Ris3 Euskadi


RIS3 Espezializazio Adimenduneko Estrategia.

Europatik bultzatutako eskualde mailako berrikuntza eta garapenerako estrategia honen helburua da baliabideak eta inbertsioak kontzentratzea arlo batzuetan, zeintzuetan sinergia argiak dauden produkzio-ahalmenekin eta eskualde bakoitzeko potentzialtasunekin. Estrategia horren inplementazioa gobernantza publiko-pribatuan eta nazioarteko hedapenean oinarritzen da.

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren 2020 Planean txertatuta dagoen RIS3 Euskadi estrategiak espezializazio adimenduneko 3 lehentasun finkatzen ditu: fabrikazio aurreratua, energia eta bio-zientziak/osasuna eta lurraldearekin lotura duten hainbat aukera nitxo.

 
Azken ordukoa!