// Ohiko galderak

Argitu zure zalantzak

Sor dakizkizukeen zalantza guztiak argitu nahi ditugu. Bilatu nahi duzun soluzioa hemen ez badago, galde iezaguzu, ahal dugun guztia egingo dugu gure programetarako sarbidea erraza eta urrats gutxiren buruan izan dadin.

Preguntas frecuentes

Zure enpresak argi eta garbi bereizitako proiektu adina laguntza-eskaera aurkez ditzake laguntza-programaren deialdiaren epean. Hala ere, argi eta garbi desberdinak diren proiektuetara mugatu behar da, bai helburuagatik, bai jorratzen duten gaiagatik.

Lankidetza-proiektu bat eratzeko gutxienez bi enpresa egon behar dira. Hala ere, kontuan izan behar da horiek guztiek Programaren araudian deskribatutako erakunde onuradunaren baldintzak bete beharko dituztela. Era berean, justifikatu egin behar da proposatutako enpresa guztien parte-hartzea beharrezkoa dela proiektua gauzatzeko, eta saihestu egin behar dela proiektu-partzuergoaren konfigurazioa beharrezkoa ez den edo behartua dagoen lankidetza-proiektuak eratzea.

Ez. Aurkeztutako laguntza-eskaerak dokumentu ofizial bat osatzen du, eta ez du aldaketarik onartzen irismenari, kostuei edo parte-hartzaileei dagokienez. Proiektu-eskaera aurkeztu ondoren, itxitzat eta irmotzat jotzen da. Proiektuaren konfigurazioan aldaketak egin behar badira, enpresak uko egin beharko dio aurkeztutako espedienteari, eta laguntza-eskabideak aurkezteko epea oraindik irekita badago soilik aurkeztu ahal izango du beste eskaera bat, hornitzaile berriak, kostuak eta irismena barne hartuta, dagokion justifikazio-dokumentazioarekin batera.

Bai. Behin INNOBIDEAK programarako laguntza-eskaera aurkeztuta, enpresak proiektua has dezake. Hala ere, laguntza ukatzeko aukera kontuan hartu behar da. Beraz, enpresa arriskuan egongo da lanean, eta proiektuaren kostuak bere gain hartuko ditu Programaren baterako finantzaketarik gabe. Proiektua, nolanahi ere, laguntza-eskaera SPRIri aurkeztu ondoren hasi beharko da, eta eskaera horretan proposatutako proiektuaren hasiera-datarekin bat etorriz.

Ez. Enpresari eskatzen zaion batez besteko plantilla honako dokumentu honen bidez ziurtatu behar da: txostena: alta-egoeran dauden langileen batez besteko plantilla. Dokumentu hori Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak ematen du. Dokumentu horretan, laguntza-eskaeraren aurreko 12 hilabeteetako enplegu-kopurua adierazi behar da, programaren oinarriek lerro bakoitzean eskatzen duten gutxienekoaren berdina edo handiagoa. Kopuru hori lortzen ez bada, hamarren batzuengatik bada ere, enpresak ez du beteko programaren onuradun izateko ezarritako baldintza.

Lehenik eta behin, ea enpresa horrek aurretik plan estrategikoak egin dituen jakin behar dugu. Erantzuna baiezkoa bada, Plan Estrategikoa ez da diruz lagunduko Programaren ildo batean ere, ez baita berrikuntza-proiektu bat, eta ez baitu nahi enpresaren kudeaketa-sistematikan tresna berri bat sartzea, tresna hori lehendik ere txertatuta egongo litzatekeelako. Beste kasu bat izango litzateke enpresak aurretik Plan Estrategikorik egin izan ez balu; kasu horretan, tresna hori konpainiaren kudeaketa-sistematikan txertatu nahi dela ulertuko litzateke. Hala balitz, (Kudeabide) Kudeaketa Aurreratua linean sar liteke.

Enpresak 50 enplegutik gorako batez besteko plantilla duen Jakin behar dugu laguntza eskatu aurreko 12 hilabeteetan. Erantzuna ezezkoa bada, enpresak dagokion lurralde historikoari dagokion foru-aldundian indarrean dagoen Kudeabide Programan aurkeztu beharko du eskabidea. Kasu horretan, nahitaezkoa izango da Euskaliten laguntzarekin egindako kontrastea izatea. Aldiz, batez besteko plantilla gisa 50 enplegu edo gehiagoko enpresen kasuan, enpresak laguntza-eskaera aurkeztu ahal izango dio SPRIri, eta Euskaliten kontrastearen ordez honako dokumentu hauetako bat aurkeztu ahal izango du: enpresak berak egindako kontrastea, barneko bitartekoekin edo kanpoko aholkulari baten laguntzarekin. Diru-laguntza jasotzeko aurkeztu nahi den proiektua behar bezala identifikatzen duen Plan Estrategikoa edo Kudeaketa Plana.

Innobideak programaren araudia argia da puntu honetan. Kanpoko enpresa adituek egindako fakturak ordaindu direla ziurtatzeko, finantza-erakundeak egindako ordainagiriak aurkeztea eskatzen du araudiak. Egiaztagiri horietan honako datu hauek agertu behar dira, argi eta garbi: ordainketa egiten duen erakundea, zein erakunderi ordaintzen zaion, ordainketaren data, ordainketaren zenbatekoa eta, oso garrantzitsua, ordaintzen den fakturaren edo fakturen zenbakia.

Ez. Araudia argia da puntu honetan. Proiektuan parte hartu duten enpresa adituek emandako fakturen ordainketa bankuko dokumentazioaren bidez egiaztatu behar da. Agiri horretan, gutxienez, honako informazio hau jasoko da argi eta garbi: ordainketa egiten duen erakundea, zein erakunderi ordaintzen zaion, ordainketaren data, ordainketaren zenbatekoa eta, oso garrantzitsua, ordaintzen diren fakturaren edo fakturen zenbakia. Ordainketa-bidalketa enpresak berak sortutako informazioa da, eta ez du modu frogagarrian egiaztatzen fakturak ordaindu direnik.

Ez. Programaren arabera, enpresa eskatzaileak onuradun izateko baldintza guztiak bete behar ditu Euskal Autonomia Erkidegoan duen instalazioan. Merkataritza-jarduera ez dator bat INNOBIDEAK programan jasotako jarduera onuradunen motarekin: Industria-enpresak eta produktua-industria-prozesuarekin lotutako zerbitzu-enpresak.

Baduzu beste galderarik?

Lagundu zaitzakegu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Euskal ETEen hiztegia

Hiztegi espezializatuan aurkituko dituzu euskal ETEarentzako hitz eta kontzeptu guztiak.
Etengabe kontzeptu berriak sortzen ditu eta lehendik daudenak eguneratzen ditu.

Horregatik, ezinbestekoa da berrikuntza horien guztien jarraipena egitea, kontzeptuen edukia eta horiek izendatzeko terminoak ondo finkatuz eta espazio komun batean jasoz eta argitaratuz. Horrela, modu batean edo bestean Industria Berriaren esparruan lan egiten dugunok lan-tresna berri bat izango dugu, gure eguneroko zereginean lagunduko gaituena. Baliabide hau sortzeko, SPRI Taldeak Elhuyarreko Hizkuntza eta Teknologia Unitatearekin lankidetzan jardun du, eta hark garatu du hiztegi hau.

 

Zer hitz edo kontzeptu bilatzen duzu?

Euskal enpresarentzako arreta zerbitzua

Zertan lagundu zaitzakegu?

Laguntzen bilaketa errazteko, zure proiektuan orientatzeko edo aholkulari espezializatuekin harremanetan jartzeko lan egiten dugu