Innobideak - Innokonexio 2022

Zure emaitza-kontuan eragin handia duten produktu eta prozesu berritzaileak merkaturatzeko laguntza espezializatua 

Innobideak Innokonexio 2022

Innobideak Innokonexio programak laguntza ematen dizu produktu eta prozesuen berrikuntza-prozesuak finkatzeko eta enpresaren kudeaketa aurreratua lortzeko

Innokonexio laguntza-programa Innobideak programaren oinordekoa da, baina enpresa-sarearen behar berriei egokitua. Itzuli beharrik gabeko 250.000 eurorainoko dirulaguntzak eskaintzen ditu enpresako, euskal industria-enpresei edo industriarekin lotutakoei laguntza emateko prozesu, produktu nahiz zerbitzuen arloko berrikuntza-proiektuak gauzatzeko edo Kudeaketa Aurreratuko eredu baterantz aurrera egitea ahalbidetuko dieten eredu eta tresna berriak barneratzeko (Kudeabide).

Innokonexio programaren bidez saiatzen gara I+G+B-tik eratorritako emaitzen babesa eta balorizazioa hobetzen eta I+G+B-ren nazioartekotze-maila handitzen, Europako Batzordeak sustatutako ikerketa, garapen eta berrikuntza-proiektuetan parte hartuz.

Finean, enpresei laguntzen diegu euren lehiakortasun-posizioa hobetzen,  berrikuntza-proiektuak finantzatuz, helburu hauekin: hobeto bideratu dezatela euren balio-proposamena (produktua/zerbitzua), barne-eraginkortasuna handitu dezatela (prozesuak), ezagutza babestu dezatela, nazioarteko finantzaketa eskuratu dezatela eta aurrera egin dezatela kudeaketan.

Proiektu horiek bakarka garatu daitezke edo lankidetzan enpresa bat baino gehiagoren artean.

Epeak

Hasiera data: 2022-06-16

Amaiera data:
2022-10-28, 23:59retan

Zer eskaintzen du?

Innobideak Innokonexio eskaintzen dizu

Itzuli beharrik gabeko gastuen % 50eko diru-laguntza, enpresa bakoitzeko 250.000€ko mugarekin

Berrikuntzaren arloko aditu independenteen aholkularitza finantzatzea

Ondasun eta zerbitzu berriak garatzeko prozesuen berrikuntza eta ezagutza babestea

Kudeaketa Aurreratuko prozesuak eta metodologiak ezartzea

Zertan laguntzen dizu?

Innobideak Innokonexio lagunduko dizu

  • Produktu eta zerbitzu berriak diseinatzea eta kontzeptualizatzea.
  • Produktu eta zerbitzuetan funtzionaltasun berriak integratzea.
  • Zure erakundean prozesu berriak txertatzea edo egungoak hobetzea.
  • Patenteak eta bestelako aktibo ez-materialak lortzeko, baliozkotzeko eta defendatzeko gastuei aurre egitea.
  • Europako proiektuetara sartzeko beharrezkoak diren gastuak finantzatzea.
  • Lankidetza-proiektuak taxutzeko, dinamizatzeko eta koordinatzeko eragile espezializatuen laguntza izatea.
  • Zure enpresan kudeaketa aurreratua ezartzea.
  • Behar duzun aholkularitza aditua izatea.

Ezagutu xehetasunez programa hau

Araudia
Norentzat da?

Berrikuntza-proiektuak garatu, kudeaketa hobetu eta I+G+b babestu eta nazioartekotu nahi duten Enpresa Txiki eta Ertainentzat

Euskadin kokatuta dagoen industria-enpresa edo industriarekin zerikusia duen enpresa bat baduzu, proiektu berritzaileak garatzeko laguntza hau eskuratu dezakezu, bakarrik edo beste enpresa batzuekin lankidetzan.

Kudeaketa aurreratuan ezarpenak egin nahi dituzten eta gutxienez 50 langile dituzten enpresek Innobideak Kudeabide laguntza-lerroa eska dezakete.

Zure berrikuntza-proiektuetan arrakasta lortzen lagunduko dizugu, behar duzun prestakuntza, tresnak eta aholkularitza espezializatuaren bitartez

Aholkularitza espezializatua eta zure negozioaren kudeaketa sendotzeko, zure berrikuntza-jarduerak sistematizatzeko, zure I+G+b defendatzeko eta Europako finantzaketa eskuratzeko beharrezkoak diren baliabideak eskuratzeko aukera ematen dizugu.

Innobideak programaren emaitzak aurreko edizioetan

Innobideak Innokonexio programa Innobideak programa arrakastatsuaren bilakaera natural eta hobetua da. Martxan egon den urteetan, Innobideak programaren eskaria handituz joan da urtez urte: 2013an 52 proiektu onartzerik, 2021ean 184 proiektu onartzera pasatuz Innobideak laguntza-programan.

Hala, Innobideak 2021 programaren aurreko edizioan, guztira 231 enpresak garatutako 184 proiektu onartu ziren. Guztira, 3M €-ko diru-laguntza lortu zuten, hau da, 16.304 €-ko batez besteko diru-laguntza.

%

2013 eta 2021 artean diruz lagundutako
proiektuen hazkundea

2021eko edizioan onartutako
proiektuen kopurua

2021eko proiektuei emandako
batez besteko diru-laguntza

Ohiko galderak

Ohiko Galderak

Zure enpresak argi eta garbi bereizitako proiektu adina laguntza-eskaera aurkez ditzake laguntza-programaren deialdiaren epean. Hala ere, argi eta garbi desberdinak diren proiektuetara mugatu behar da, bai helburuagatik, bai jorratzen duten gaiagatik.

Lankidetza-proiektu bat eratzeko gutxienez bi enpresa egon behar dira. Hala ere, kontuan izan behar da horiek guztiek Programaren araudian deskribatutako erakunde onuradunaren baldintzak bete beharko dituztela. Era berean, justifikatu egin behar da proposatutako enpresa guztien parte-hartzea beharrezkoa dela proiektua gauzatzeko, eta saihestu egin behar dela proiektu-partzuergoaren konfigurazioa beharrezkoa ez den edo behartua dagoen lankidetza-proiektuak eratzea.

Ez. Aurkeztutako laguntza-eskaerak dokumentu ofizial bat osatzen du, eta ez du aldaketarik onartzen irismenari, kostuei edo parte-hartzaileei dagokienez. Proiektu-eskaera aurkeztu ondoren, itxitzat eta irmotzat jotzen da. Proiektuaren konfigurazioan aldaketak egin behar badira, enpresak uko egin beharko dio aurkeztutako espedienteari, eta laguntza-eskabideak aurkezteko epea oraindik irekita badago soilik aurkeztu ahal izango du beste eskaera bat, hornitzaile berriak, kostuak eta irismena barne hartuta, dagokion justifikazio-dokumentazioarekin batera.

Bai. Behin INNOBIDEAK programarako laguntza-eskaera aurkeztuta, enpresak proiektua has dezake. Hala ere, laguntza ukatzeko aukera kontuan hartu behar da. Beraz, enpresa arriskuan egongo da lanean, eta proiektuaren kostuak bere gain hartuko ditu Programaren baterako finantzaketarik gabe. Proiektua, nolanahi ere, laguntza-eskaera SPRIri aurkeztu ondoren hasi beharko da, eta eskaera horretan proposatutako proiektuaren hasiera-datarekin bat etorriz.

Ez. Enpresari eskatzen zaion batez besteko plantilla honako dokumentu honen bidez ziurtatu behar da: txostena: alta-egoeran dauden langileen batez besteko plantilla. Dokumentu hori Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak ematen du. Dokumentu horretan, laguntza-eskaeraren aurreko 12 hilabeteetako enplegu-kopurua adierazi behar da, programaren oinarriek lerro bakoitzean eskatzen duten gutxienekoaren berdina edo handiagoa. Kopuru hori lortzen ez bada, hamarren batzuengatik bada ere, enpresak ez du beteko programaren onuradun izateko ezarritako baldintza.

Lehenik eta behin, ea enpresa horrek aurretik plan estrategikoak egin dituen jakin behar dugu. Erantzuna baiezkoa bada, Plan Estrategikoa ez da diruz lagunduko Programaren ildo batean ere, ez baita berrikuntza-proiektu bat, eta ez baitu nahi enpresaren kudeaketa-sistematikan tresna berri bat sartzea, tresna hori lehendik ere txertatuta egongo litzatekeelako. Beste kasu bat izango litzateke enpresak aurretik Plan Estrategikorik egin izan ez balu; kasu horretan, tresna hori konpainiaren kudeaketa-sistematikan txertatu nahi dela ulertuko litzateke. Hala balitz, (Kudeabide) Kudeaketa Aurreratua linean sar liteke.

Enpresak 50 enplegutik gorako batez besteko plantilla duen Jakin behar dugu laguntza eskatu aurreko 12 hilabeteetan. Erantzuna ezezkoa bada, enpresak dagokion lurralde historikoari dagokion foru-aldundian indarrean dagoen Kudeabide Programan aurkeztu beharko du eskabidea. Kasu horretan, nahitaezkoa izango da Euskaliten laguntzarekin egindako kontrastea izatea. Aldiz, batez besteko plantilla gisa 50 enplegu edo gehiagoko enpresen kasuan, enpresak laguntza-eskaera aurkeztu ahal izango dio SPRIri, eta Euskaliten kontrastearen ordez honako dokumentu hauetako bat aurkeztu ahal izango du: enpresak berak egindako kontrastea, barneko bitartekoekin edo kanpoko aholkulari baten laguntzarekin. Diru-laguntza jasotzeko aurkeztu nahi den proiektua behar bezala identifikatzen duen Plan Estrategikoa edo Kudeaketa Plana.

Innobideak programaren araudia argia da puntu honetan. Kanpoko enpresa adituek egindako fakturak ordaindu direla ziurtatzeko, finantza-erakundeak egindako ordainagiriak aurkeztea eskatzen du araudiak. Egiaztagiri horietan honako datu hauek agertu behar dira, argi eta garbi: ordainketa egiten duen erakundea, zein erakunderi ordaintzen zaion, ordainketaren data, ordainketaren zenbatekoa eta, oso garrantzitsua, ordaintzen den fakturaren edo fakturen zenbakia.

Ez. Araudia argia da puntu honetan. Proiektuan parte hartu duten enpresa adituek emandako fakturen ordainketa bankuko dokumentazioaren bidez egiaztatu behar da. Agiri horretan, gutxienez, honako informazio hau jasoko da argi eta garbi: ordainketa egiten duen erakundea, zein erakunderi ordaintzen zaion, ordainketaren data, ordainketaren zenbatekoa eta, oso garrantzitsua, ordaintzen diren fakturaren edo fakturen zenbakia. Ordainketa-bidalketa enpresak berak sortutako informazioa da, eta ez du modu frogagarrian egiaztatzen fakturak ordaindu direnik.

Ez. Programaren arabera, enpresa eskatzaileak onuradun izateko baldintza guztiak bete behar ditu Euskal Autonomia Erkidegoan duen instalazioan. Merkataritza-jarduera ez dator bat INNOBIDEAK programan jasotako jarduera onuradunen motarekin: Industria-enpresak eta produktua-industria-prozesuarekin lotutako zerbitzu-enpresak.

Eskatu hemen

Lortu orain zure negozioak berrikuntza proiektuak garatzeko eskura duzun laguntza

Bidali zure eskaera Innobideak Innokonexio diru-laguntzak jaso ahal izateko.

Zalantzaren bat duzu?

Euskal enpresarentzako arreta zerbitzua

Telefono zenbakia 900 929 393

Hemen galdetu