// Ohiko galderak

Argitu zure zalantzak

Sor dakizkizukeen zalantza guztiak argitu nahi ditugu. Bilatu nahi duzun soluzioa hemen ez badago, galde iezaguzu, ahal dugun guztia egingo dugu gure programetarako sarbidea erraza eta urrats gutxiren buruan izan dadin.

Preguntas frecuentes

Lehenik eta behin, ea enpresa horrek aurretik plan estrategikoak egin dituen jakin behar dugu. Erantzuna baiezkoa bada, Plan Estrategikoa ez da diruz lagunduko Programaren ildo batean ere, ez baita berrikuntza-proiektu bat, eta ez baitu nahi enpresaren kudeaketa-sistematikan tresna berri bat sartzea, tresna hori lehendik ere txertatuta egongo litzatekeelako. Beste kasu bat izango litzateke enpresak aurretik Plan Estrategikorik egin izan ez balu; kasu horretan, tresna hori konpainiaren kudeaketa-sistematikan txertatu nahi dela ulertuko litzateke. Hala balitz, (Kudeabide) Kudeaketa Aurreratua linean sar liteke.

Enpresak 50 enplegutik gorako batez besteko plantilla duen Jakin behar dugu laguntza eskatu aurreko 12 hilabeteetan. Erantzuna ezezkoa bada, enpresak dagokion lurralde historikoari dagokion foru-aldundian indarrean dagoen Kudeabide Programan aurkeztu beharko du eskabidea. Kasu horretan, nahitaezkoa izango da Euskaliten laguntzarekin egindako kontrastea izatea. Aldiz, batez besteko plantilla gisa 50 enplegu edo gehiagoko enpresen kasuan, enpresak laguntza-eskaera aurkeztu ahal izango dio SPRIri, eta Euskaliten kontrastearen ordez honako dokumentu hauetako bat aurkeztu ahal izango du: enpresak berak egindako kontrastea, barneko bitartekoekin edo kanpoko aholkulari baten laguntzarekin. Diru-laguntza jasotzeko aurkeztu nahi den proiektua behar bezala identifikatzen duen Plan Estrategikoa edo Kudeaketa Plana.

Ez. Programaren oinarriek 6. artikuluan adierazten duenez, diru-laguntza jaso dezaketen jarduerak laguntza-eskabidea elektronikoki aurkeztu ondoren hasi beharko dira, deialdiaren urte naturalaren barruan, eta gehienez ere hamabi hilabeteko epean ezarri beharko dira, laguntzaren hasierako eskabidean aitortutako proiektua hasten den egunetik zenbatzen hasita, eta, edonola ere, 2023ko urriaren 13a baino lehen.

Bai, baldintza jakin batzuetan. Programaren araudiak, 14. artikuluan, honako hau adierazten du: «Erakunde onuradunek eskatu eta justifikatu ondoren, SPRIk egin beharreko jardueren exekuzioa atzeratu ahal izango du, eta horrek, nahitaez, laguntzaren zati bat ordaintzean atzerapen proportzionala eragingo du». Atzerapen hori SPRIri eskatu beharko zaio, laguntzaren hasierako eskabidean proiektuaren amaiera-datatzat deklaratutako data baino lehen. Eskatutako geroratzeak ez du inola ere ekarriko proiektua gauzatzean gehienez ere hamabi hilabete irautea, oinarri hauen 6.2 artikuluan ezarrita dagoen moduan, ezta 2023ko urriaren 13ko epemuga gainditzea ere.

Baduzu beste galderarik?

Lagundu zaitzakegu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Euskal ETEen hiztegia

Hiztegi espezializatuan aurkituko dituzu euskal ETEarentzako hitz eta kontzeptu guztiak.
Etengabe kontzeptu berriak sortzen ditu eta lehendik daudenak eguneratzen ditu.

Horregatik, ezinbestekoa da berrikuntza horien guztien jarraipena egitea, kontzeptuen edukia eta horiek izendatzeko terminoak ondo finkatuz eta espazio komun batean jasoz eta argitaratuz. Horrela, modu batean edo bestean Industria Berriaren esparruan lan egiten dugunok lan-tresna berri bat izango dugu, gure eguneroko zereginean lagunduko gaituena. Baliabide hau sortzeko, SPRI Taldeak Elhuyarreko Hizkuntza eta Teknologia Unitatearekin lankidetzan jardun du, eta hark garatu du hiztegi hau.

 

Zer hitz edo kontzeptu bilatzen duzu?

Euskal enpresarentzako arreta zerbitzua

Zertan lagundu zaitzakegu?

Laguntzen bilaketa errazteko, zure proiektuan orientatzeko edo aholkulari espezializatuekin harremanetan jartzeko lan egiten dugu