez du beteko programa honen onuradun izateko ezarritako baldintza.
Lehenik eta behin, jakin behar da enpresa horrek egin ote duen Plan Estrategikorik lehenago. Hala bada, Innobideak Programaren ezein ildok ez dio dirulaguntzarik emango Plan Estrategikoa egiteko, ez baita Lehiabide ildoak babestu dezakeen berrikuntza proiektu bat, ezta Kudeabide ildoak ere, kasu honetan ez baita tresna berri bat sartuko enpresaren kudeaketan, Plan Estrategikoa aurretik txertatua zegoelako. Beste gauza bat litzateke enpresaren lehen Plan Estrategikoa balitz, zeren kasu horretan ulertuko litzateke proiektuaren helburua dela tresna berri hori txertatzea enpresaren kudeaketan. Hala balitz, Kudeabide ildoko laguntza jaso lezake.
Lehenik eta behin, jakin behar da ea enpresak 50 langiletik gorako batez besteko plantilla duen laguntza eskatu aurreko 12 hilabeteetan. Halakorik ez badu, enpresak bere lurralde historikoari dagokion Foru Aldundian indarrean dagoen Kudeabide programan aurkeztu beharko du eskaera. Kasu horretan, “derrigorrezkoa” izango da Euskaliten laguntzarekin eginiko kontrastea edukitzea. Aitzitik, 50 langile edo gehiagoko batez besteko plantilla duten enpresek INNOBIDEAK-Kudeabide ildoko laguntza-eskaera aurkeztu ahal izango diote SPRIri eta Euskaliten kontrastearen ordez posible izango dute dokumentu hauetariko bat aurkeztea: enpresak berak eginiko kontrastea, barneko baliabideekin edo kanpoko aholkulari baten laguntzarekin; Plan Estrategikoa edo Kudeaketa Plana, non behar bezala identifikatuko baita dirulaguntza jasotzeko aurkeztu nahi den proiektua.
INNOBIDEAK Programaren araudia oso argia da puntu honetan. Kanpoko enpresa adituek jaulkitako fakturak ordainduta daudela egiaztatzeko, araudiak dio finantza-erakundearen ordainagiriak aurkeztu behar direla. Ordainagiri horietan argi eta garbi adierazi behar dira gutxienez datu hauek: ordainketa egin duen erakundea, zein erakunderi ordaindu zaion, ordainketaren data, ordainketaren zenbatekoa eta, oso garrantzitsua, ordaindu d(ir)en faktur(ar)en zenbakia.
EZ. Araudia oso argia da puntu honetan. Bankuko dokumentazio bidez egiaztatu behar da proiektuan parte hartu duten enpresa adituek jaulkitako fakturen ordainketa, eta dokumentazio horrek argi eta garbi jaso beharko du, gutxienez, informazio hau: ordainketa egin duen erakundea, zein erakunderi ordaindu zaion, ordainketaren data, ordainketaren zenbatekoa eta, oso garrantzitsua, ordaindu d(ir)en faktur(ar)en zenbakia. Ordainketa-sorta enpresak berak sortutako informazioa da, eta ez du balio fakturak ordaindu direla egiaztatzeko.
EZ. INNOBIDEAK Programaren onuradun izateko ezinbestekoa da enpresa eskatzaileak onuradun izateko baldintza guztiak betetzea Euskadin daukan instalazioan. Jarduera komertziala ez da sartzen INNOBIDEAK Programak diruz laguntzen dituen jardueren barruan. “Industri arloko enpresak eta produktu-prozesu industrialarekin lotutako zerbitzu-enpresak” izan behar dira.
// Eskatu hemen

Lortu orain enpresaren kudeaketa, estrategiak eta potentzial berritzailea hobetzeko laguntza.

Bete zure eskaera Innobideak Lehiabide programako dirulaguntzak lortzeko.

Zalantzaren bat duzu?

Euskal enpresarentzako arreta zerbitzua

TELEFONO ZENBAKIA 900 929 393

GALDETU HEMEN