// Ohiko galderak

Argitu zure zalantzak

Sor dakizkizukeen zalantza guztiak argitu nahi ditugu. Bilatu nahi duzun soluzioa hemen ez badago, galde iezaguzu, ahal dugun guztia egingo dugu gure programetarako sarbidea erraza eta urrats gutxiren buruan izan dadin.

Preguntas frecuentes

Programa honen onuradunak ENPRESAK (handiak zein ETTak), enpresa-erakundeak eta taldeak. Oinarri zientifiko eta teknologikoa duten enpresa berriak sortzeko, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarea ere onuraduna izango da.
Fondo galdurako laguntza da.
Subentzioa jasotzen duen enpresak 3 eskaintza eskatu behar ditu proiektuaren kostua 15.000 euro (BEZ gabe) baino gehiagokoa bada. Subentzionatu beharreko kontzeptu bera hainbat fakturatan banaturik balego, zenbatekoak metatuko lirateke. Hiru eskaintzen eskaera hau obrarako konpromezua hartu, zerbitzua aurkeztu edota ondasuna eman aurretik egin beharko da. Hiru eskaintzak aurkeztu beharko dira justifikazioko unean, eta ekonomia-abantaila gehienekoa hautatzen ez bada, aukeraketa hau justifikatzen duen memoria bat aurkeztu behar da. Era berean, zerbitzua eman edo hornitzen duen entitate nahikoa ez balego, zerbitzu edo ondasuna ohiz kanpokoa delakoan, hiru eskaintzak ezin aurkeztearen justifikatzen duen memoria eman beharko da.
Lehiatuko duten ikerketa eta garapenerako proiektuen urteko aurrekontua gutxienez 100.000 eurokoa izan beharko da. Kooperazio-proiektua izatekotan, enpresa partehartzaile bakoitzeko kantitatea urteko 50.000 eurokoa izango da. Bestalde, Industria-Ikerketa eta Garapen Esperimentaleko Proiektu Estrategikoek, gutxienez 4 milioi euroko aurrekontua eta gehienez 3 urteko iraupena izango dute. Gainera, enpresa bakoitzeko aurrekontua urteko 50.000 eurokoa izango da.
Laguntzak bi ordainketan egiten dira, modu honetan: Proiektu lehiakorrentzat:
  1. Subentzioaren %70a eskainia, eskaintza bermatzen duen notifikazioaren ostean.
  2. Gainontzeko %30a subentzioa justifikatzen duen dokumentazioa aurkeztu ondoren ordainduko da, subentzionatutako aktibitateak eta lortutako helburuen neurria frogatu ondoren.
Proiektu estrategikoentzat:
  1. Lehenengo urterako subentzioari dagokion kantitatearen %50a ordainduko da erresoluzioaren notifikazioaren ostean.
  2. Lehenengo urterako gainontzeko kopurua eta gainerako urteetakoa, urtean egindako aktibitatearen, finkatutako helburuen eta izan duen gastuaren justifikazioa eman ostean.
Justifikazioa adierazi bezala egin ondoren, justifikatutako urteko ordainketaren partearen eta hurrengo urteko kopuruaren %50aren aldibereko libramendua egingo da.
Ez!
Aukera daitezke soilik proiektuaren ikerketa-aktibitatearekin harreman zuzena duten bidaiak.
Lehiakorrak diren Industria Ikerketako Proiektuek laguntzaren %30a jasoko dute. Garapen Teknologikoko Proiektu estrategikoek %25a jasoko dute. Bestalde, Industria Ikerketako Proiektu lehiakorrek %40a jaso ahal izango dute, eta Garapen Teknologikoko proiektu estrategikoek %25eko laguntza.
Urteko eskuzko zinadura eskaneatua eta digitala onartzen dira.
Proiektu lehiakorretan ez da beharrezkoa. Proiektu estrategikoetan, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko agente bat edo batzuk azpikontratatu beharra dago, aurkeztutako aurrekontu totalaren %20az gutxienez.

Baduzu beste galderarik?

Lagundu zaitzakegu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Euskal ETEen hiztegia

Hiztegi espezializatuan aurkituko dituzu euskal ETEarentzako hitz eta kontzeptu guztiak.
Etengabe kontzeptu berriak sortzen ditu eta lehendik daudenak eguneratzen ditu.

Horregatik, ezinbestekoa da berrikuntza horien guztien jarraipena egitea, kontzeptuen edukia eta horiek izendatzeko terminoak ondo finkatuz eta espazio komun batean jasoz eta argitaratuz. Horrela, modu batean edo bestean Industria Berriaren esparruan lan egiten dugunok lan-tresna berri bat izango dugu, gure eguneroko zereginean lagunduko gaituena. Baliabide hau sortzeko, SPRI Taldeak Elhuyarreko Hizkuntza eta Teknologia Unitatearekin lankidetzan jardun du, eta hark garatu du hiztegi hau.

 

Zer hitz edo kontzeptu bilatzen duzu?

Euskal enpresarentzako arreta zerbitzua

Zertan lagundu zaitzakegu?

Laguntzen bilaketa errazteko, zure proiektuan orientatzeko edo aholkulari espezializatuekin harremanetan jartzeko lan egiten dugu