// Ohiko galderak

Argitu zure zalantzak

Sor dakizkizukeen zalantza guztiak argitu nahi ditugu. Bilatu nahi duzun irtenbidea hemen ez badago galdetu iezaguzu, ahal dugun guztia egingo dugu gure programetara erraz eta urrats gutxiren buruan sartzeko.

Ohiko galderak

Ez, Sakondu programak ez ditu diruz laguntzen lankidetza-proiektuak.

Bai, enpresak eska dezake merkatu-azterketa bat. Horretarako, zerbitzu hori emateko eskaera bidali behar dio Basque Trade & Investment – Nazioartekotzeko Euskal Agentziari, info@basquetrade.eus helbide elektronikoaren bidez.

Ez, jomuga herrialdeko langile komertzialen gastuak ez dira sartzen Sakondu programan.

Enpresa bakoitzak eskaera bakar bat aurkeztu dezake deialdi honetan.

Enpresa bakoitzak gehienez 6 prospekzio-bidaia sar ditzake gastu gisa.

Enpresa bakoitzak gehienez 6 alderantzizko misio sar ditzake gastu gisa.

Eskaera bakar bat aurkeztu daiteke.

Sakondu programaren deialdi honetan enpresa eskatzaileek eskaera bakarra aurkeztu eta 2 herrialde aukeratu ditzakete gehienez.

Laguntzak onartutako aurrekontuaren % 50erainokoak izan daitezke, eta dirulaguntza gehienez 45.000 eurokoa izango da enpresako.

Sakondu laguntza eskatzeko, dokumentu hauek aurkeztu behar dira:

a) Eskaera telematikoa, behar bezala beteta eta erakunde eskatzailearen behar besteko ahala duen legezko ordezkariak sinatuta. Eskaera horretan erakundeari nahiz proiektuari buruzko datuak jasoko dira, eta horiek izango dira berau egoki baloratzeko oinarria.

b) Proiektua baloratzeko galdetegi normalizatua, Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoaren zuzentarauen arabera definituta (ikusi Sakondu laguntza programaren oinarrietako 5. eranskina).

c) Enpresako eskriturak edota ordezkaritza ahalordea.

d) Emandako kontu korrontearen titulartasunaren ziurtagiria.

e) Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete direla egiaztatzen duen ziurtagiria, baldin eta ez bazaio baimenik eman erakunde-emaileari egiaztapen hori zuzenean lortzeko.

f) ETEa dela egiaztatzeko erantzukizunpeko adierazpena, Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EE Gomendioan (2003-05-20ko L 124, 0036 – 0041 or.) adierazitakoaren arabera.

g) Nazioartekotzeko Euskal Agentziaren (BaqueTrade & Investment) kanpo-sareko bulegoaren bitartez erantzun ezin diren zerbitzuak (5. artikuluko B atalean jasotakoak) jasotzen dituzten eskaerek inguruabar horren berri eman beharko dute erantzukizunpeko adierazpen baten bidez.

h) Aurreko bi zerga ekitaldietan eta indarrean dagoen zerga ekitaldian jasotako minimis laguntzak, Batzordearen minimis laguntzei buruzko 1407/2013 (EB) Araudiaren menpe daudenak.

i) Laguntza bat eskatzen bada ezarpenak egiteko eta exijitzen bada ezarpena 2021. urtean egitea, eskatzaileak ezarpena deialdiaren urtean egin dela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du.

Era berean, enpresaren nazioartekotze-proiektuaren balorazioa egoki egiteko, eskatzaileak ziurtagiri hauek aurkeztu behar ditu: ingurumen-jasangarritasun, genero berdintasun, euskararen sustapen eta erantzukizun sozial korporatiboko ziurtagiriak, eta baita ere lankidetza-modalitatea edo elkarte edo/eta kluster bateko kide izatea egiaztatzen duen ziurtagiria.

Baduzu beste galderarik?

Lagundu ahal dizugu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Euskal ETEen hiztegia

Hiztegi espezializatuan aurkituko dituzu euskal ETEarentzako hitz eta kontzeptu guztiak.
Etengabe kontzeptu berriak sortzen ditu eta lehendik daudenak eguneratzen ditu.

Horregatik, ezinbestekoa da berrikuntza horien guztien jarraipena egitea, bai kontzeptuen edukia, bai haiek izendatzeko terminoak ondo finkatuz, horiek espazio komun batean bilduz eta argitaratuz. Horrela, Industria Berriaren esparruan modu batean edo bestean lan egiten dugunok lan-tresna berri bat izango dugu, gure eguneroko zereginetan lagunduko diguna. Baliabide hori sortzeko, SPRI Taldeak lankidetzan jardun du Elhuyarren Hizkuntza eta Teknologia Unitatearekin, eta unitate horrek garatu du hiztegi hau.

 

Zer hitz edo kontzeptu nahi duzu?

icon down svg
//Euskal Enpresentzako Arreta Zerbitzua

Zertan lagun zaitzakegu?

Laguntzen bilaketa errazteko, zure proiektuan laguntzeko edo aholkulari espezializatuekin harremanetan jartzeko lan egiten dugu.