Lege Oharra

Web orri hau Lehia Eraldatzeko Sozietatearen Capital Riesgo del País Vasco SGEIC, S.A.  jabetzakoa da, zeina Bizkaiko Merkataritza Erregistroan baitago izena emanda 1.612 liburukian, 1.125 liburuan, 3. sekzioan, 77. folioan, 10.400 orrian, lehenengo inskripzioan. A-48177760 da sozietatearen IFK zenbakia eta hauxe da bere egoitza sozialaren helbidea: Alameda de Urquijo, 36-2ª planta (Edificio Plaza Bizkaia) 48011 Bilbao (Bizkaia)

Webeko edukia eta estekak

SPRIk ez du inolako erantzukizunik onartzen inork gure Web orriko edukiak gaizki erabiltzeagatik. Erantzukizun hori eduki horiek eskuratzen eta erabiltzen dituenarena da, eta ez beste inorena. Ez dugu erantzukizunik onartzen ezta ere, web orri honetako esteka edo bilatzailearen bitartez irits daitezkeen hirugarren batzuen web orrietan egon daitekeen informazioagatik.

Webeko edukien bankuan argitaratutako informazioari buruz

SPRIren webeko edukien bankuan argitaratutako informazioa SPRIren hedabide sozialetan ere argitaratzen eta partekatzen da, hau da, You Tube, Slideshare, twitter, Pinterest eta Soundcloud sareetan, eta CREATIVE COMMONS lizentzia pean dago.

 Contenidos SPRI by SPRI is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License

Web orriaren eguneratzea eta aldaketak

SPRIk eskubidea dauka bere web orriko informazioa, konfigurazioa edo aurkezpena aurrez abisatu gabe aldatu nahiz ezabatzeko, horregatik inolako erantzukizunik onartu gabe.

Alderdi teknikoei buruzko argibideak

SPRIk ez du onartuko inolako erantzukizunik Interneteko konexio denboran ekipo informatikoetan gerta daitezkeen arazo tekniko edo akatsengatik, ez eta SPRIren kontroletik at dauden legez kanpoko sartzeen ondorioz hirugarren pertsonek eragin ditzaketen kalteengatik ere. Era berean, ezingo zaigu eskatu inolako erantzukizunik eskaintzen dugun informazioan akats, oker edo omisioren bat egotearren erabiltzaileak jasan ditzakeen kalteengatik, baldin informazio hori kanpoko iturrietatik badator.

Webgunearen pribatutasun politika

EUSKAL HERRIKO ARRISKU KAPITALAREN KUDEAKETA IKEKS, S.A.n (aurrerantzean, ARRISKU KAPITALAREN KUDEAKETA), interes berezia dugu gure webguneko erabiltzaileek emandako informazio pribatuaren segurtasunean eta konfidentzialtasunean.

Horregatik, erabiltzaileak emandako datu pertsonalak ARRISKU KAPITALAREN KUDEAKETAk bakarrik tratatuko ditu (eta SPRI taldeko sozietateek), Datuak Babesteko (EB) 2016/679 Erregelamendu Orokorrak eta datuak babesteko arloan ezar daitezkeen gainerako araudian xedatutakoaren arabera.

 

Datu pertsonalak tratatzearen xedeak aldatu egiten dira kasuaren arabera, hauek dira:

 • Enpresaren jardueraren kudeaketa, bezeroei dagokienez, eta aldi berean bereizten dira:
  • Enpresa inbertitzaile publiko nahiz pribatuekin (partaideak) duten harremanaren kudeaketa.
  • Harreman kudeaketa enpresa partaideekin.
 • Hornitzaileen kudeaketa.
 • Harreman kudeaketa arrisku kapitaleko edo inbertsio funtsetako enpresa lankideekin.
 • Informazioaren kudeaketa; kapitalen zuritzea eta terrorismoaren finantzazioa prebenitzeko 10/2010 Legeak ezartzen dituen betebeharrei buruzkoa.
 • ARRISKU KAPITALAREN KUDEAKETAren Administrazio Kontseiluaren kideen datuak kudeatzea, deialdia egin eta akta kontuak onartzeko.

 

Tratamenduaren legitimazioa: Datu pertsonalak tratatzean baimen garbia behar da eta ARRISKU KAPITALAREN KUDEAKETAri aplikatzeko lege-betebeharrak bete behar dira; hau da:

 • Uztailaren 11ko 34/2002 Legea, informazio gizartearen eta merkataritza elektronikoaren zerbitzuei buruzkoa.

 

Hartzaileak: ez zaio daturik emango hirugarren bati, salbuespen hauekin:

 • Lege xedapena.
 • SPRI taldeko sozietateak.
 • Gai horretan eskumena duten Herri Administrazioak.

 

Interesdunaren eskubideak: Pertsona interesdunak jakinaren gainean daude eskubide hauek baliatzeko duten aukeraz:

 • Bere datuetara sartzea, eta datu okerrak zuzentzeko eskatzea, eta, dagokionean, datuak ezabatzeko eskatzea, beste arrazoi batzuen artean, datuak beharrezko ez direnean haiek jasotzea eragin zuten xedeetarako.
 • Interesdunak eskubidea du ahanzteko eskubidea baliatzeko eta datuen eramangarritasunerako, beti ere teknikoki ahal denean.
 • Egoera jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzea eska dezakete, eta orduan, soilik gordeko dira, gerta daitezkeen erreklamazioetan defentsa eskubidea baliatu ahal izateko.
 • Egoera jakin batzuetan eta egoera partikularrekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek aurka egin diezaiokete beren datuak tratatzeari. ARRISKU KAPITALAREN KUDEAKETAk datuak tratatzeari utziko dio, salbu eta arrazoi legitimo indartsuak badira, edo helegiteren batean defentsa eskubidea baliatzen bada.

Pertsona interesdunek baliatu egin ditzakete datuetara sartu eta hauek zuzendu, ezabatu eta aurka egiteko eskubideak, eta tratamendua eta eramangarritasuna mugatzekoak, posta elektroniko bidez lopdsgecr@spri.eus, edo idatziz hartu izanaren agiriarekin, hona:

Tratamenduaren arduraduna Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Kudeaketa, IKEKS S.A.
Helbidea osorik Urkixo zumarkalea, 36 Eraik. Bizkaia plaza, 2. solairua

48011 Bilbao.

Tel.: 94 479 01 92

 

Bietan NANaren kopia ekarri behar da.

Interesdunak datuak babesteko Espainiako Agentziara jo dezake  HYPERLINK  www.agpd.es, ados ez badago jasotako arretarekin, eskubideak direla eta.

ARRISKU KAPITALAREN KUDEAKETAk informazioaren segurtasun eta konfidentzialtasunaren parte eta konpromiso izanik, segurtasun maila egokia aplikatzen die, gure datu basean dauden datu pertsonal guztiei. ARRISKU KAPITALAREN KUDEAKETA k ezeztatu egingo ditu jasotako datuak, jasotzeko orduan zuten xedea betetzeko beharrezko ez diren unean, lege xedapenak agindu ezean. Xede desberdin baterako erabiltzen bada, jakinarazi egingo da eta interesdunaren berariazko onespena eskatuko da.

ARRISKU KAPITALAREN KUDEAKETAk behar diren neurri teknikoak hartu ditu, istripuz edo legez kanpo suntsitzea eragozteko eta halaber datu pertsonalen galera istripuzkoa, eraldatzea, zabaltzea eta baimenik gabeko sarbidea eragozteko.

Harreman-orrian izartxo batekin ageri diren eremuak derrigorrez bete behar dira, eta horiek ematen ez badira, ezin izango da zerbitzu hori kudeatu.

Cookies Politika +